Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Predlogi sprememb davčne zakonodaje na ESS

23. 09. 2022
Avtor: Jasmina Malnar Molek

Danes, 23. 9. 2022 bo na redni seji Vlade RS začeta obravnava davčnega paketa. Obravnavo bo vlada zaključila predvidoma v ponedeljek.

Davčni paket vsebuje spremembe in dopolnitve naslednjih zakonov (navajamo le spremembe relevantne za članstvo):

 1. ZDavPR – ponovno se uvaja obveznost izročitve računa (v fizični ali elektronski obliki) kupcu
 2. ZTro-1 – uvaja se pravica do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev z neposredno oprostitvijo plačila dela trošarine
 3. ZDavP-2 – prenos Direktiv v nacionalno zakonodajo glede izmenjave informacij med davčnimi organi, obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, posredovanje podatkov o osnovah za refundacijo plače, zamik plačila akontacij dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb na 20. v mesecu za pretekli mesec
 4. ZFU – spremembe v organizaciji dela davčnega organa
 5. ZDoh-2 - spremembe pri dohodku iz zaposlitve, dohodku iz dejavnosti, dohodku iz naslova oddajanja premoženja v najem in dohodkih iz kapitala. Ta paket sprememb je najobsežnejši, zato ga v nadaljevanju bolj podrobno predstavljamo

1. Dohodki iz zaposlitve:

 • Sprememba splošne olajšave (ukinitev postopnega zviševanja do 7.500 eur, splošna olajšava bo znašala 5.000 eur)
 • Sprememba dodatne splošne olajšave (dvig na 16.000 eur)
 • Indeksacija olajšav
 • Uvajanje nove olajšave v višini 1.000 eur/letno za zaposlitev mladih do 29. leta
 • Dvig davčne stopnje v zadnjem dohodninskem razredu iz 45% na 50%
 • Spremembe pri izplačilu poslovne uspešnosti (črtanje neobdavčenega zneska do višine povprečne mesečne plače zaposlenega, izplačilo 2x letno)
 • Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma (neobdavčen znesek bo znašal 0,20%/dan povprečne letne plače zaposlenih v RS, to je cca 4 eur/dan)

2. Dohodek iz dejavnosti - sprememba obdavčitve pri normirancih (znižanje normiranih odhodkov in podaljšanje obdobja zavarovanja iz 5 na 9 mesecev)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov      
nad do      
  25.000,00 80%          
25.000,00 100.000,00 40% nad  25.000,00      
100.000,00   0% nad  100.000,00      
               
Pri popoldancih so normirani odhodki priznani v višini 40% prihodkov in ne več kot 20.000 EUR.

3. Dohodki iz naslova oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje iz 15% na 25%)

4. Dohodki iz kapitala (odkup lastnih deležev ponovno obdavčen kot dividenda, odprava možnosti sintetične obdavčitve dohodkov)