Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Predlogi sprememb davčne zakonodaje na ESS

23. SEPTEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

Danes, 23. 9. 2022 bo na redni seji Vlade RS začeta obravnava davčnega paketa. Obravnavo bo vlada zaključila predvidoma v ponedeljek.

Davčni paket vsebuje spremembe in dopolnitve naslednjih zakonov (navajamo le spremembe relevantne za članstvo):

 1. ZDavPR – ponovno se uvaja obveznost izročitve računa (v fizični ali elektronski obliki) kupcu
 2. ZTro-1 – uvaja se pravica do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev z neposredno oprostitvijo plačila dela trošarine
 3. ZDavP-2 – prenos Direktiv v nacionalno zakonodajo glede izmenjave informacij med davčnimi organi, obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, posredovanje podatkov o osnovah za refundacijo plače, zamik plačila akontacij dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb na 20. v mesecu za pretekli mesec
 4. ZFU – spremembe v organizaciji dela davčnega organa
 5. ZDoh-2 - spremembe pri dohodku iz zaposlitve, dohodku iz dejavnosti, dohodku iz naslova oddajanja premoženja v najem in dohodkih iz kapitala. Ta paket sprememb je najobsežnejši, zato ga v nadaljevanju bolj podrobno predstavljamo

1. Dohodki iz zaposlitve:

 • Sprememba splošne olajšave (ukinitev postopnega zviševanja do 7.500 eur, splošna olajšava bo znašala 5.000 eur)
 • Sprememba dodatne splošne olajšave (dvig na 16.000 eur)
 • Indeksacija olajšav
 • Uvajanje nove olajšave v višini 1.000 eur/letno za zaposlitev mladih do 29. leta
 • Dvig davčne stopnje v zadnjem dohodninskem razredu iz 45% na 50%
 • Spremembe pri izplačilu poslovne uspešnosti (črtanje neobdavčenega zneska do višine povprečne mesečne plače zaposlenega, izplačilo 2x letno)
 • Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma (neobdavčen znesek bo znašal 0,20%/dan povprečne letne plače zaposlenih v RS, to je cca 4 eur/dan)

2. Dohodek iz dejavnosti - sprememba obdavčitve pri normirancih (znižanje normiranih odhodkov in podaljšanje obdobja zavarovanja iz 5 na 9 mesecev)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov      
nad do      
  25.000,00 80%          
25.000,00 100.000,00 40% nad  25.000,00      
100.000,00   0% nad  100.000,00      
               
Pri popoldancih so normirani odhodki priznani v višini 40% prihodkov in ne več kot 20.000 EUR.

3. Dohodki iz naslova oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje iz 15% na 25%)

4. Dohodki iz kapitala (odkup lastnih deležev ponovno obdavčen kot dividenda, odprava možnosti sintetične obdavčitve dohodkov)

 

 

Preberite tudi:

Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize žal ne rešuje osnovnega problema, na kar predstavniki gospodarstva že ves čas opozarjamo, in sicer visokih ponudb za zakup električne energije za leto 2023. V gospodarstvu smo pričakovali, da bo uredba, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden, vplivala na te ponudbe, vendar se to ni zgodilo. Zato bo tudi učinek včeraj sprejetega predloga zakona izjemno skromen. Kljub subvencijam bodo podjetja plačevala mnogokrat višjo ceno električne energije kot njihovi konkurenti v sosednjih državah. Podjetja bodo tako prisiljena v zmanjševanje porabe energije tudi z zmanjševanjem proizvodnje, kar bo pripeljalo do odpuščanja odvečnih delavcev, česar pa si nihče v podjetjih ne želi. V tem primeru tudi ukrep subvencioniranja začasnega čakanja na delo ne bo zadostoval, saj je omejen na največ 30 delovnih dni. Podjetja, ki bodo prisiljena v zmanjševanje ali ukinitev proizvodnje, bodo izgubila posle, ki se jih v tako kratkem času ne da nadomestiti, če sploh. Predlog zakona sicer vsebuje nekatere pripombe gospodarstva, in sicer je bilo upoštevano načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se pri upravičencu, ki je bil v letu 2021 zaprt zaradi odloka vlade (posledica epidemije COVID-19), lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje z izjavo. Vključena pa je tudi pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, ki jo predvideva evropski okvir, za katero pa je še potrebno pridobiti formalno priglasitev Evropske komisije. V predlog zakona je bilo dodano tudi določilo, da podjetja, ki so upravičene do pomoči, ki presega 4 milijone evrov, ob izpolnjevanju dodatnih zaostrenih pogojev, bodo morala pridobiti še naknadno potrditve vlade s posebnim sklepom. Po drugi strani je vlada, brez posvetovanja s predstavniki gospodarstva, v predlog zakona vnesla dodatno omejitev, in sicer, da bodo podjetja, ki imajo zakupljeno električno energijo v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 150 evrov na MWh oziroma zakupljen zemeljski plin po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, upravičena le do enostavne pomoči, se pravi za najmanjšo od petih predvidenih oblik pomoči. S tem ukrepom je vlada v bistvu postavila spodnjo mejo obljubljenega koridorja, ne pa tudi zgornje meje, kar podjetja že od samega začetka zahtevajo in pričakujejo. Slovensko gospodarstvo ne potrebuje proračunskega denarja. Potrebuje pa konkurenčne in primerljive pogoje, kot jih imajo podjetja v drugih državah. Uspešno gospodarstvo pa je predpogoj za družbeno blaginjo. Pričakujemo, da bo vlada v postopku sprejemanja zakona v Državnem zboru RS spremenila sporne člene in gospodarstvu zagotovila pomoč kot jo zasluži, sicer bo napovedana milijardna pomoč gospodarstvu ostala le mrtva črka na papirju. S spoštovanjem, Predsednik GZS Tibor Šimonka Predsednik OZS Blaž Cvar Predsednica TZS Mariča Lah Predsednik ZDS Marjan Trobiš Predsednik ZDOPS Marko Lotrič
Pišite nam