Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2019

13. JANUAR 2020  |   Maja Rigač

- Na pristojna ministrstva smo posredovali predloge in pripombe na več kot 50 predpisov.

- Sodelovali smo na sejah Ekonomsko-socialnega sveta, odborov v Državnem zboru RS in Državnem svetu RS.

 

1. ZASTOPANJE

- Na pobudo OZS je Vlada RS imenovala državnega sekretarja za malo gospodarstvo, v Kabinetu predsednika Vlade RS.

 

1.1. DELOVNOPRAVNA, SOCIALNA in ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA

- V Zakonu o urejanju trga dela smo dosegli znižanje glob za male delodajalce.

 

1.2. DAVČNA ZAKONODAJA

 

- Razbremenitev regresa z davki in prispevki.

- Ohranitev nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na 19 % (predlagano je bilo 22%).

- Sprememba obdavčitve dohodninske lestvice (znižanje dohodninskih stopenj).

- FURS je na pobudo OZS omogočil plačilo obveznosti za socialno varnost z enim e-računom.

 

1.3. IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

- Ustanovitev vladne medresorske delovne skupine, ki se ukvarja z najbolj perečimi problemi slovenskih prevoznikov.

- Finančne vzpodbude za nakup ekonomičnejših pnevmatik za tovorna vozila in avtobuse.

             - Pridobitev potrdila A1 za voznike, državljane tretjih držav.

            - Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu (ukrepi za boj proti nelojalni konkurenci, zaostritev pogojev za pridobitev licence).

          - Poenotenje postopka za izdajo potrdila o zaposlitvi voznika, državljana tretjih držav.

         - Zbiranje in posredovanje vlog za umeščanje izgradnje urejenih parkirnih mest za tovorna vozila in malih logističnih centrov na območju Ljubljane.

        - Pridobitev ugodnejšega ponudnika za nakup pnevmatik v okviru skupinskega naročila.

       - Pridobitev ponudnika – možnost ugodnejšega nakupa goriva.

       - Ukrepi za hitrejšo pretočnost tovornih vozil in avtobusov skozi mejne prehode.

      - Državna revizijska komisija je ob vztrajanju Sekcije avtoserviserjev pri OZS razveljavila javne razpise za vzdrževanje in popravilo vozil, ker niso upoštevali enakih pravic pooblaščenih in neodvisnih serviserjev. Tako lahko vsak avtoserviser popravlja nova vozila oz. vozila tudi v času tovarniške garancije, če le spoštuje pravila, standarde in normative, ki jih je določil prodajalec vozila.

2. SVETOVANJE

- V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj s področja gospodarskega, delovnega in civilnega prava, davčne zakonodaje, računovodstva, obračuna plač, financ, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejnega opravljanja storitev, varstva okolja, varstva in zdravja pri delu, sekcij ter drugih področij, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij.

 

3. INFORMIRANJE

- Pripravili in izdali smo 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik, ki jo v začetku meseca prejmejo vsi člani OZS.

- Revijo smo obogatili s ponudbo dodatnih možnosti za oglaševanje: zakup PR vsebin, zakup različnih marketinških paketov.

- Prav tako je v vseh številkah revije izšla tradicionalna svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki s pravnimi in davčnimi nasveti, vzorci poslovanja in številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju in korektnemu odnosu do poslovnega okolja.

- Trem številkam (januar, september in november) smo dodali tematske sklope oziroma priloge, in sicer celoletni pregled sejmov, napoved srečanja avtoprevoznikov in avtomobilistično prilogo s poudarkom na pripravo na zimo in varnosti.

- Pošiljanje eNovic OZS (splošnih, sekcijskih in e-svetovalca) vsak teden na e-naslove članov.

- Redno informiranje na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram). Na Facebook strani smo v minulem letu pridobili kar 1000 novih sledilcev.

- O stališčih in dogodkih zbornice smo redno obveščali tudi nacionalne in lokalne medije.

- V sklopu 50. obletnice OZS smo posneli predstavitveni film o vlogi zbornice.

 

4. IZOBRAŽEVANJE

- Več kot 200 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj strokovnih sekcij, z več kot 2000 udeleženci; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji

- Brezplačni pedagoško andragoški seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol s sodelovanjem OZS v dveh konzorcijskih  partnerjih. V letu 2019 smo izvedli pet  načrtovanih izvedb tri-dnevnih usposabljanj (OOZ Sežana, OOZ Novo mesto, OOZ Škofja Loka, OOZ Maribor in na sedežu OZS)

- Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih seminarjev (98 udeležencev) ter štiri Pedagoško-andragoške seminarje (60 udeležencev)

- K mojstrskemu  izpitu je v letu 2019 v dveh pristopnih rokih na novo pristopilo 221 novih kandidatov za različne mojstrske nazive, kar predstavlja najvišji vpis po letu 2008.

- Za novo vpisane kandidate sta bila izvedena dva informativna dneva

- Na sedežu OZS so bile organizirane priprave na strokovno-teoretične dele izpitov in sicer za nazive zidarski mojster, tesarski mojster, mojster klepar-krovec (različnih priprav po sklopih ter na različne termine se je udeležilo cca. 300 udeležencev)

- Nadaljevalo se je uvajanje vajeništva za 12 izobraževalnih programov. OZS je aktivno sodelovala v smislu izpolnjevanja zakonskih obveznosti, svetovanja in promocije vajeništva. Izvedeno je bilo več kot 300 svetovanj na temo vajeništva za različne ciljne skupine.

- Zaključili s procesom prenove izobraževalnih programov za avtoserviserja na celotni vertikali (od poklicne do visoke izobrazbe, tudi na področju mojstrskih izpitov); uvedla so se znanja s področja alternativnih pogonov.

- V izobraževalne programe slikopleskarstva se je vključilo bistveno več (250%) dijakov kot v zadnjih nekaj letih,  kar je tudi posledica promocije, vključevanja v mednarodne akcije in delavnice ter povezovanja.

- Na področju slikopleskarstva se je uvedlo vajeništvo in šolati se je začela prva generacija vajencev slikopleskarjev.

 

5. DOGODKI

- 17. Forum obrti in podjetništva - Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 smo predstavili ministrom in ostali zainteresairani javnosti –  Nujni ukrepi za rast in razvoj malega gospodarstva (med njimi smo izpostavili dvajset ključnih zahtev). Dogodka se je udeležilo več kot 350 obrtnikov in podjetnikov.

- Slavnostna prireditev ob 50. obletnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, podelitev priznanja Obrtnik leta 2019, Podjetnik leta 2019, najstarejši obrtnik in podelitev mojstrskih diplom (47 mojstrov in mojstric).

- Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami na Kopah.

- Srečanje prevoznikov in prevozniških družin Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 2000 prevoznikov in njihovih družin.

- Izvedba slavnostne skupščine ob 50-letnici delovanja Sekcije za promet pri OZS.

- Sodelovanje pri organizaciji B2B srečanja s turškimi prevoznimi podjetji v Istanbulu.

- Organizirali smo ogled sejma Transport & Logistic 2019 v Münchnu.

- S podjetjem HGtrade smo soorganizirali 11. donatorsko akcijo obnove parketnih površin v vrtcu na Ptuju. V akciji je sodelovalo enajst parketarjev, ki so prenovili 260 m2 parketnih površin, z okolju prijaznimi laki v šestih igralnicah Vrtca Ptuj.

- Organizirali smo 21. Mednarodno humanitarno akcijo in tekmovanje slikopleskarjev Slovenije, v osnovni šoli Ormož. Na delu je bilo 130 slikopleskarjev, domačih in tujih, vsi skupaj pa so prepleskali kar 5.000 kvadratnih metrov stenskih in stropnih površin osnovne šole. 

 

6. MOZAIK PODJETNIH

- Našo bonitetno shemo sestavlja preko 100 zunanjih ponudnikov ugodnosti ter več sto članov zbornice.

- Z vsemi glavnimi partnerji smo obnovili pogodbe ter med drugim pridobili nova partnerja iMode in AJPES.

- Z Zavarovalnico Triglav smo vzpostavili online preverjanje veljavnosti kartic, tako sedaj do ugodnosti lahko dostopajo le aktivni člani.

- Na MOSu smo skupaj s še devetimi pomembnejšimi partnerji organizirali sejemski nastop z nudenjem ugodnosti za partnerje. Prav tako smo s Hiveterminal ter Bisnode organizirali predavanje na temo terjatev.

- S partnerji smo bili zelo aktivni tudi na Kopah ter na 50-letnici OZS in podelitvi priznanja Obrtnik leta in Podjetnik leta.

- S posameznimi partnerskimi podjetji smo izvedli več strokovnih dogodkov na območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

 

7. MOJ OBRTNIK

            - Prenovili smo spletno stran Moj obrtnik in oživili pripadajoče družbeno omrežje Facebook. Slednje nam je omogočilo v naš uradni cenik dodati veliko opcij za oglaševanje na digitalnih kanalih.

            - Povezava revija Obrtnik podjetnik in spletna stran Moj obrtnik: s strani uredništva določene vsebine iz revije z zamikom objavljamo na spletni strani Moj obrtnik ter slednje promoviramo na družbenem omrežju facebook/moj obrtnik. Tako širimo zavedanje o naši blagovni znamki in naših storitvah med člani, potencialnimi člani in širši javnosti.

 

8. NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

- Zbornični sistem smo predstavili na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju.

- Ulica obrti na 52. MOS: predstavitev 12 obrtnih poklicev, predstavitev domače in umetnostne obrti, rekordno števil otrok  - 2000 otrok iz 40 šol iz cele Slovenije, vajeniška pisarna za podajanje informacij obiskovalcem o vajeništvu.

- Širila se je Obrtna pot - nov sistemski pristop k promociji poklicev v realnem delovnem okolju. Poleg centralne in dolenjske regije so se obiski pri ambasadorjih poklica odvijali tudi v Posavju, Zasavju in Prekmurju.

- Organizirali smo skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij v Sloveniji in na mednarodnih sejmih v tujini, obiske strokovnih sejmov, strokovne obiske podjetij, poslovna srečanja v tujini (v Italiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji itd.).

- Organizirali smo mednarodno poslovno srečanje, ki je potekalo v okviru MOS, in kjer je sodelovalo 200 udeležencev iz 9 držav, ter opravilo več kot 300 individualnih sestankov.

- Organizirali smo delovni zajtrk z naslovom »Kako do dinamičnega in usklajenega podpornega okolja za podjetja s potencialom hitre rasti?«. Na dogodku smo gostili 7 gostov iz podjetniškega okolja in podjetij. Dogodka se je udeležilo 50 podjetij.

- Na sejmu Avto in vzdrževanje smo organizirali srečanje in izobraževanje avtovlek (prvič) in združili vse subjekte, ki se legalno ukvarjajo z razstavljanjem vozil.

9. POGAJAMO SE ŠE ZA

- Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

- Spremembe glede regresnih zahtevkov

- Spremembe glede nadaljevanja dejavnosti upokojenih obrtnikov in podjetnikov

- Spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

- Pravilnik o poklicnih boleznih

- Sprejetje Zakona o ohranjanju rokodelstva

- Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu (jasnejša opredelitev prevozne pogodbe in obvezne sestavine računa za opralvjeno storitev, sprememba sistema izobraževanje voznikov)

- Spremembe Zakona o cestah (ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil)

- Spremembe Energetskega zakona (ureditev pravne podlage za izvedbo subvencij nakupa tovornih vozil ina votbusov na plin ali dovgorivni sistem)

- Pridobitev ugodnejših kreditnih pogodjev za sektor cestnega transporta (v sodelovanju s SID banko in MZI)

- Ukinitev rabatov za poplačniško plačilo cestnine

- Neposredno podelitev koncesij za izvajanja GJS-IJPP malim in mikro podjetjem

- Mobilnostni paket I (ureditev: kabotaže, koriščenja rednega tedenskega počitka voznikov, vozniki kot napoteni delavci, posebna opredelitev voznikov v gradbeništvu)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (urediti problematiko zasega vozila, parkiranje tovornih vozil)

- Reševanje problematike neurejenih prebivališč za voznike tujce-državljanje tretjih držav

- Reševanje problematike izterjave glob za cestno-prometne prekrške v Italiji

- Sprememba sistema rednega izobraževanja voznikov in pridobitev temeljnih kvalifikacij

- Reševanje problematike zaračunavanja RTV prispevkov za motorna vozila

 

Pišite nam