Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
DELO V TUJINI

Prenehanje uporabe zavarovalne podlage 002 za napotene delavce

15. 01. 2024
Avtor: Jasmina Malnar Molek
DELO V TUJINI

Dne 29. 12. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 135/2023 objavljen Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti z začetkom uporabe 1. 1. 2024. Pravilnik ureja prenehanje veljavnosti zavarovalne podlage 002, namenjene zavarovanju napotene osebe v vse države sveta (v države, za katere glede napotitev veljajo predpisi EU, v države, s katerimi ima Republika Slovenje sklenjene bilateralne sporazume o socialni varnosti ter v tretje države).

Delodajalci za obdobja od vključno 1. 1. 2024 dalje ne morejo več vlagati prijav na zavarovalno podlago 002, novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) pa prijave na zavarovalno podlago 002 po uradni dolžnosti ne predvideva več.

Postopanje delodajalcev glede prenehanja uporabe zavarovalne podlage 002

Nova prijava v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 ni več dovoljena in mogoča, če je oseba napotena na delo v drugo državo od vključno 1. 1. 2024 dalje. Nova prijava v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 je tako dovoljena le še v primeru, če gre za urejanje obveznega socialnega zavarovanja na podlagi napotitve delavca, če je bil začetek te napotitve pred 1. 1. 2024.

Osebe, ki imajo zavarovanje urejeno po zavarovalni podlagi 002 (ker je bil začetek napotitve delavca pred 1. 1. 2024), ostanejo prijavljene na tej zavarovalni podlagi tudi po 1. 1. 2024, vendar najdlje do izteka pogojev (tj. do prenehanja napotitve delavca, zaradi katere je bila urejena zavarovalna podlaga 002). Po prenehanju napotitve se v postopku odjave iz obveznih socialnih zavarovanj (postopek M-2) z dnem prenehanja napotitve uredi odjava iz zavarovalne podlage 002 in v postopku prijave v obvezna socialna zavarovanja (postopek M-1) z naslednjim dnem uredi prijavo na ustrezno zavarovalno podlago iz naslova delovnega razmerja (npr. 001, 013 itd.).

Po 1. 1. 2024 v postopku spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih (postopek M-3) še vedno ostane zahtevano tudi sporočanje sprememb podatkov o zavarovanju, ki se nanašajo na aktivna zavarovanja na zavarovalni podlagi 002 (npr. sporočanje spremembe podatkov o vrsti izobrazbe, vrsti invalidnosti) razen, če bi šlo za urejanje sprememb podatkov zavarovanja v Rubrikah 21 (številka enotnega dovoljenja) in 22 (iztek zavarovalnih pogojev), pri čemer bi se hkrati v Rubriki 13 kot vzrok spremembe izbrala šifra 06 (sprememba in popravek podatkov v rubriki 22 na podlagi predloženega potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja). Razlog: oseba, za katero o prošnji za podaljšanje dovoljenja še ni bilo pravnomočno/dokončno odločeno, ne sme biti napoteni delavec in zato tudi ne more imeti več urejenega zavarovanja na zavarovalni podlagi 002V tem primeru mora delodajalec delavca - tujca, ki nadaljuje delo na podlagi potrdila o pravočasni vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo oziroma dovoljenja za začasno prebivanje, odjaviti iz zavarovalne podlage 002 in prijaviti na ustrezno zavarovalno podlago iz naslova delovnega razmerja.

Urejanje zavarovanja po zavarovalni podlagi 002 po 1. 1. 2024 za obdobja do vključno 31. 12. 2023 je mogoč in dovoljen.

Vir: SPOT