Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
PROTESTNO PISMO

Protestno pismo predsedniku vlade

13. 06. 2023
Avtor: Mira Črešnar
PROTESTNO PISMO

Gospodarska združenja, ki smo članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), smo v znak protesta zaradi preštevilnih kršitev Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila protestno pismo. V pismu poudarjamo, da je najbolj eklatanten primer kršenja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS povsem mimo ESS. V protestnem pismu smo zapisali ključne probleme, s katerimi se v ESS soočamo socialni partnerji na strani delodajalcev. Način in odnos, kot ga predstavniki Vlade RS kažejo do socialnega dialoga, je povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršenkoli resen socialni dialog.


V primeru ESS gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z namenom obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. Zakonodajne predloge z ekonomskega in socialnega področja, vključno s proračunskim memorandumom in državnim proračunom (3. člen Pravil ESS), mora obravnavati ESS. K spoštovanju Pravil ESS se je s svojim podpisom zavezala tudi Vlada RS.


Kljub navedenemu so v mandatu sedanje vlade šli mimo obravnave na ESS najmanj naslednji vladni predlogi predpisov:
Sprememba Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije 2023 2024 – ZIPRS2324;
Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID - 19;
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju;
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.


Gospodarska združenja smo v pismu navedla še problematiko prisotnosti vladnih predstavnikov (članov in namestnikov ESS) na sejah ESS. Že v preteklosti smo bili ob obravnavi zakonskih predlogov zelo kritični, če vlada ni zagotovila prisotnosti resornega ministra - predlagatelja zakona in tudi če predstavnik tega ministrstva ni uradni član ESS. Žal se tudi v tem mandatu to zelo pogosto dogaja, prav tako se prepogosto dogaja, da vladna stran na sejah ESS ne zagotavlja sklepčnosti ali je le-ta na meji oziroma se tekom seje čaka na posamezne predstavnike vlade, kar po naši oceni kaže na odnos do ESS. Zato upravičeno dvomimo v iskreno željo Vlade RS po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.

Predsednika vlade smo združenja v protestnem pismu pozvala, da se osebno udeleži prve naslednje seje ESS pred parlamentarnimi počitnicami, ki bo predvidoma 23. junija 2023. Od njega želimo, da pojasni, ali namerava Vlada Republike Slovenije v prihodnje spoštovati Pravila ESS, kar bi pomenilo: da bo Vlada RS zagotovila, da bo socialni dialog v okviru ESS potekal skladno s sprejetimi pravili o delovanju, da bo zagotovila pogoje za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev v tem dialogu in da bo zagotovila pogoje, da bo socialni dialog dosegal svoj namen.


GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Preberite tudi