Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
NOVELA ZDR-1

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih stopijo v veljavo 16.11.2023

15. 11. 2023
Avtor: Nina Ličar
NOVELA ZDR-1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil po vetu Državnega sveta ponovno sprejet dne 7.11.2023 in je objavljen v Uradnem list št. 114 z dne 15.11.2023. Besedilo je dostopno na povezavi TU.

ZDR-1D začne veljati naslednji dan po objavi, to je 16.11.2023.

Uporaba nekaterih določb je odložena na 12 mesecev po uveljavitvi, in sicer:

 1. varstvo delavskih predstavnikov
 2. sprejetje ukrepov pri pravici do odklopa

Uporaba nekaterih določb velja za razmerja, nastala/začeta po uveljavitvi zakona, in sicer:

 1. sprememba obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi (velja za pogodbe o zaposlitvi, ki so sklenjene po uveljavitvi zakona)
 2. spremembe pri pisnem opozorilu
 3. subsidiarna odgovornost za izplačilo plače v okviru gradbene dejavnosti

Spremembe in dopolnitve ZDR-1D se nanašajo na:

 • prenos Direktive (EU) 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU
 • prenos Direktive (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev
 • odpravo neskladij s pravom EU zaradi nepravilne implementacije (npr. Direktive (EU) 2003/88 o določenih vidikih organizacije delovnega časa - obdobje za prenos letnega dopusta in Direktive (EU) 2014/67 o izvrševanju Direktive (EU) 96/71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev – subsidiarna odgovornost idr.)
 • koalicijski in nekateri drugi predlogi
 • predlogi MDDSZ, ki se nanašajo na odpravo nejasnosti določb v praksi in redakcijski predlogi

Prenos Direktive (EU) 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev prinaša naslednje nove/spremenjene pravice delavcem:

 1. oskrbovalski dopust (upravičenost do 5 delovnih dni neplačanega oskrbovalskega dopusta v posameznem koledarskem letu)
 2. možnost podaje predloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 3. podaja predloga za opravljanja dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 4. podaja predloga za drugačno razporeditev delovnega časa zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Prenos Direktive (EU) 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU prinaša naslednje nove/spremenjene pravice delavcem:

 1. spremembe pri obveznih sestavinah pogodbe o zaposlitvi (jasneje se določa obveznost glede opredelitve dodatkov, pravice do usposabljanja ter za napotene delavce tudi povezava na enotno uradno nacionalno spletno mesto)
 2. obveznost izročitve pisne pogodbe o zaposlitvi z zakonsko obveznimi sestavinami
 3. podaja predloga za spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve ali pogojev dela
 4. spremenjena vsebina obvestila agencijskemu delavcu
 5. sprememba trajanja poskusnega dela v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 6. spremembe pri izobraževanju delavcev

ZDR-1D prinaša tudi nove pravice žrtvam nasilja v družini:

 1. posebno varstvo delavcev, žrtev nasilja v družini
 2. pravica do odsotnosti z dela (5 delovnih dni plačane odsotnosti v posameznem koledarskem letu za namene urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov ter odpravljanja posledic nasilja v družini)
 3. prepoved nočnega in nadurnega dela ter neenakomerne in začasne prerazporeditve delovnega časa za delavce, ki so žrtve nasilja v družini, brez predhodnega pisnega soglasja
 4. možnost podaje predloga za opravljanje krajšega delovnega časa

ZDR-1D prinaša še druge spremembe, od katerih velja omeniti predvsem:

 1. spremembe pri pisnem opozorilu (spreminja se časovno obdobje veljavnosti pisnega opozorila in se ureja možnost izjasnitve delavca o kršitvah po izdaji pisnega opozorila)
 2. pravica do odklopa (delodajalec je dolžan delavcem zagotavljati pravico do odklopa tako da zagotovi, da delavec v času izrabe pravice do počitka oz. v času upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago)
 3. spremembe pri prenosu letnega dopusta (v primeru upravičenih odsotnosti delavca se obdobje za prenos letnega dopusta podaljšuje iz 12 na 15 mesecev)
 4. subsidiarna odgovornost za izplačilo plače v okviru gradbene dejavnosti (odgovornost se nanaša na podizvajalske verige v primeru, da delodajalec, ki je podizvajalec ne bo poravnal plač svojih delavcev, za kar bo subsidiarno odgovoren naročnik tega podizvajalca, torej izvajalec ali podizvajalec, ki je najel tega podizvajalca, ki ni izplačal plač delavcem, ki so opravljali določena gradbena dela)
 5. spremembe pri agencijskem delu (gre za izenačitev višine nadomestila z delavci, ki so napoteni na čakanje iz poslovnih razlogov)
 6. varstvo delavskih predstavnikov po novem (gre za zadržanje odpovedi v primeru sodnega varstva)

Več o zapisanih spremembah bomo predstavili tudi v decembrski reviji Obrtnika, zato vljudno vabljeni k branju.

Ne spreglejte naših strokovnih izobraževanj: https://www.ozs.si/koledar - Za udeležbo je potrebna predhodna obvezna spletna prijava preko spletne prijavnice, ki jo najdete na dnu objave posameznega dogodka.

MDDSZ je v popoldanskih urah objavilo tudi pojasnilo o ključnih rešitvah, ki jih prinaša ZDR-1D, ki je dostopno na povezavi TU (na koncu strani je povezava na dokument s podrobnejšimi pojasnili).