Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
GOSTINCI

Nadzor nad gostinskimi objekti 2023

29. 11. 2023
Avtor: Anton Šijanec
GOSTINCI

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor (IRSNVP) in Tržna inšpekcija sta v letošnjem letu izvedli skupno akcijo nad gradnjo in uporabo gostinskih objektov. Skupna akcija je bila usmerjena v nadzor in uporabo gostinskih stavb med katere spadajo hotelske in podobne gostinske stavbe ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Gradbena inšpekcija je v skupni akciji pregledala 10 gostinskih stavb, ki jih je predlagala Tržna inšpekcija. Za večino izmed njih je imela Gradbena inšpekcija že odprte inšpekcijske postopke in tudi izrečene ukrepe:

 1. Gostinskemu obratu Pr' Senekar na zemljišču s parcelna številka 25/7 katastrska občina (k. o.) . Gorjuše  je bila že leta 2012 izdana odločba, s katero mu je bila odrejena ustavitev nadaljnje gradnje. Ker zavezanca objektov v roku iz odločbe nista odstranila, niti nista vzpostavila zakonitega stanja, je gradbeni  inšpektor začel postopek upravne izvršbe. Objekti so bili uvrščeni na seznam objektov za odstranitev po drugi osebi. 

Na inšpekcijskem pregledu v okviru te akcije je bilo ugotovljeno, da se v objektu na zemljišču s parcelno številko 25/7 k. o. Gorjuše opravlja gostinska dejavnost. Inšpekcijski postopek še ni zaključen.

 1. Tudi zaradi posegov v stanovanju na Ilirski ulici 21 v Ljubljani, je bila že leta 2021 izdana odločba, s katero je bilo zavezancem odrejeno, da morajo ustaviti gradnjo ter vzpostaviti prejšnje stanje. Inšpekcijski zavezanci so v zvezi z odločbo sprožili upravni spor, ki še ni končan.
 2. V poslovni stavbi Tobačna Ljubljana je večje število apartmajev predelanih iz pisarn, ki jih tržijo različni (številni) pravni subjekti. Zaradi uporabe delov stavbe št: 311, 312, 313, 314,  315, 316, 317, 318 za stanovanjski namen, za kar objekt nima pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, že teče inšpekcijski postopek.
 • Prav tako gradbena inšpekcija že vodi inšpekcijski postopek zaradi domnevno nezakonito izvedenih posegov v celotnem poslovnem objekt na Tržaški v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da poslovni objekt nima ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja. Inšpekcijski postopek še ni zaključen.
 • V tej akciji je bil v poslovnem objektu na Tržaški ulici v Ljubljani izveden kontrolni ogled v okviru inšpekcijskega postopka, ki je bil že prej uveden zaradi preverjanja posega v nosilno konstrukcijo ostrešja. Na podlagi ugotovitev na ogledu in prejete dokumentacije je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil gradbenih predpisov, zato je bil inšpekcijski postopek ustavljen.
 1. Tudi inšpekcijski postopek za objekt na zemljišču s parcelno številko 680/2 k. o. Preska - Ranč Maček, je že bil uveden v letu 2022. Gradbeni inšpektor je ugotovil, da investitor za gradnjo objekta nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Inšpekcijskemu zavezancu je z odločbo odredil, da mora objekt odstraniti do 13. 5. 2023. Sestavni del odločbe je bila tudi prepoved uporabe nedovoljenega objekta. Ker inšpekcijski zavezanec objekta ni odstranil je gradbena inšpektorica sredi letošnjega oktobra izdala sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo.
 2. V nadzoru gradnje gostinskega objekta na zemljiščih s parcelnima številkama 2879 in 2880, k. o. Ajdovščina, je bila zavezancu leta 2023 izdana odločba, s katero mu je bilo odrejeno, da mora ustaviti rekonstrukcijo pohodne strehe pritlične stavbe obstoječega objekta in gradnjo stopnic na Župančičevi ulici v Ljubljani, ki ju gradi brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter vzpostaviti prejšnje stanje. Zoper odločbo je bila vložena pritožba, o kateri še ni odločeno. 
 3. Zaradi ugotovitve nelegalne spremembe namembnosti bazena Hotela Barbara v Fiesi  v hotelske sobe, je bila inšpekcijski zavezanki izdana odločba, s katero ji je bila prepovedana uporaba prizidka hotela s šestimi hotelskimi sobami na parceli št. 177 k. o. Portorož.
 4. V zadevi uporabe gostinskega objekta bistro Kucha ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato ni bilo razlogov za nadaljevanje inšpekcijskega postopka.
 5. Tudi za objekt Manja Grm s. p., na Hajdrihovi ulici v Ljubljani ni bilo ugotovljenih kršitev gradbene zakonodaje, zato je bil inšpekcijski postopek ustavljen.
 6. Za objekt na parcelni številki 1570/4 k. o. v Portorožu je bilo ugotovljeno, da gre za začasni gostinski objekt, zato je bila zadeva odstopljena v reševanje Medobčinski upravi Istre.
 7. Inšpekcijski postopek, ki je bil uveden na naslovu gostinskega objekta - Rožna dolina Cesta IV/36 a, kjer se opravlja nastanitvena dejavnost Ljubljana pa še ni končan, je pa gradbena inšpekcija v povezavi s tem objektom v preteklosti že vodila inšpekcijske postopke, v katerih niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali:

 • je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje
 • se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja, oziroma ali gre za objekt, za katerega se po samem zakonu šteje da ima uporabno dovoljenje,
 • so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objekta, ki jih določa Gradbeni zakon (GZ-1),
 • objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja ter ali 
 • izpolnjujejo bistvene zahteve objektov ali se objekti gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja.

V primeru, da je bilo v sklopu akcije ugotovljeno, da se objekt uporablja:

 • brez uporabnega dovoljenja
 • v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem
 • v nasprotju z uporabnim dovoljenjem oziroma
 • da se je objektu spremenila namembnost brez gradbenega dovoljenja,

je gradbeni inšpektor z odločbo prepovedal uporabo objekta ali dela objekta. Če je gradbeni inšpektor ugotovil druge nepravilnosti in kršitve GZ-1, je izrekel ukrep skladno z določili GZ-1. Do sedaj pridobljeni rezultati akcije nadzora nad uporabo gostinskih stavb kažejo, da se je veliko objektov, obravnavanih v akciji, brez ustreznih upravnih dovoljenj.

 

Vir: IRSNVP