Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
AKCIJA GRADBENIH INŠPEKTORJEV

Nadzor nad uporabo nakupovalnih središč – napovedana akcija gradbenih inšpektorjev

10. 01. 2023
Avtor: Anton Šijanec
AKCIJA GRADBENIH INŠPEKTORJEV
V letošnjem letu bodo gradbeni inšpektorji med akcijami usmerjenih nadzorov izvedli tudi akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč v uporabi in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, SPA centri in hale za prireditve.

Gradbena inšpekcija bo v okviru inšpekcijskega nadzorstva preverjala, ali je za objekt izdano ustrezno dovoljenje za gradnjo ter ali je objekt zgrajen v skladu z dovoljenjem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu in ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja. Preverjalo se bo tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta, ki je v javni rabi, zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.

Cilji akcije:

  • preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj,
  • zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov,
  • ugotovitev, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se objekti gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se objekti vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • odprava obstoječih grajenih ovir ter preprečitev nastanka novih grajenih ovir.

Inšpekcijski ukrepi:

V kolikor bo gradbeni inšpektor ugotovil lažje nepravilnosti, bo zavezanca zgolj opozoril nanje in določil rok za njihovo odpravo. Za večje kršitve določil predpisov, bo odpravo nepravilnosti v določenem roku, odredil z odločbo. Če bo ugotovil, da bi bilo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev oziroma ob ugotovitvi drugih nepravilnosti in kršitev tega zakona pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu, bo odredil ustavitev gradnje.

 

Vir: Novica Inšpektorata RS za okolje in prostor