Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Napotitev delavca v tujino

05. 04. 2018
Avtor: Staša Pirkmaier

Delodajalci se  v zadnjem času pogosto obračajo na nas, ko želijo svojega zaposlenega delavca napotiti v tujino v sklenjeni pogodbi o zaposlitvi pa ta možnost ni predvidena. Zanima jih kaj morajo storiti?

Delavec in delodajalec se lahko že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi dogovorita, da se bo delo opravljalo v tujini ter določita tudi pogoje pod katerimi se bo to delo opravljalo, ali pa se dogovorita, da bosta v primeru dejanske potrebe po napotitvi delavca na delo v tujino sklenila  novo pogodbo o zaposlitvi. To določa tudi 208. člen ZDR-1 (Ur. list RS,  štev. 21/2013 in nasl.), da v primeru, če  takšnega določila v obstoječi pogodbi o zaposlitvi ni, morata skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Enostranska napotitev delavca na delo v tujino s strani delodajalca ni zakonita, saj se morata o tem strinjati obe pogodbeni stranki.

 Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so:

 • nosečnost,
 • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
 • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
 • invalidnost,
 • zdravstveni razlogi,
 • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Po prenehanju opravljanja dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.

V  kolikor  je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po  ZDR-1  vsebovati še določila o:

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Namesto določil iz četrte, pete in šeste alineje 209. člena,  se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug zakon, drug predpis ali na kolektivno pogodb, ki ureja to vprašanje.

Na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in sveta 96/71 ES z dne 16.12. 1996 je delodajalec pri določanju vsebine pogodbe o zaposlitvi  poleg pravic delavcev, ki jih določa ZDR-1 dolžan upoštevati tudi delovnopravno zakonodajo države, kamor je delavec napoten.