Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) daje prostovoljnim zavarovancem več pravic

15. 03. 2018
Avtor: Dušan Bavec

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) daje prostovoljnim zavarovancem več pravic  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) oz. novela ZPIZ-2E (v nadaljevanju novela), je bil objavljen v uradnem listu RS, št. 65/2017 dne 20. 11. 2017. Veljati je začel že naslednji dan po objavi v uradnem listu, toda uporablja se šele od začetka tega leta.

Zadevna novela je sicer prinesla 3 pomembne spremembe o katerih sem podrobneje že pisal v decembrskem Obrtniku, toda v tem prispevku se nameravam fokusirati zgolj na eno in sicer na spremembo statusa prostovoljnega zavarovanja, ki omogoča večje pravice, nekatere od njih je potrebno čimprej uveljavljati, saj se ne priznavajo po uradni dolžnosti.

Pred sprejemom novele se je obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje vštevalo v navadno pokojninsko dobo, ki je za seboj lahko potegnila maluse, v kolikor se je zavarovanec upokojil pred dopolnitvijo t.i. »polne starosti« in ne v pokojninsko dobo brez dokupa.

Po sprejemu novele se obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje vse do konca leta 2012 všteva v pokojninsko dobo brez dokupa, kar se upošteva tudi pri izpolnjevanju pogojev po obstoječem zakonu. S to spremembo se je le deloma in ne v celoti saniralo oškodovanje prostovoljnih zavarovancev, ki se jim je zaradi neupoštevanja teh obdobij prostovoljnega vstopa v obvezno zavarovanje do konca 2012 v pokojninsko dobo brez dokupa datum upokojitve zamaknil ali pa so se upokojili z malusi, zaradi tega je bila lahko nižja sorazmerna ali delna pokojnina, kot tudi eventualno uveljavljanih 20 % pokojnine, prav tako upokojenci tudi niso bili deležni pravice do odmere pokojnine od zakonsko določene najnižje pokojninske osnove.

Kakšna je praktična vrednost te spremembe?

Vpliv bo imela na ureditev pravic posameznikov, ki so že uveljavili določene pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi na tiste, ki bodo pravice šele uveljavljali 

Tisti uživalec pokojnine, ki je z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 (torej zaradi neustrezne kvalifikacije prostovoljnega zavarovanja v primerjavi s starim zakonom ZPIZ-1) uveljavil pravico do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu, (torej z malusi), lahko zahteva novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa. Takšno odmero lahko zahteva tudi uživalec delne pokojnine, uživalec sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanec, ki se mu izplačuje 20 % pokojnine.

Uživalcu, ki vloži zahtevo za novo odmero starostne pokojnine oziroma za odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine ali pa za novo odmero 20 % pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe te novele, kar pomeni najkasneje do konca meseca junija 2018, se nova pokojnina oziroma izplačilo 20 % pokojnine odmeri od začetka uporabe tega zakona, kar pomeni od 1. januarja 2018. To hkrati pomeni, da bo spremenjena višina pokojnine pripadala največ od začetka tega leta in ne bo povrnitve finančnega prikrajšanja za nazaj, torej od dneva, ko se je posameznik odločil npr. za predčasno upokojitev z malusi, ali pa za uveljavitev npr. 20 % predčasne pokojnine, kar je bilo teoretično možno od leta 2013 naprej.

Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu nova pokojnina oziroma izplačilo 20 % pokojnine pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, zato nikakor ne kaže zamuditi presečnega datuma 30. junij 2018.

Tudi posamezniki, ki se jim je v letu 2013 odmaknil datum upokojitve zaradi tega, ker v postopku predčasnega upokojevanja ni bilo moč zniževati upokojitvene starosti na račun osebnih okoliščin (JLA, otroci, delo pred 18. letom), ne bodo mogli tega oškodovanja uveljavljati za nazaj, bodo pa imeli lahko drugačne datume upokojitve kot tudi višine pokojnine, če bi na podlagi tozadevne spremembe izpolnili pogoj za starostno upokojitev. Takim predlagam, da si čimhitreje ponovno pridobijo informativni izračun datuma upokojitve in v kolikor bodo imeli dovolj pokojninske dobe brez dokupa (v letu 2018 za moške in za ženske 40 let),  kot se zahteva za starostno upokojitev, ki garantira pokojnino brez odbitkov potem bodo v upokojitvenem postopku načeloma lahko uveljavljali znižanje zahtevane starosti na račun osebnih okoliščin (JLA, otroci, delo pred 18. letom), prav tako jim bo dana garancija do odmerjena starostne pokojnine v višini 511 € oz. od 1. aprila 2018 dalje v višini 516,62 €, ki velja za tiste, ki imajo izpolnjeno predpisano pokojninsko dobo brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti.  

Za zaokrožitev članka kaže opozoriti, da obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje od leta 2013 dalje še vedno sodi v navadno pokojninsko dobo in ne v pokojninsko dobo brez dokupa.