Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
SPREMEMBE SRS 2024

Predlog sprememb SRS 2024

20. 07. 2023
Avtor: Tadeja Bučar
SPREMEMBE SRS 2024

Začenjajo se poletne počitnice. Če večjih napovedanih davčnih reform ni pričakovati, pa so pred nami spremembe na področju računovodenja. Od 19. junija 2023 je namreč odprta javna razprava o spremembah in dopolnitvah Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS), katere naj bi stopile v veljavo 1. januarja 2024. 

Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju SIR) je objavil predloge sprememb SRS, ki so v javni razpravi do 19. septembra 2023. V javni razpravi so spremembe in dopolnitve:

  • Uvoda v SRS in okvira SRS,
  • Standardi I: SRS 1, SRS 2, SRS 3 (popolnoma nov), SRS 4, SRS 5, SRS 6, SRS 7, SRS 8, SRS 9, SRS 10, SRS 11, SRS 12, SRS 13, SRS 14, SRS 15, SRS 16, SRS 17,
  • Standardi II: SRS 20, SRS 21, SRS 22 in SRS 23,
  • Standardi III: SRS 30, SRS 31, SRS 32, SRS 33, SRS 34, SRS 35 in SRS 39.

Zakaj spremembe in dopolnitve SRS 2024?

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) določa v 54. členu splošna pravila  računovodenja. V skladu z navedenim členom SRS ne smejo biti v nasprotju z ZGD-1 in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Poleg tega morajo SRS povzemati vsebino Direktive 2013/34/EU in v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP).

V razdobju od začetke uporabe zbirke SRS 2016 do danes je bilo kar nekaj sprememb MSRP, ki so sedaj implementirane v SRS 2024. Vendar pa kljub dopolnitvam SRS še vedno niso (ne bodo) v celoti usklajeni z MSRP.  

Spremembe za majhna podjetja:  

  • 7.točka Okvirja k SRS določa, da mikro in majhne družbe ter organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko sklenejo, da odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ne bodo obračunavale;
  • SRS 10 določa, da organizacije, ki so mikro ali majhne družbe, in organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko sklenejo, da ne bodo oblikovale in obračunavale rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

SIR ob tem strokovno javnost poziva, da pripombe, predloge in dopolnitve SRS 2024 sporoči  na elektronski naslov info@si-revizija.si do 19. septembra 2023 na za to posebej objavljenem obrazcu.

Povezava na stran SIR vezana na sprememb SRS 2024, vključno z obrazcem za sporočanje pripomb, je objavljena tu.

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.