Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
GRADBENA SANACIJA - POPLAVE

Uporaba gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

21. 09. 2023
Avtor: Anton Šijanec
GRADBENA SANACIJA - POPLAVE

Odpravljanje posledic avgustovske ujme in zahtevna sanacija prinaša tako prizadetim občinam kot seveda samim prebivalcem množico vprašanj iz najrazličnejših področij. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo kratek pregled določb področne zakonodaje in odgovore na vprašanja, povezana s sanacijo poškodovanih objektov, gradnjo nadomestnih objektov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obnovo, glede obnove kmetijskih gospodarskih objektov, upravičenosti občin do dodelitve sredstev za obnovo s strani držav in drugega.

Sanacija in nadomestitve objektov

Pri uporabi določil je treba razlikovati med sanacijo objektov (stanovanjskih, gospodarskih in družbenih stavb ter gospodarske javne infrastrukture), ki bodo ostali na istih mestih, in nadomestitvijo objektov, ki jih ni več oziroma so bili tako poškodovani, da njihova sanacija na mestu ni mogoča ter se nadomesti z novogradnjo objekta na novi lokaciji, kjer ta objekt postane nadomestitvena gradnja. Rešitve tako glede sanacije objektov kot nadomestitvenih objektov so zapisane v Gradbenem zakonu (GZ-1) in interventnem Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPPN). V primerih, ko zazidljivih zemljišč ni na razpolago, bodo občine lahko to reševale z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, s tako imenovanim »OPPN za obnovo«.

Nadomestna zemljišča

Pri iskanju nadomestnih zemljišč je interventni zakon uveljavil začasen ukrep, da za namen odprave posledic poplav in plazov Republika Slovenija lahko kupi kmetijsko zemljišče (v soglasju z lastnikom) brez vzpostavitve nadomestnega kmetijskega zemljišča, kot to sicer predpisuje Zakon o kmetijskih zemljiščih.

Dodeljevanje sredstev

Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna na podlagi ZOPPN upravičence ločimo na občine, ki morajo obnoviti objekte in infrastrukturo, ki je v lasti oziroma upravljanju občine, in posameznike, ki so v nesreči utrpeli škodo na stanovanjskih ali poslovnih objektih, ki jih uporabljajo oziroma v njih živijo. Nosilec popisa škode na svojem območju je v obeh primerih občina. Škodo popisujejo imenovane občinske komisije za oceno škode, popis pa vnašajo v posebno aplikacijo Uprave za zaščito in reševanje.

Podrobnejše informacije določil zakonodaje, tudi glede gradbenih dovoljenj, nujnih začasnih objektov, rekonstrukcij objektov, priprave OPPN za obnovo, določil glede popisa škode in dodeljevanja sredstev za odpravo posledic nesreč so natančneje predstavljene v dokumentu: Zbirna informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah. Dokument je bil 18. 9. 2023 dopolnjen v delu z naslovom Uporaba zakonodaje v primeru gradnje nadomestitvenih objektov. Dodatno bo problematiko naslovil Zakon o obnovi.

Prenesite dokument: Zbirna informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah >>>

 

Vir: MKGP, MNVP, VRS

 

Uporabna povezava: Ukrepi države za pomoč po poplavah >>>