Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu

04. 09. 2023
Avtor: Nina Ličar

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki velja od 2.9.2023, lahko delodajalci, registrirani najkasneje 2. avgusta 2023, uveljavljate povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v vašem podjetju.

Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in so imeli 2.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljati delodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

Povračilo izplačanih plač lahko uveljavljate dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela, za obdobje od 3.8.2023 dalje, vendar najdlje do 3.9.2023.

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z namenom ponovne zmožnosti zagotavljanje dela delavcem iz sklenjenih pogodb o zaposlitvi pri delodajalcu.

Odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov mora biti pisna. Če ste že pred uveljavitvijo ZIUOPZP obveznost opravljanja drugega dela odredili npr. ustno, morate v roku 5 dni od uveljavitve zakona, torej do 7.9.2023 to storiti še pisno. Vzorec pisne odreditve je dostopen med vzorci na naši spletni strani brezplačno TU (pod »Poplave 2023«, 2. vzorec). Pisno odredbo je potrebno priložiti vlogi.

Povračilo uveljavljate z vlogo, ki jo skupaj z dokazili elektronsko predložite na Portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. Oddaja vloge je možna od danes, 4.9.2023, od 8:00 ure dalje.

Vlogo je potrebno vložiti v 15 dneh od odreditve obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledice poplav in plazov. Delodajalci, ki ste zaposlenim odredili drugo delo zaradi posledic poplav ali plazov že pred veljavnostjo ZIUOPZP, oddate vlogo v 15 dneh od njegove uveljavitve (do 17.9.2023 oz. 18.9.2023). 

Izplačane plače RS povrne v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače v RS za mesec maj 2023 (2.208,15 EUR). Povračilo izplačane plače se delodajalcu izplačuje mesečno, in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila plače.