Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Uspešno izvedeno prvo srečanje dobaviteljev kozmetičnih izdelkov - povzetek predavanja o kozmetičnih izdelkih

20. MAREC 2019  |   Vlasta Markoja

Kadar smo v dvomih ali gre res za kozmetični izdelek moramo pogledati področje uporabe (zunanji deli telesa, usta) in namen uporabe (očisti, odišavi ali zaščiti, ohrani v dobrem stanju). Izdelki, ki so namenjeni za injiciranje, inhaliranje, ali implantacijo v telo ne sodijo v področje kozmetičnih izdelkov, prav tako ne proizvodi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

Kozmetični izdelek mora biti varen za zdravje ljudi. Z določene sestavine veljajo omejitve, ki so navedene v Prilogah Uredbe. Priloge se nenehno spreminjajo. Omejitve lahko spremljamo v javni bazi CosIng na spletni strani http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm

 

Na trg se lahko dajejo samo kozmetični izdelki, za katere je v EU določena odgovorna oseba, ki je lahko proizvajalec, uvoznik s sedežem v EU. Odgovorna oseba mora poskrbeti, da je izdelek skladen z zakonodajo. Odgovorna oseba hrani dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku, ki vsebuje med drugim vsebuje tudi poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka (vključno z oceno varnosti), dokazilo o učinkih, morebitne podatke o testiranju na živalih.

 

Priglasitev kozmetičnih izdelkov

Vsak kozmetični izdelek, ki se proizvede ali uvozi iz tretjih držav je potrebno priglasiti v centralni priglasitveni portal za kozmetične izdelke CPNP. Priglasitev izvede odgovorna oseba ali distributer.  Distributer priglasi kozmetični izdelek, ki je že na trgu v drugi državi članici EU v primeru, da na svojo pobudo prevede podatke na označbi izdelka v slovenski jezik. Posebna določila veljajo za priglasitev izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale. V primeru, da je prevod v slovenskem jeziku že na originalni embalaži izdelka distributer ne naredi prevoda, priglasitev ni potrebna.

 

Proizvajalci kozmetičnih izdelkov morajo upoštevati dobro proizvodno prakso. Pomembno je poročanje o resnih neželenih učinkih, ki so začasno ali stalno funkcionalno nezmožnost, invalidnost, hospitalizacijo, prirojene nepravilnosti ali neposredno bistveno tveganje ali smrt. Poročanje je obvezno za proizvajalce, uvoznike in distributerje. Lahko pa poroča tudi končni uporabnik ali zdravstveni delavec. Poroča se na Urad RS za kemikalije.

 

Priglasitev dejavnosti.

Priglasitev dejavnosti je nacionalna zahteva in je obvezna za vse, ki v Sloveniji proizvajajo ali uvažajo  kozmetične izdelke.

 

Označevanje kozmetičnih izdelkov

Pomembno je pravilno označevanje kozmetičnih izdelkov na izdelku mora biti navedeno

- ime/naziv in naslov odgovorne osebe

- država izvora za uvožene kozmetične izdelke

- podrobni varnostni ukrepi

- serijska številka proizvodnje ali referenčna št

- namen uporabe, razen če je razviden iz videza

- nominalna vsebina

- minimalni rok trajanja

- datum do katerega KI shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo.

- Seznam sestavin oziroma »ingredients«

Osnovne informacije morajo biti v slovenskem jeziku.

Pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov na embalaži mora biti na vidnem mestu na vsakem prodajnem mestu s kozmetičnimi izdelki, tudi v salonu v primeru če kozmetične izdelke prodaja (peščena ura, odprta posodica, odprta knjiga).

 

Oglaševanje kozmetičnih izdelkov

Posebej je opozorila na ustrezno oglaševanje kozmetičnih izdelkov. Oglaševanje ne sme biti zavajajoče za potrošnike. Pri označevanju, dostopnosti na trgu in oglaševanju se ne sme z uporabo besedil, imen, slik, … pripisovati značilnosti ali funkcij, ki jih v resnici nimajo.

 

»Dostopnost kozmetičnih izdelkov za poklicno uporabo na trgu in njihova uporaba»

Urad RS za kemikalije je konec leta 2018 za poklicne uporabnike pripravil priporočila z naslovom »Dostopnost kozmetičnih izdelkov za poklicno uporabo na trgu in njihova uporaba», z namenom, da izvajalce teh dejavnosti opozori na varno in odgovorno uporabo kozmetičnih izdelkov. Priporočila so objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravem Urada RS za kemikalije. http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/kozmeticni_proizvodi/poklicna_uporaba/

Za pravilno izvajanje in doseganje ciljev Uredbe morajo odgovorne osebe in distributerji zagotoviti, da so kozmetični izdelki, ki so v skladu z zakonskimi omejitvami sestavin omejeni le na poklicno uporabo, na voljo le poklicnim uporabnikom. Poklicni uporabniki pa morajo z doslednim in odgovornim upoštevanjem opozoril in podrobnih navodil ter z izvajanjem drugih ukrepov za obvladovanje tveganja zagotoviti varovanje zdravja ljudi. 

Preberite tudi:

Pišite nam