Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Vlada izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

19. 07. 2021
Avtor: Maja Rigač

Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se uvaja obveza izvajalcev presejalnega testiranja v Sloveniji. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, in sicer za:
‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Presejalni program se izvaja, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2. Minister izvajanje posameznega presejalnega programa od zadostnem odstotku precepljenosti prebivalstva spremeni oziroma ukine.

Za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat. Samotestiranje se opravi s testom HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke. Način izvajanja samotestiranja natančneje določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.

Zdravstvene storitve, ki jih opravijo izvajalci posebnih programov, obsegajo:
- odvzem brisa,
- izvedbo mikrobiološke preiskave,
- obveščanje testirane osebe o izvidu mikrobiološke preiskave,
- pošiljanje izvida in spremljajočih podatkov v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP).

Mikrobiološka preiskava se opravi s testom HAG, ki je na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga določi Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. Skupni seznam testov HAG iz prejšnjega stavka objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani.

O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.

Izvajalec programa izvid mikrobiološke preiskave takoj po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP. Podatek o izvidu mikrobiološke preiskave se obdeluje v CRPP, podatek o pozitivnem izvidu pa tudi v zbirki »Evidenca nalezljivih bolezni«, ki ju upravlja NIJZ v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Izvajalec programa lahko obračuna le storitve presejalnega programa, opravljenega za osebe:
‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:
‒ odvzema brisov,
‒ izvedbe mikrobioloških preiskav,
‒ obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,
‒ testa HAG,
‒ informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških preiskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna iz prejšnjega odstavka.

Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Kadar izvajalec programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka.

Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe se uskladita s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Povezava na odlok