Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
KRIZNA POMOČ

Vlada je sprejela dva predloga zakona s področja energije

31. 03. 2023
Avtor: Maja Rigač
KRIZNA POMOČ

Vlada posodobila Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

Veljavni Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe  je bil sprejet 13. septembra 2022, in sicer  zaradi potrebnega obvladovanja kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto. Zakon določa nujne ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti, ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.

Predlog novele zakona je pripravljen zaradi izvajanja Uredbe Sveta (EU) 2022/2576 in predvideva obvezno združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na ravni EU preko informacijske platforme, ki bo oblikovana posebej za namen skupnega nakupa plina v Evropski uniji. Država članica mora zagotoviti sodelovanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki uporabljajo plin najmanj v obsegu 15 % količin v skladu z evropsko uredbo.

Sprememba zakona vsebuje dopolnitev z obveznostjo, da nosilec bilančne skupine sodeluje v skupnih evropskih nabavah pri povpraševanju za zemeljski plin, in sicer za predpisano obvezno količino 2,25% povprečne letne porabe.

Novelacija zakona zaradi pravnih nejasnosti in praktičnih izzivov implementacije ne predvideva več obveznosti vzpostavljanja skupnostne samooskrbe za gospodarske družbe, v katerih ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo.

V zakonu se poleg tega zaradi velikih obremenitev Borzena z vlogami, ki izhajajo iz drugih interventnih ukrepov, podaljšuje rok za vlogo za povračilo prispevka za plin v primeru, da je uporabnik minulo zimo trajno znižal odjem. Rok za povračilo se podaljšuje do 30. septembra 2023.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vlada spremenila besedilo Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je bil sprejet 9. Decembra 2022, in sicer  zaradi obvladovanja visokih cen na področju električne energije in vsebuje nujne ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrole cen, pobiranje prispevkov od izjemnih prihodkov ter druge ukrepe.

Vlada je zdaj sprejela spremembo besedila in sicer predvsem v delu, ki ureja plačilo presežnih tržnih prihodkov. Nov predlog zakona omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov samo na proizvajalce. Ob tem zakon znižuje mejo iz sedanjih 180 €/kWh na 160 €/kWh. Natančneje določa tudi zavezance za plačilo presežnih tržnih prihodkov, in sicer so to proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav večja od 100 kW. Tudi rok veljavnosti ukrepa je s to spremembo zakona omejen na obdobje od  1. decembra 2022 do 30. junija 2023, enako kot to določa evropska uredba. Zakon pri izvajanju določbe predvidi izdajo odločbe, in to enkrat za celotno obdobje. Posledično izvajanje zakona ne temelji več na evidencah zavezancev, ampak na poročilih in dokazilih, ki jih zavezanci pošljejo Agenciji za energijo. Sprememba določa tudi vrsto podrobnosti v zvezi z vodenjem evidence, izdajanjem določb, drugostopenjskim reševanjem sporov itd. Na novo so določene tudi kazni za kršitev zakonskih določb.

Dodatno zakon  med izjeme virov, od katerih se ne plačuje presežne prihodke, dodaja uvožen premog.

Predlagana sprememba zakona tudi določa, da se sklic za naložbeno pomoč za nove investicije naslanja na nov, spremenjen Začasni okvir za ukrepe državne pomoči, saj s tem podaljšujemo veljavnost možnih naložbenih pomoči do 31. decembra 2025.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo