Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Vozniki – obvezni dokumenti zaradi sprejetih izrednih ukrepov

18. NOVEMBER 2020  |   Natalija Repanšek

Objavljeno: 18.11.2020

Glede na številna vprašanja, ki smo jih ponovno prejeli V zvezi z režimom prehajanja državne meje R. Slovenije za voznike državljane tretjih držav, v nadaljevanju podajamo stališče Ministrstva za notranje zadeve :
Vozniki, državljani tretjih držav, ki imajo v R. Sloveniji začasni ali stalni naslovne morejo uveljavljati izjeme, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2.točka 1.odstavka 10.člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije – v nadaljevanju Odlok); 

§ v primeru, da se bodo kljub vsemu odločili za prehod meje, kršijo Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (predpisana globa za kršitev: 400 EUR).

§ ob povratku nazaj na delo (v R. Slovenijo) bodo morali predložiti negativni COVID test, v nasprotnem primeru jim bo odrejena karantena.

 

§ Vozniki, državljani tretjih držav, ki v R. Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega naslovalahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2.točka 1.odstavka 10.člena Odloka):

§ ob povratku na delo  (nazaj v R. Slovenijo) NE RABIJO predložiti negativnega COVID testa

§ Vozniki/osebe, ki so v tranzitu so izjema po 4.točki 1.odstavka 10.člena Odloka lahko tranzitirajo  R. Slovenijo BREZ predložitve negativnega COVID testa in morajo R. Slovenijo zapustiti najkasneje v 12 urah po vstopu:

 

Za vsako uveljavljanje izjeme morajo vozniki predložiti ustrezna dokazila.

Dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri sebi smo podrobneje predstavili v naših prejšnjih obvestilih.

 

Objavljeno 6.11.2020:

Osebe, ki so vozniki TV, vendar prebivajo (stalno ali začasno) na območju Slovenije, morajo za prečkanje občinske ali državne meje izpolnjevati eno od izjem iz 4. člena, vendar pri tem se 1. točka (prihod in odhod iz dela) upošteva do bivališča v Sloveniji, kjer prebivajo.

Pri prehajanju meje je potrebno upoštevati tako zakonodajo, ki opredeljuje pogoje za vstop oz izstop iz države.  Najprej se izvaja mejna kontrola Mejna kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo. V kolikor oseba nima ustreznih dokumentov za prehod  meje se tako  osebo zavrne oz. se ji prestop meje ne dovoli.
Nato se pri izstopu iz države upošteva še Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Ta ima v 4. členu 1. odst. 13 izjem kdaj lahko  oseba prečka mejo občine oz. v tem primeru tudi državno mejo, in sicer:
1.        prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, (te izjeme ne morejo koristiti tisti, ki imajo bivališče v SLO)
2.        opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3.        odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4.        varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če  gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5.        dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6.        dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7.        dostop do storitev za nujne primere,
8.        dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9.        dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10.      Izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11.       potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12.       dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
13.       nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
Oseba mora za potrditev izjem imeti ustrezna dokazila in podpisano izjavo, ki je objavljena na spletni strani.
V času med med 21.00 in 06.00 uro je gibanje omejeno za vse, razen za izjeme iz 3. odstavka 1. člena.
1.        odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2.        prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
3.        dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4.        opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
V kolikor oseba ne izpolnjuje katere od navedenih  izjem lahko prečka mejo (če seveda  ima ustrezne dokumente za prestop meje in opravi mejno kontrolo), vendar bo pri tem kršila odlok in zato bo s strani policistov uveden hitri postopek oz. izdan plačilni nalog v višini 400 EUR. Ne bo pa policist taki osebi zavrnil prestop meje. Lahko pa se oseba sama odloči in ne prestopi meje ter se vrne domov.
Ob vrnitvi iz tujine nazaj v Slovenijo pa se po opravljeni mejni kontroli preverja še ali oseba izpolnjuje pogoje za vstop brez napotitve v karanteno na domu po Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. V kolikor prihaja iz epidemiološko rdeče države ali regije, lahko vstopi brez napotitve v karanteno na domu le, če ima opravljen negativen test na Covid-19 ali če izpolnjuje enega od 17 izjem iz 1. odst. 10. člena odloka.
Osebe, ki so vozniki TV, vendar nimajo urejenega prebivališča v SLO, pa lahko parkirajo TV v Sloveniji in se vrnejo domov (v tujino), saj izpolnjujejo tako izjemo iz 1. točke 1. odstavka 4. člena in tudi 2. točke 3. odstavka 1. člena, Seveda pa morajo imeti ustrezno izjavo in potrdilo delodajalca. Ter nimajo bivališča v Sloveniji.
(Vir: MNZ)
 

Velja od 27. 10 2020

Glede na novo sprejete predpise posredujemo obvestilo, kateri so dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri opravljanju dejavnosti pri sebi:

  • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1)
  • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
  • Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;

Za prihod/odhod z dela mora imeti voznik še (velja tudi za ostale zaposlene):

  • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela. Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini). Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov). Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo. V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca.  Slednje potrdilo bo voznik potreboval tudi v primeru, če se bo vračal na delo v času omejenega gibanja ljudi (med 21. in 6. uro). Prihod in odhod na delo sodi med izjeme.
  • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
  • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).

Preberite tudi:

Pišite nam