Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Z odprtjem dejavnosti bomo zajezili širjenje okužb pri delu na črno

02. DECEMBER 2020  |   Mira Črešnar

Številne dejavnosti so na podlagi vladnega odloka zaprte že več tednov, nekatere celo več kot mesec dni, epidemiološka slika pa se ne izboljšuje. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zato ponovno pozivamo k odprtju dejavnosti,  s čimer bi zagotovo zajezili delo na črno v zasebnih domovih in garažah, ki zdaj poteka brez vsakršnega nadzora nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov. V OZS menimo, da bi bilo mnogo bolje izvajati storitve pod nadzorom in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, s čimer bi zmanjšali tveganje za prenos okužb s Covid-19. 

»Restavracije, lokali, frizerski, kozmetični saloni in druge storitvene dejavnosti so z odlokom zaprte že več tednov, epidemiološka slika pa se kljub temu ni izboljšala. To pomeni, da zaprtje dobršnega dela gospodarstva ni prineslo pričakovanih rezultatov. V OZS zato predlagamo drugačen pristop, in sicer, da odpremo dejavnosti in s tem zajezimo delo na črno ter zmanjšamo tveganje za prenos okužb,« je prepričan predsednik OZS Branko Meh.

V OZS se obenem ne strinjamo z rezultati raziskave NIJZ, da se virus najbolj širi na delovnih mestih. Ti rezultati namreč temeljijo na izjavah zaposlenih, ne izjavah delodajalcev. »Dejstvo je namreč, da se okužbe širijo na zasebnih druženjih in pri opravljanju storitev na črno, ki so zaradi zaprtja v polnem razmahu. V naših podjetjih in obratovalnicah pa upoštevamo stroge zaščitne ukrepe in je tveganje za prenos okužb minimalno,« še poudarja Meh.

Predlagamo torej drugačen pristop in takojšnje odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, kemičnih čistilnic, trgovin, avtopralnic, cvetličarn, vrtnarij in drugih dejavnosti, ki so sedaj zaprte.

V OZS smo tako danes ponovno predlagali odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov ter podobnih dejavnosti. Prav na tem področju se odvija največ dela na črno in brez upoštevanja zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Higienski standardi na tem področju so že sicer izjemno strogi, zato menimo, da se delo v salonih, ob upoštevanju strogih ukrepov NIJZ, lahko nadaljuje. Prav tako naj se omogoči opravljanje drugih dejavnosti za nego telesa (solne sobe, masažni saloni in savne, solariji), s čimer bi ne nazadnje razbremenili zdravstveni sistem.

Predlagali smo odprtje vrtnarij in cvetličarn. Slovenski cvetličarji in vrtnarji so se znašli v neenakopravnem položaju, saj trenutno lahko cvetje prodajajo le v živilskih trgovinah, bencinskih servisih, poštah. Dejstvo je, da bi tudi v cvetličarnah in vrtnarijah lahko zagotovili ustrezne pogoje, kjer bi lahko prodaja potekala nemoteno, brez možnosti za širjenje okužbe. Pred nami je praznični čas in ljudje si želijo ob trenutnih ukrepih, ko so v glavnem doma, prijetno in okrašeno bivalno okolje, kar ne nazadnje zelo blagodejno deluje tudi na njihovo psihično stanje.

Vladi smo predlagali, da se odprejo manjše specializirane trgovine. Mali trgovci opozarjajo, da  bi lahko zagotovili ustrezne pogoje za varno prodajo oblačil, obutve in ostalih izdelkov v malih in pretežno specializiranih prodajalnah. Obenem menimo, da se v manjših prodajalnah lažje ohranja razdalja in omejuje stike med potrošniki, pri čemer je verjetnost okužb celo manjša kot v velikih prodajalnah trgovskih sistemov, ki nemoteno obratujejo tudi sedaj. Mali trgovci obenem svarijo, da gre za nelojalno konkurenco.

Za gradbeno dejavnost predlagamo, da se med izjeme doda dela na zunanjosti objektov (strehe, fasade, zunanje ureditve, prizidki, nadstreški, montaže ipd., skratka vsa dela, ki se opravljajo zunaj), saj je pri tovrstnih delih zelo majhna možnost prenosa okužbe. Vsekakor pa se bodo tovrstna dela izvajala brez stikov med potrošniki in izvajalci ter ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov NIJZ. Prav tako predlagamo, da bi se med izjeme dodalo izvajanje del v praznih stanovanjih, saj tudi v tem primeru ne prihaja do stika med potrošnikom in izvajalcem del. Dela v praznih stanovanjih so vezana bolj ali manj na razna zaključna in obrtniška dela – slikopleskarska, keramičarska, tlakarska, mizarska, inštalaterska, montažna dela, ipd.

Predlagali smo tudi odprtje kemičnih čistilnic in pralnic. Veliko ljudi namreč nujno potrebuje čista oblačila za vsakodnevno opravljanje dela. Kemične čistilnice in pralnice imajo že sedaj dobro higiensko prakso, prav tako ne prihaja do neposrednega stika s potrošniki. Obenem opozarjamo, da so v vseh sosednjih državah kemične čistilnice in pralnice odprte in  lahko nemoteno skrbijo za higieno prebivalstva.

Prav tako smo apelirali na vlado, da se odprejo avtopralnice, kjer je zagotovljen minimalen možen stik s potrošniki. Poleg tega se v samopostrežnih avtopralnicah storitev opravlja na prostem, v tunelskih avtopralnicah pa stranka vozila sploh ne zapušča. Skladno z navodili mora stranka pred uvozom v avtopralnico ugasniti vse prezračevalne naprave in klimo v vozilu, s čimer  se onemogoči morebitno širjenje vodne meglice v vozilo. Poleg tega se v avtopralnicah uporabljajo tudi čistila in razkužila, kar zelo zmanjšuje možnost prenosa okužbe.

Predlagali smo tudi odprtje usnjarske in tekstilne dejavnosti, ki so sicer zelo različne (od izdelave in popravila usnjenih izdelkov do šivanja vseh vrst oblačil, zaves in tehničnih tekstilij ter šiviljskih popravil), v večini pa je stik s potrošniki minimalen. Vse storitve se izvajajo na izdelku in ne na potrošniku, pri prevzemu pa je ob upoštevanju priporočil NIJZ možnost za prenos okužbe minimalna.

Delnega odprtja si želijo tudi gostinci, ki menijo, da bi bilo bolj varno in predvsem bolj zdravo, da bi delavci pojedli topel obrok za mizo v lokalu, kot na primer v kombijih, kjer ni ustrezne razdalje, ali po gradbiščih, kjer je sedaj že mrzlo. Predlagamo, da gostinci lahko za zaključeno skupino delavcev torej omogočijo vsaj topel obrok v prostorih gostinskega lokala za mizo na toplem, ob tem pa poskrbijo za ustrezno zaščito ter da se delavci različnih podjetij ne mešajo med sabo. Glede na to, da so gostinci zaprti najdlje časa, skupaj v tem letu že več kot tri mesece, epidemiološke razmere pa se ne izboljšujejo, ponovno poudarjamo, da gostinski lokali nikoli niso bili vir okužb. Gostinci vztrajajo, da se jim omogoči delo vsaj na terasah lokalov ter za podjetja s pogodbami.

Poleg zgoraj naštetih, smo na vlado naslovili pobudo še za odprtje zlatarske in urarske dejavnosti, dejavnost avtošol, servis računalnikov in perifernih enot.

 

 

Preberite tudi:

Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize žal ne rešuje osnovnega problema, na kar predstavniki gospodarstva že ves čas opozarjamo, in sicer visokih ponudb za zakup električne energije za leto 2023. V gospodarstvu smo pričakovali, da bo uredba, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden, vplivala na te ponudbe, vendar se to ni zgodilo. Zato bo tudi učinek včeraj sprejetega predloga zakona izjemno skromen. Kljub subvencijam bodo podjetja plačevala mnogokrat višjo ceno električne energije kot njihovi konkurenti v sosednjih državah. Podjetja bodo tako prisiljena v zmanjševanje porabe energije tudi z zmanjševanjem proizvodnje, kar bo pripeljalo do odpuščanja odvečnih delavcev, česar pa si nihče v podjetjih ne želi. V tem primeru tudi ukrep subvencioniranja začasnega čakanja na delo ne bo zadostoval, saj je omejen na največ 30 delovnih dni. Podjetja, ki bodo prisiljena v zmanjševanje ali ukinitev proizvodnje, bodo izgubila posle, ki se jih v tako kratkem času ne da nadomestiti, če sploh. Predlog zakona sicer vsebuje nekatere pripombe gospodarstva, in sicer je bilo upoštevano načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se pri upravičencu, ki je bil v letu 2021 zaprt zaradi odloka vlade (posledica epidemije COVID-19), lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje z izjavo. Vključena pa je tudi pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, ki jo predvideva evropski okvir, za katero pa je še potrebno pridobiti formalno priglasitev Evropske komisije. V predlog zakona je bilo dodano tudi določilo, da podjetja, ki so upravičene do pomoči, ki presega 4 milijone evrov, ob izpolnjevanju dodatnih zaostrenih pogojev, bodo morala pridobiti še naknadno potrditve vlade s posebnim sklepom. Po drugi strani je vlada, brez posvetovanja s predstavniki gospodarstva, v predlog zakona vnesla dodatno omejitev, in sicer, da bodo podjetja, ki imajo zakupljeno električno energijo v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 150 evrov na MWh oziroma zakupljen zemeljski plin po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, upravičena le do enostavne pomoči, se pravi za najmanjšo od petih predvidenih oblik pomoči. S tem ukrepom je vlada v bistvu postavila spodnjo mejo obljubljenega koridorja, ne pa tudi zgornje meje, kar podjetja že od samega začetka zahtevajo in pričakujejo. Slovensko gospodarstvo ne potrebuje proračunskega denarja. Potrebuje pa konkurenčne in primerljive pogoje, kot jih imajo podjetja v drugih državah. Uspešno gospodarstvo pa je predpogoj za družbeno blaginjo. Pričakujemo, da bo vlada v postopku sprejemanja zakona v Državnem zboru RS spremenila sporne člene in gospodarstvu zagotovila pomoč kot jo zasluži, sicer bo napovedana milijardna pomoč gospodarstvu ostala le mrtva črka na papirju. S spoštovanjem, Predsednik GZS Tibor Šimonka Predsednik OZS Blaž Cvar Predsednica TZS Mariča Lah Predsednik ZDS Marjan Trobiš Predsednik ZDOPS Marko Lotrič
Pišite nam