Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Za pridobitev licence Skupnosti predpisane spremembe

12. NOVEMBER 2019  |   Bojan Pečnik

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), ki je bil objavljen 8.11.2019 je predpisana sprememba pravila, ki se tiče upravljavca prevoza (odgovorne osebe) in pridobitve licenc. Tako po novem ne bo mogoče, da bi ena oseba bila upravljavec prevozov pri več podjetjih s tem, da bo ta oseba morala biti po novem zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec, ki ima dober ugled / nekaznovanost / in ustrezno strokovno usposobljenost), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov pogodbeni upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.

 

Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost v podjetju, bo predpisal minister, glede na velikost podjetja.

 

Za pridobitev licence Skupnosti bo moralo imeti podjetje na razpolago ustrezne prostore v skladu s 5. členom Uredbe 1071/2009/ES. Minimalno velikost, opremo in namen prostorov bo predpisal minister v šestih mesecih od uveljavitve zakona.

 

Izdane licence Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov veljajo do izteka njihove veljavnosti s tem, da morajo podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, pogoje glede upravljavca prevozov, ki je naveden v prvem odstavku izpolniti v enem letu od uveljavitve tega zakona kar pomeni do 23.11.2020.

 

Bolj detajlne  informacije bodo objavljene, ko bodo znana pojasnila in predpisi ministra.

Preberite tudi:

Pišite nam