Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Zastopanje in zakonodaja

novica Povzetki protikorona paketa

PROTIKORONA MEGA ZAKON, 29.3.2020

 

- Ukrepi so vredni 3 milijarde evrov

- Ukrepi bodo veljali do 31.5.2020 (z možnostjo podaljšanja vseh ali nekaterih ukrepov do 30.6.2020)

- Sprejem na izredni seji državnega zbora predvidoma v sredini prihodnjega tedna

 

UKREPI:

 

- Univerzalni temeljni dohodek - Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na portalu e-davki), bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost (od 13.3. do 31.5.2020). Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni strani finančne uprave.

- Če izjava vsebuje neresnične podatke mora upravičenec vrniti celotno pomoč

 

- Delavci, ki so na čakanju na delo doma – država jim plača nadomestilo plač in prispevke - če so podjetju v prvem polletju prihodki upadli za več kot 20% glede na isto obdobje lani, in  v drugem polletju, da ne dosežejo več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje lani

 

- Višina nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo iz poslovnega razloga in zaradi višje sile je 80%, vendar ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Sloveniji. Nadomestilo bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 (do 31.5.2020)

 

- Vloga za povračilo nadomestila je samo še elektronska (na zavod za zaposlovanje)

 

- Delavci, ki delajo – država jim plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za april in maj), delodajalec pa mora delavcu izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov (če plača ne presega 3x minimalne plače), ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov

 

- Bolniško nadomestilo (bolezen in poškodba) – od dneva uveljavitve zakona do 31.5. krije država

 

- Znižanje funkcionarskih plač za 30%

 

- Oprostitev plačila akontacije iz dejavnosti, dohodka pravnih oseb

 

- Plačilni rok iz proračuna zasebnim subjektom je skrajšan na 8 dni

 

- Dodatno nagrajevanje za tiste, ki so dodatno obremenjeni zaradi epidemije (civilna zaščita, vojska, policija)

 

- Praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti: če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.

 

- Za banke: dano je poroštvo bankam; 25% za vse kredite ; za tiste kredite, ki bo SID ugotovila, da je poroštvo potrebno; 50% za kredite kreditojemalcev, ki jim je država ali občina z odlokom prepovedala poslovanje in za fizične osebe

 

- Vrednotenje nepremičnin: vsi lastniki ne bodo dobili obvestila o novem vrednotenju, ker je prišlo do sprememb na tem področju; to obvestilo bo prestavljeno. Vrednost nepremičnin ne bo vplivala na kakršnekoli prejemke (socialne ali druge, ki jih posamezniki dobivajo od države)

 

- Tudi za kredite, ki jih najemajo pri Slovenskem podjetniškem skladu in Slovenskem regionalnem skladu Ribnica bo možen odlog plačila obveznosti za 12 mesecev

 

- Oddaja poročil o odpadkih, embalaži, odpadni embalaži… (vezano na zakon o varstvu okolja)– roki so  prestavljeni na 60 dni po koncu epidemije

 

- Ukrepi so enostavni za posameznike in podjetja – prejemke dobijo na podlagi prijave, brez dodatnih administrativnih zahtev

 

Besedilo predloga zakona

 

Pripombe in predlogi OZS na predlog zakona

                                         

novica Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, veljati začne 30.3.2020

novica Interventni zakoni objavljeni v Uradnem listu RS

Interventni zakoni so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 36/2020 in začnejo veljati 29.3.2020

novica Dodatni predlogi ukrepov ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo

Danes smo ministru Počivalšku predlagali dodatne ukrepe za pomoč malemu gospodarstvu, za ublažitev posledic koronavirusa

novica Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki med drugim podaljšujejo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

novica Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Poslanci so sprejeli interventni ukrep, ki omogoča tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

novica Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače danes ob 15.00 na izredni seji državnega zbora

Poslanci državnega zbora bodo danes ob 15.00 na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

novica Dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada RS je na dopisni seji 18.3.2020 dopolnila Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

novica V zakonodajnem postopku interventni zakon glede odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

V zakonodajnem postopku je interventni zakon glede odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

novica Podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije DDPO in DohDej do 31.5.2020

Na pobudo OZS se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
Pišite nam