Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Zastopanje in zakonodaja

novica Vlada je podaljšala ukrep čakanja na delo do 30.9.2020

Vlada je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020. 

 

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

 

Trenutno je na začasnem čakanju na delo še vedno veliko število delavcev, kar kaže na to, da v nekaterih panogah še vedno ni zaznati okrevanja ali pa to ni dovolj močno za zagotovitev polne izkoriščenosti kadra.

 

Podatki - ukrep čakanje na delo:

V mesecu juniju so delodajalci oddali 10.930 vlog za 64.667 zaposlenih (PKP3). Na dan 25. 8. 2020 (upoštevano mesec julij – do 25. avgusta) so delodajalci oddali 14.903 vlog za nekaj več kot 50.900 zaposlenih (PKP 4). Do vključno 10. avgusta 2020 je ZRSZ za ukrep čakanje na delo izplačal 258,0 mio evrov. Naslednje izplačilo delodajalcem za ukrep čakanja na delo bo ZRSZ izvedel jutri, v petek 28. avgusta.

 

 

novica Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v javni razpravi

Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v javni razpravi do 5.10.2020.

novica Predlog spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in ga poslalo v javno razpravo. rok za posredovanje pripomb je 10.8.2020.

novica Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju ter ga posredovalo v javno obravnavo. Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 3.8.2020.

novica Vlada sprejela omejitve zbiranja ljudi

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (9.7.2020).

novica Vlada sprejela PKP4

Vlada Republike Slovenije je na seji 28. junija določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3.

novica Sprejeta je uredba o koriščenju turističnih bonov

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 8.6.2020 izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma ter jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

novica Predlogi amandmajev OZS na #PKP3

OZS je pripravila predloge na Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3) in jih posredovala v državni zbor.

novica PKP3 v obravnavo v Državni zbor RS

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3), ki vsebuje začasne ukrepe na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja in ga posredovala v sprejem v Državni zbor RS.

novica Sprememba Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je 28.4.2020 izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pišite nam