Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Objava sprememb Zakona o dohodnini

19. 12. 2022
Avtor: Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št.  158/2022 z dne 19. 12. 2022 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023. 

Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane, lahko strnemo v naslednje sklope:

1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu

2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

3. Normirani odhodki:

  • če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  50.000,00 80%    
50.000,00 100.000,00 40% nad  50.000,00
100.000,00   0% nad  100.000,00
  • če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  12.500,00 80%    
12.500,00 50.000,00 40% nad  12.500,00
50.000,00   0% nad  50.000,00

4. Odkup lastnih deležev bo ponovno obdavčen kot dividenda

5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem se zviša na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur - 1,17259 * skupni dohodek

7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti prizna olajšava v višini 1.300 eur letno 

8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz 45% na 50%

9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
  • za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
  • za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
  • za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
  • za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
  • za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.