Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2022

28. 12. 2022
Avtor: Maja Rigač

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2022

 • Na pristojna ministrstva smo posredovali predloge in pripombe na več kot 100 predpisov.
 • Sodelovali smo v delovnih skupinah na ministrstvih in strokovnih odborih ter pogajaslkih skupinah v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
 • Aktivno smo sodelovali pri pripravi protikoronskih zakonov in vladnih odlokov, v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe koronavirusa in s tem pomagali našim članom, da so lahko lažje poslovali.
 1. ZASTOPANJE

INTERVENTNA ZAKONODAJA

 • Skrajšan postopek za izdajo Potrdila o zaposlitvi voznika tujca, državljana tretjih držav
 • Sprememba Uredbe za male poslovne odjemalce na pobudo OZS
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize
 1.  

DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA

 • Sodelovali smo pri spremembi Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšanje bolniške na 20 dni in skrajšanje na letnem nivoju iz 120 na 80 dni delovnih dni v koledarskem letu
 • V predlogu zakona glede evidentiranja delovnega časa smo uspeli preprečiti izključno elektronski način evidentiranja (tako bo še naprej obstajala tudi možnost ročnega evidentiranja).
 • V predlogu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev smo uspeli doseči prehodno obodbje za določbe zakona, vezane na črtanje 2. odstavka 144. člena ZPIZ, in sicer, da se začnejo uporabljati s 1. 1. 2024.
 1.  

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Dosegli smo ugodnejšo obdavčitev normirancev v Zakonu o dohodnini
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o davčnem postopku – dosegli smo premik roka za plačilo akontacije dohodka iz dejavnosti na 20. v mesecu za pretekli mesec in posredovanje podatkov o osnovah za refundacijo
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov in Zakona o finančni upravi
 • Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – dosegli smo znižanje višine neobdavčenih prejemkov in povračil stroškov
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov in Zakona o trošarinah
 1.  

IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

 • Uspeli smo in preprečili sprejem predloga zakona (fotografiranje za dokumente na upravnih enotah v sklopu izdelave dokumentov), zato lahko fotografi še vedno fotografirajo za dokumente in izdajajo fizične fotografije ali preko e - fotografa. 
 • Finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil. 
 • Regulacija cen pogonskih goriv.
 • Oblikovanje pogojev za izvajanje odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z AC/HC
 • Na pobudo sekcije za promet izvedena analiza nosilnosti mostu čez Kolpo (MP Vinica)
 • Sodelovanje v medresorski delovni skupini za reševanje pretočnosti mejnih prehodov in aktivnosti na področju MLC ter v tem okvirju varovana in varna parkirišča
 • Sofinanciranje nakupa ekonomičnejših pnevmatik (dvig višine subvencije)
 • Sofinanciranje nakupa obnovljenih pnevmatik
 • Večja vključenost malih prevoznikov v sistem GJS-ijpp
 • Sodelovanje pri odpravi tehničnih težav platforme edifact center 2 (ec)
 • Preverjanje spričeval za upravljavca prevozov, ki so bila pridobljena v tujini
 • Reševanje problematike pomanjkanja parkirinih mest za tovorna vozila ob AC/HC
 • Oblikovanje posojilnega sklada s statusom državne pomoči zaradi energetske krize, ki je posledica agresije Rusije na Ukrajino (SID Banka)
 1. SVETOVANJE

V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj (protikoronski zakoni in vladni odloki, gospodarsko, delovno in civilno pravo, davki, računovodstvo, obračun plač, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejno opravljanje storitev, internacionalizacija, varstvo okolja, varstvo in zdravje pri delu, poklicno izobraževanje).

 1. IZOBRAŽEVANJE

Izvedli smo več kot 100 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj/kongresov strokovnih sekcij; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji.

Mojstrski izpiti

 • V okviru 24. razpisa za vpis na mojstrske izpite je v letu 2022 oddalo prijavo 90 novih kandidatov za različne mojstrske nazive.
 • V drugi polovici leta smo po več letih priprav in sodelovanja s CPI objavili razpis za vpis na dva nova mojstrska naziva (mojster suhomontažne gradnje, mojster polagalec talnih oblog).
 • Mojstrski naziv je pridobilo preko 80 novih mojstric in mojstrov, prevladovali so mojstri strojnih instalacij (32).
 • Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih seminarjev (84 udeležencev) ter trije Pedagoško-andragoški seminarji (60 udeležencev).
 • Poleg rednih seminarjev za IV. PA izpit in III. PE izpit smo uspešno izvedli vse brezplačne pedagoško-andragoške seminarje, ki jih OZS izvaja preko projekta Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023«.
 • Za nazive zidarski mojster, tesarski mojster ter mojster klepar-krovec smo izvedli 13 sklopov priprav na posamezni izpit iz II. Strokovno teoretičnega dela mojstrskega izpita.
 • Izvedba izpitnih rokov: III. Poslovodno-ekonomski izpit je v letu 2022 opravilo 89 kandidatov, IV. Pedagoško-andragoški izpit je opravilo 102 kandidata.
 • Izpite iz II. Strokovno-teoretičnega dela je opravljalo v celoti 65 kandidatov kar predstavlja največ opravljenih izpitov iz II. Strokovno-teoretičnega dela MI.
 • Praktični del je opravilo 82 kandidatk ter kandidatov. Izpiti so se izvajali na objektih oz. v obratovalnicah kandidatov ter na srednjih strokovnih šolah.
 1. INFORMIRANJE
 • Pripravili smo 100 sporočil za javnost in več sto odgovorov na novinarska vprašanja.
 • Predsednik OZS Blaž Cvar in drugi funkcionarji so se redno pojavljali v osrednjih informativnih oddajah.
 • Članom smo poslali več kot 60 e-novic z aktualnimi informacijami in napovednikom dogodkov.
 • Na spletni strani OZS smo ustvarili posebno rubriko energetska draginja, kjer objavljamo vse informacije o tej tematiki na enem mestu.
 • O aktivnostih zbornice smo člane in nečlane obveščali tudi na družbenih omrežjih. Na Facebook strani smo pridobili več kot 500 novih sledilcev; v enem mesecu smo z objavami dosegli (reach) tudi 100 tisoč oseb.
 • Pripravili in izdali smo 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik.
 • V vseh številkah revije je izšla svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki z nasveti s področja delovnega prava, civilnega in gospodarskega prava, davkov, računovodstva in poslovanja v tujini ter številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju.
 1. DOGODKI
 • Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2022
 • Slavnostna podelitev Obrtnik in Podjetnik leta (2020, 2021, 2022)
 • Poletni sprejem
 • Podelitev mojstrskih diplom
 • Nastop in predstavitev OZS na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju (MOS)
 • Ulica obrti na MOS (promocija poklicev)
 • Nacionalna strateška logistična konferenca »Trajnostni razvoj cestnega prometa«
 • Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije
 • Strokovna srečanja/kongresi sekcij (gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov, gostincev, tekstilcev in predelovalcev kož, frizerjev in kozmetikov, zlatarjev in draguljarjev, lesnih strok, optikov, fotografov, odbora pogrebnih dejavnosti idr.)
 • Srečanje in piknik slikopleskarjev in fasaderjev
 • Soorganizacija in izvedba donatorske akcije prenove parketnih površin v vrtcu v Slovenski Bistrici
 • Organizacija strokovne ekskurzije - ogled strokovnega največjega sejma surovin, strojev in ostalih pripomočkov za člane Sekcije predelovalcev kož v Milanu
 1. NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI
 • Organizacija Mednarodnega poslovnega srečanja v okviru MOS
 • Soorganizacija mednarodnih EEN poslovnih srečanj
 • Poslovna hortikulturna delegacija na Nizozemsko in obisk mednarodne razstave FLORIADA
 • Poslovna logistična delegacija v Nemčijo in obisk sejma IAA transport, Hannover
 • Poslovna delegacija Dubaj in obisk svetovne razstave EXPO
 • Poslovna delegacija »Povezovanje in mobilnost«, Dubaj, EXPO
 1. SODELUJEMO V POSTOPKIH PRIPRAVE PREDPISOV oz. UREDITEV PROBLEMATIKE:
 • Zakona o delovnih razmerjih
 • Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
 • Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakona o urejanju trga dela
 • Pravilnika o poklicnih boleznih
 • Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva
 • Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (jasnejša opredelitev prevozne pogodbe in obvezne sestavine računa za opravljeno storitev, obstoj možnosti fleksibilnih oblik zaposlovanja)
 • Zakona o cestninjenju (znižanje višine glob za napake voznika v postopku cestninjenja in garancije zavarovalnic naj se upoštevajo za zavarovanje plačil poplačniških obveznosti plačila cestnine)
 • Zakona o pravilih cestnega prometa (odprava časovne omejitve parkiranja tovornih vozil na počivališčih ob AC/HC)
 • Zakona o cestah (ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil do 3,5 NDM z AC/HC)
 • Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ureditev delovnega časa za voznike, ki opravljajo linijske in meste prevoze)
 • Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (odprava samoizločanja na lokalnih cestah)
 • Uredba o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje (ureditev obveznega poklicnega zavarovanja za poklicne voznike)
 • Zakona o prevozih v cestnem prometu (implementacija Direktive o najemu vozil)
 • Zakona o motornih vozilih (pogoji za izvajanje tehničnih pregledov za tovorna vozila)
 • Uredbe o odpadkih (pogoji za izvajanje prevoza odpadkov)
 • Uvedbo znižane stopnje DDV za gostinske, kozmetične in pedikerske storitve, turizem, druge dejavnosti za nego telesa, storitve kemičnih čistilnic in pralnic, šivanja izdelkov po meri ter fotografskih storitev
 • Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki