Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
zastopanje

AKTIVNOSTI IN DOSEŽKI OZS V LETU 2018

07. JANUAR 2019  |   Maja Rigač

 

1.    ZASTOPANJE

- Dosegli smo, da je v Svet za socialno ekonomijo vključen en predstavnik delodajalskih organizacij (zakon o socialnem podjetništvu) ter da ni spodbud in olajšav za socialna podjetja

1.1. DELOVNOPRAVNA, SOCIALNA in ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA

 - Skupaj z ostalimi delodajalskimi organizacijami (OZS, GZS, TZS, ZDOPS, ZDS) smo dosegli, da se bodo dodatki izločili iz minimalne plače šele s 1.1.2020 (namesto kot je bilo predlagano, že s 1.1.2019)

- V predlogu ZZVZZ-1 dosegli, da so črtali določbo, da mora delodajalec plačati nadomestilo, če delavcu ne zagotovi ustreznega delovnega mesta,  po 3 mesečni bolniški

- Preko portala je od 30. novembra 2018 možno oddati e-vlogo za pridobitev potrdila A1 še za voznike, monterje in serviserje, ki svoje delo običajno in v daljšem obdobju opravljajo v več državah.

1.2.        IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

-          V predlogu Zakona o prevozih v cestnem prometu smo preprečili ureditev prevozev Uber oziroma nepošteno konkurenco, ki bi vplivala na varnost in kakovost javnega potniškega prometa

-          Poostren nadzor izdajateljev licenc nad pogoji za pridobitev licence za opravljanje prevozov

-        Podpis dogovora z ministrom za infrastrukturo  v zvezi z izboljšanjem pogojev na področju avtoprevozniške dejavnosti

-          Rešena problematika lokalnega prometa na območju Ilirske Bistrice (znake je DRSI odstranila)

-          Uvedba rdečega telefona na OZS za pomoč prevoznikom v nujnih primerih

-          Rešena problematika napak v uradni evidenci motornih vozil ter strokovna pomoč za vložitev zahtevka za morebitno povračilo preplačanega zneska letne dajatve za uporabo cest

-          PreprečIli liberalizacijo cestnih prevozov z Belorusijo

-    Sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju z italijansko odvetniško pisarno (brezplačno telefonsko svetovanje v zadevi prekrškovnih in kazenskih postopkov posameznega primera)

-          Zagotovljen je tudi naslov ugodnejšega parkiranja zaseženih motornih vozil v Italiji

-          Zagotovitev sredstev za subvencioniranje nakupa vozil na plin ter ekonomičnejših pnevmatik

-          Na pobudo OZS smo dosegli, da so v Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela dodani poklici kuhar in elektromehanik

-          Sekcija vzdrževalcev tekstilij je izdala Priročnik za kemično čiščenje in pranje

2.    SVETOVANJE

- V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj s področja gospodarskega, delovnega in civilnega prava, davčne zakonodaje, računovodstva, obračuna plač, financ, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejnega opravljanja storitev, varstva okolja, varstva in zdravja pri delu, sekcij ter drugih področij, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij.

3.    INFORMIRANJE

- Pripravili in izdali skupaj 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik, ki jo v začetku meseca prejmejo vsi člani OZS. V vseh revijah je izšla tudi tradicionalna svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki s pravnimi in davčnimi nasveti, vzorci poslovanja in številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju in korektnemu odnosu do poslovnega okolja. Reviji smo med letom dodali tudi prilogi SEJMI 2018 in MOS. 

-        -  Televizijska oddaja IZZIVI – obrt in podjetništvo, katere partner je OZS, je s 1. 1. 2018 prešla na 2. program TV Slovenija. Ključni cilj je informiranje članov, obrtnikov in podjetnikov o pomembnih dogodkih, dobrih praksah, aktualnih problemih.

-         - Pošiljanje eNovic OZS (splošnih, sekcijskih in esvetovalca) vsak teden na e-naslove članov

-         - Vzpostavljena nova spletna stran za družinsko podjetništvo (www.druzinskopodjetnistvo.si)

-          - Redno informiranje na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Linedin, YouTube, novost v letu 2018 – Instagram)

4.    IZOBRAŽEVANJE

-          Več kot 160 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj strokovnih sekcij, z več kot 2000 udeleženci; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji

-          Brezplačni pedagoško andragoški seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol s sodelovanjem OZS v dveh konzorcijskih  partnerjih. V letu 2018 smo izvedli dve  načrtovani izvedbi tri dnevnih usposabljanj (OOZ Ajdovščina, OZS)

-          Nadaljevanje prenove mojstrskih izpitov s pripravo poklicnih standardov ter izpitnih katalogov za nazive, ki so najbolj aktualni

-          Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih seminarjev (53 udeležencev) ter trije Pedagoško-andragoški seminarji (48 udeležencev)

-          K mojstrskemu  izpitu je v letu 2018 v dveh pristopnih rokih na novo pristopilo 91 novih kandidatov za različne mojstrske nazive

5.    DOGODKI

-         - 16. Forum obrti in podjetništva - Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2018 smo predstavili političnim prvakom –  Program za razvoj malega gospodarstva (med njimi smo izpostavili dvajset ključnih zahtev). Dogodka se je udeležilo več kot 350 obrtnikov in podjetnikov

-         - Slavnostna prireditev Obrtnik leta 2018, Podjetnik leta 2018, najstarejši obrtnik in podelitev mojstrskih diplom - razglasili smo Obrtnico leta, podelili priznanje Podjetnik leta, najstarejšega obrtnika in 38 mojstrskih diplom že 18. generaciji mojstric in mojstrov

-          - Rekordna udeležba (preko 700) na Zimskem srečanju obrtnikov in podjetnikov z družinami na Kopah

-         - Organizirali smo veliko strokovno in družabno srečanje prevoznikov in prevozniških družin Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 2000 prevoznikov in njihovih družin

-          - Organizirali smo strokovno predstavitev novega elektronskega cestninjenja v Sloveniji (in pasti, ki bi znale slediti glede uporabe DARSGo naprave)

-         - Soorganizirali smo 10. donatorsko akcijo obnove parketnih površin v vrtcu v Črnomlju, v kateri je sodelovalo 8 polagalcev parketa iz cele Slovenije

-         - Organizirali smo 20. humanitarno akcijo slikopleskarjev, v osnovni šoli Nove Fužine v Ljubljani. Na delu je bilo 120 slikopleskarjev, od tega 38 tujih, vsi skupaj pa so prepleskali kar 5.000 kvadratnih metrov stenskih in stropnih površin. 

6.    MOZAIK PODJETNIH

-         -  Našo bonitetno shemo sestavlja preko 100 zunanjih ponudnikov ugodnosti ter več sto članov zbornice.

-      - Z vsemi glavnimi partnerji smo obnovili pogodbe ter pridobili nekaj pomembnejših novih partnerjev (Hiveterminal, Goclick, Bisnode, Elementum).

-          - Skupaj z Goclick smo na 51. MOS-u izpeljali večji izobraževalen dogodek s predavateljico, ki je prišla neposredno iz sedeža Googla.

-          - Jeseni smo izdali osebno kartico Mozaik podjetnih, ki je namenjena ožjim družinskim članom in zaposlenim.

-         - Prenovili smo spletno stran mozaikpodjetnih.si.

7.    MOJ OBRTNIK

-          Več kot 1.500 članov si je uredilo svojo spletno predstavitev.

-          Več kot 140 članov se je naročilo na prejem povpraševanj.

-          Nad portalom so še posebej navdušeni člani mlajše generacije, kamor spadajo tudi novi člani.

8.    NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

-         -  Zbornični sistem smo predstavili na 51. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) v Celju

-         -  Ulica obrti na 51. MOS: predstavitev 12 obrtnih poklicev, predstavitev domače in umetnostne obrti, rekordno števil otrok  - 1700 otrok iz 40 šol iz cele Slovenije, vajeniška pisarna za podajanje informacij obiskovalcem o vajeništvu

-          - Organizirali smo skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij v Sloveniji in na mednarodnih sejmih v tujini, obiske strokovnih sejmov, strokovne obiske podjetij, poslovna srečanja doma in v tujini itd.

9.    POGAJAMO SE ŠE ZA

-          Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

-          Spremembe glede regresnih zahtevkov

-          Spremembe glede nadaljevanja dejavnosti upokojenih obrtnikov in podjetnikov

-          Spremembe zakona o čezmejnem izvajanju storitev

-          Pravilnik o poklicnih boleznih

-          Sprejetje Zakona o ohranjanju rokodelstva

-          Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu

-          Spremembe Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu

-          Spremembe Zakona o cestah

-          Spremembe Zakona o cestninjenju

 

Preberite tudi:

Pišite nam