Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
zastopanje

Predlagane spremembe ZPIZ-2 in ZUTD

21. MAREC 2019  |   Maja Rigač

Podrobnosti predlaganih sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

Predvidena je določitev odmernega odstotka za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za oba spola v višini 63 % (postopen šestletni dvig moških in zaustavitev padanja žensk) ter dodaten odmerni odstotek za skrb za otroke v višini 1,25 %.  Leta 2025 bodo nove pokojnine starostnih upokojencev z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe v povprečju višje za približno 8 %. 

Dvig odmernega odstotka bo zagotovil višjo odmero vseh starostnih, vdovskih, invalidskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zvišanje navedenih pokojnin in nadomestila v povprečju med 5 % in 15 % (odvisno od posamezne kategorije).  

Spremembe ZPIZ-2 bodo predvidoma zajele tudi spremembe zavarovalne osnove za plačilo prispevkov od regresa za letni dopust, s čimer se bo razbremenil regres za letni dopust, saj do 100% višine povprečne plače od le-tega ne bi bilo potrebno plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Višina regresa za letni dopust, od katere se ne plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se iz sedanjih 70 % zviša na 100 % povprečne plače.  

Upokojencem bo po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev (ob upoštevanju ustreznih varovalk) omogočeno prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja. 

Z namenom izboljšanje socialne varnosti upokojencev ter deloma kot odziv na demografske trende se predlaga postopno zviševanje pogoja starosti, za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe, za 2 meseca na leto do 67 let (2034). 

Podrobnosti predlaganih sprememb Zakona o urejanju trga dela: 

Določene spremembe so predlagane tudi pri zakonu o urejanju trga dela, med drugim se predlaga zvišanje najnižjega nadomestila za primer brezposelnosti na 530,19 EUR (1. bruto), kar predstavlja 392,75 EUR neto in se tako  izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka.

Vse predlagane spremembe bodo še predmet socialnega dialoga. V petek, 22.3.2019 bo na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavitev sprememb, nato bo sledilo oblikovanje strokovnega odbora, ki bo podrobneje obravnaval in razpravljal o izhodiščih sprememb.

Več o predlaganih spremembah

Pišite nam