Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Zastopanje in zakonodaja

novica Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je sprejet

DZ je na seji dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023. 

Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane, lahko strnemo v naslednje sklope:

1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu

2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

3. Normirani odhodki:

  • če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  50.000,00 80%    
50.000,00 100.000,00 40% nad  50.000,00
100.000,00   0% nad  100.000,00
  • če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  12.500,00 80%    
12.500,00 50.000,00 40% nad  12.500,00
50.000,00   0% nad  50.000,00

4. Odkup lastnih deležev bo ponovno obdavčen kot dividenda

5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem se zviša na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur - 1,17259 * skupni dohodek

7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti prizna olajšava v višini 1.300 eur letno 

8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz 45% na 50%

9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
  • za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
  • za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
  • za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
  • za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
  • za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.

novica Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev v javni razpravi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je v javni razpravi do 2.12.2022.

novica Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti v javni obravnavi

Služba za digitalno preobrazbo je v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo poslala predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

novica Vlada se je seznanila s pogajalskim izhodiščem glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače

Vlada se je 27.10.2022 seznanila z informacijo o vladnem pogajalskem izhodišču za posvetovanja s socialnimi partnerji glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače.

novica Zdaj ni čas za dodatno obremenjevanje gospodarstva

Reprezentativne delodajalske organizacije nasprotujemo predlogu Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Podjetja in samostojni podjetniki bodo s tem zakonom postavljeni pred novo tveganje, visoko poslovno negotovost ter dodatna stroškovna bremena, zakon pa potiska tudi zavarovance v slabši položaj.

novica Delodajalske organizacije ministra Boštjančiča pozvale k umiku predlaganih sprememb pri dohodnini

Reprezentativne delodajalske organizacije smo v današnjem dopisu ministra za finance Klemena Boštjančiča pozvale, naj iz obravnave umakne predlog sprememb zakona o dohodnini. Menimo namreč, da bodo parcialne spremembe neto prihodke državljanom zmanjšale, denar, namenjen razbremenitvi vseh, pa bo namenjen le določenim kategorijam predvsem v javnem sektorju.

novica Spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Vlada je 22.9. sprejela spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

novica Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

Vlada RS je na seji 1.9.2022 potrdila besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga poslala v državni zbor po nujnem postopku.

novica Predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

novica Spremembe davčnih zakonov

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge štirih davčnih zakonov ter jih posredovalo v javno obravnavo, do 19.8.2022.
Pišite nam