Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Kaj si obrtniki in podjetniki želijo v letu 2018?

21. DECEMBER 2017  |   Mira Črešnar

Obrtniki in podjetniki v letu 2018 pričakujejo predvsem znižanje stroškov plač, več vajencev in da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca na ZZZS po 20 koledarskih dneh. To je med drugim pokazala anketa, ki smo jo v Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji opravili med svojimi člani v minulem tednu.

 

Z novim letom bodo na področju davčne zakonodaje nekatere spremembe. Obrtniki in podjetniki so večinoma (90 % vprašanih) zadovoljni, da se je pri normirancih ohranila višina davčno priznanih odhodkov, ki znašajo 80 odstotkov prihodkov. Kar 93 odstotkov anketiranih obrtnikov in podjetnikov meni, da so stroški plač v Sloveniji previsoki in da bi jih morali znižati. Prepričani so tudi, da visoki stroški plač zmanjšujejo njihovo konkurenčnost.

 

Velik problem v obrti in podjetništvu je tudi pomanjkanje usposobljenega kadra. Zato ni presenetljivo, da 96 % anketirancev meni, da bi moralo pristojno ministrstvo več storiti za promocijo vajeništva, saj je bilo v tem šolskem letu zgolj 53 vajencev v Sloveniji.

 

93 % vprašanih je zadovoljnih, da je OZS v zakonu o inšpekciji dela dosegla, da v primeru enkratnega nepravočasnega izplačila plač inšpektor ne more zapreti obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev. Ob tem so nekateri anketiranci opozorili na plačilno nedisciplino državnih podjetij, spet drugi pa so menili, da bi morali najprej preveriti vzrok nepravočasnega izplačila plač (na primer zaradi plačilne nediscipline) in šele nato presoditi, kaj storiti.

 

Med prioritetnimi željami v letu 2018 so obrtniki in podjetniki izpostavili naslednje (na prvem mestu je najpomembnejša, na zadnjem pa najmanj pomembna želja):

1.    Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora preiti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh (sedaj je 30 delovnih dni).

  1. Določiti nov odpovedni razlog, po katerem bo delodajalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko ta ne more opravljati dela.
  2. Drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode pri delu plačujejo t.i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov).
  3. Obrazec  A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, se mora izdati takoj (sedaj traja tudi 5 dni).

5.    Sprememba metodologije za izračun omrežnin (obrtniki plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode).

 

Anketo je OZS izvedla med svojimi člani med 14. in 20. decembrom. Veljavnih odgovorov je bilo 900.

Preberite tudi:

Pišite nam