Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novinarsko središče

novica OZS vladi predlaga PKP6 za pomoč gospodarstvu

Upravni odbor OZS je na današnji seji razpravljal o ukrepih za pomoč gospodarstvu in Vlado pozval, naj čim prej pripravi še PKP6. OZS med drugim predlaga, da država podjetjem povrne celoten strošek nadomestil plač delavcem za čakanje na delo doma, prav tako pa naj podjetjem ne bo treba vračati državne pomoči na podlagi protikoronskih paketov. Uvede naj se tudi državna subvencija za najemnine in kredite za poslovne nepremičnine.

»Narediti moramo vse, da podjetja zaradi posledic epidemije na ugasnejo. Popolnega zaprtja, o katerem je včeraj govoril minister za zdravje, pa si enostavno ne moremo več privoščiti. To bi bila katastrofa za gospodarstvo in za celotno državo,« je uvodoma poudaril predsednik OZS Branko Meh. Člani UO OZS so se strinjali, da je trenutno največji problem v gostinski dejavnosti, saj so gostinski obrati v rdečih regijah zaprti. Člani menijo, da bi ob upoštevanju navodil NIJZ lahko obratovali vsaj na terasah. Da gostinski obrati niso bili nikoli vir okužb, pa je ponovno poudaril Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Ivan Meh, podpredsednik OZS, je posvaril, da se ne sme niti razmišljati o popolnem zaprtju. »Tudi v sosednjih državah so odprti gostinski lokali, zato ne razumem, zakaj tudi pri nas ne smemo imeti odprtih vsaj teras. Sedaj se zabave odvijajo po kleteh in zasebnih domovih, kjer ni nobenega nadzora.« Z njim se je strinjal tudi gostinec Drago Delalut: »V podjetju lahko dela 400 ljudi, nas pa zapirajo. Lepi dnevi so, mi pa imamo lokale zaprte.«

 

Po mnenju članov UO OZS je treba že sprejete ukrepe iz interventne zakonodaje popraviti in dodati nove, ki bodo omogočili preživetje najmanjših gospodarskih subjektov. OZS tako Vladi v PKP6 predlaga sedem ključnih točk:

1. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek nadomestil plač delavcem za čakanje na delo doma (bruto II).

2. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek plače nadomestila plače delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom.

3. V PKP6 naj bo določeno, da podjetjem, čeprav ne bodo beležila predpisanega upada prihodkov, državne pomoči ne bo treba vračati, ampak naj ta sredstva namenijo za raziskave in razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih.

4. Država naj tistim podjetjem, ki so na podlagi odloka morala svoje obrate zapreti ali se jim je obseg poslovanja zmanjšal, povrne izpad dohodka in vse fiksne stroške.

5. Uvede naj se državna subvencija za plačilo najemnin oziroma kreditnih obveznosti za poslovne prostore.

6. Popravi naj se jamstvena shema na način, da se dvigne znesek posojila, ki je predmet državnega poroštva, in sicer na 25 % prihodkov in 2-kratnik stroškov dela. Poenostavi naj se vloga in se podaljša še za leto 2021.

7. Dvig minimalne plače naj se zamrzne oziroma preloži vsaj še za eno leto.

Ob robu seje so člani UO OZS sklenili, da moramo zaščiti gospodarstvo, obenem pa tudi zdravje vseh ljudi v naši državi.

 

 

novica Ogroženih na tisoče delovnih mest v gostinstvu

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je danes vnovič pozvala vlado, da pomaga 8.200 gostincem, ki zaposlujejo več kot 20 tisoč oseb. Številna delovna mesta in podjetja so namreč ogrožena, saj je vlada z odlokom prepovedala opravljanje gostinske dejavnosti v rdečih regijah. Gostinci zato zahtevajo, da jim država krije nadomestila plač za zaposlene, temeljni dohodek nosilcem dejavnosti, vse fiksne stroške ter zamrzne posojilne obveznosti.

novica Delodajalci opozarjajo na problem neodrejanja karanten

Delodajalci opozarjajo na problem neodrejanja karanten, zato je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ministra za zdravje Tomaža Gantarja naslovila zahtevo, da se karantene odredijo in s tem tudi finančno razbremenijo delodajalce. Prav tako pa se delodajalci ne čutijo dovolj strokovne, da bi lahko odločali o tem, ali naj delavec, ki je bil v visoko rizičnem kontaktu, pride na delo ali ne.

novica Frizerji in kozmetiki pozivajo k bolj življenjskim ukrepom

Frizerji in kozmetiki pri OZS so na vlado in resornega ministra Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Predlagajo, da se neživljenjska omejitev ena stranka na prostor odpravi.

novica Gostinci, frizerji in kozmetiki zahtevajo pomoč države

Gostinci, kozmetiki in frizerji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki jim je vlada z odlokom prepovedala ali omejila delo, od države zahtevajo, da jim v celoti pokrije nadomestila plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in vse fiksne stroške, vključno z najemninami. Prav tako želijo, da se jim v tem času zamrzne odplačevanje bančnih kreditov in lizingov.

novica Apel vladi - Gostinci, frizerji in kozmetiki pri OZS proti zapiranju dejavnosti

Gostinci, kozmetiki in frizerji, združeni v sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so s prvopodpisanim predsednikom OZS Branko Mehom na predsednika vlade in resorne ministre danes naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k ponovnemu razmisleku o ukrepih zapiranja in omejevanja posameznih dejavnosti. Če pride do omejevanja dejavnosti ali celo zapiranja, pa od vlade pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.

novica Delodajalske organizacije predlagajo oblikovanje PKP6

Delodajalske organizacije (OZS, GZS, ZDOPS, TZS in ZDS) so predsedniku vlade poslale predlog za oblikovanje šestega protikoronskega paketa, v katerega bi vključili še vse tisto, česar PKP5 ne rešuje.

novica OZS pozdravlja ukrepe za debirokratizacijo

Obrtniki in podjetniki so na današnji seji Upravnega odbora OZS podprli ukrepe za odpravo birokratskih ovir, ki jih je predstavil predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo mag. Ivan Simič. Med ukrepi so uvedba socialne kapice, znižanje davčnih stopenj, poenostavitev postopkov pri izpolnjevanju obrazcev in uvedba nepremičninskega davka. Med pomembnimi ukrepi pa je tudi uresničitev dolgoletne zahteve OZS, da bodo lahko tudi upokojeni obrtniki nadaljevali dejavnost in ob tem obdržali polno pokojnino.

novica Vlada v PKP5 upoštevala večino predlogov OZS

Vlada bo s PKP5 poskrbela tudi za samozaposlene, ukrep čakanja na delo doma pa naj bi se podaljšal do konca leta za vse panoge. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) smo zato zadovoljni, saj je vlada upoštevala večino naših predlogov.

novica Nov odlok za gostince z milejšimi omejitvami

Vlada je izdala nov odlok, po katerem je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6.00 do 22.30. Na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS so odlok spremenili, da je ta v milejši obliki. Po novem imajo tako gostje še 30 minut časa, da zapustijo obrat (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma 60 minut časa, če gre za restavracije, gostilne, kmetije.
Pišite nam