Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Decent work for all

Dostojno delo za vse – Decent work for all

S projektom si prizadevamo predvsem dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti in med deležniki na trgu dela.

K sodelovanju vabimo vse delodajalce, ki želijo biti vključeni pri aktivnosti Dan za dvojnika. Za več informacij kontaktirajte vodjo projekta pri OZS, mag. Majo Rigač, na e-naslov: maja.rigac@ozs.si ali telefon: 01 58 30 807. Prosimo, da vašo pripravljenost za sodelovanje sporočite do ponedeljka, 12.7.2021.

Ključne aktivnosti projekta:

· Dan za dvojnika: je dan, ki ga brezposelna, težje zaposljiva oseba preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki si ga želi opravljati ali v podjetju, kjer se želi zaposliti. Brezposelna oseba je tako »dvojnik« zaposlenega – mentorja, katerega določi delodajalec in mu ves dan sledi in ga spremlja pri delu. Brezposelna oseba opazuje potek dela v podjetju, spozna zahteve delovnega mesta, začuti klimo v podjetju. Na ta način lahko preveri ustreznost lastnih predstav o zaposlitvi, ki si jo želi, preveri svoje kompetence za tako delovno mesto in pridobi realno izkušnjo o poteku delovnega dne v podjetju. Delodajalec in zaposleni v podjetju spoznajo osebo, njene prednosti in na ta način postanejo bolj sprejemljivi in odprti do brezposelnih iz ranljivih skupin.

 

· Treningi za usposabljanje na temo dostojnega dela: za delodajalce in javne uslužbence bomo pripravili treninge na temo dostojnega dela, z namenom promocije dostojnega dela, ozaveščanja o vidikih dostojnega dela in kot podpora zagotavljanju dostojnega dela.

 

· Zaključna konferenca na temo dostojnega dela: je namenjena predstavitvi rezultatov projekta ter izvedbi strokovnih predavanj na temo dostojnega dela.

 

ZAKAJ SODELOVATI NA DNEVU ZA DVOJNIKA?

Prednosti za delodajalca:

- Promocija delodajalca v različnih medijih, kot del obširne medijske kampanje.

- Izpostavitev delodajalca kot družbeno odgovornega delodajalca, ki prispeva k promociji dostojnega dela v Sloveniji.

- Sodelovanje v prvi izvedbi Dneva za dvojnika in možnost pridobitve naziva »Ambasador Dneva za dvojnika« v naslednjih izvedbah te akcije.

- Možnost predstavitve delodajalca na zaključni konferenci projekta Dostojno delo za vse.

- Možnost prejema zanimive povratne informacije zunanjega opazovalca o tem, kako vidi njihove delo in podjetje.

 

Prednosti za »dvojnika«:

- Izkušnja dela v poklicu, ki si ga želi opravljati.

- Možnost spoznati, kako poteka celoten delovni proces in delovni dan v podjetju.

- Večja možnost ponovne integracije na trg dela.

- Možnost predstavitve svojega interesa, znanja in izkušenj.

- Možnost prejema povratne informacije o tem, kako ga vidi mentor.

 

Dan za dvojnika bo izveden v terminu od 4. do 8. oktobra 2021.

 

Cilji projekta

Izvedene bodo naslednje projektne aktivnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev:

 • Prenos in uporaba znanj in dobrih praks iz Norveške.
 • Priprava koncepta Dan za dvojnika (Duo day) kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih in dve izvedeni aktivnosti v praksi.
 • Priprava in izvedba vsebine usposabljanj o dostojnem delu.
 • Izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji.
 • Organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev.
 • Organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu.
 • Načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.
   

Pričakovani rezultati

 • Usposobljeni javni uslužbenci in delodajalci za zagotavljanje pogojev dostojnega dela.
 • Okrepljeno sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta. 
 • Uvedba in uveljavitev koncepta Dan za dvojnika.
 • Izboljšana ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).
   

Ciljna skupina projekta

 • Delodajalci,
 • javni uslužbenci,
 • brezposelni,
 • socialni partnerji,
 • odločevalci,
 • nevladne organizacije in
 • splošna javnost.
   

Trajanje projekta

Od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2022.
 

Projektni partnerji


logo zavod     logotip ozs       logotip irdo   logotip nav

 

Vrednost in financiranje projekta

Projekt je vreden 105.070,00 EUR.  Financiranje zagotavlja EEA and Norway Grants preko Innovation Norway v višini 82,1 %. 

     logotip norway     logotip innovation

Kontaktna oseba 

Vodja projekta: Sabrina Urnaut, sabrina.urnaut@ess.gov.si

Vodja projekta pri OZS: Maja Rigač, maja.rigac@ozs.si 

 

Decent work for all

The purpose of the project is raising awareness on decent work issues in expert and general public as well as among labour market stakeholders.

Project objectives

In order to achieve project objectives, the following project activities will be carried out:

 • Transfer and implementation of expertise and good practices from Norway.
 • Development of the Duo day concept to support employment of the long-term unemployed and two executions of Duo day.
 • Preparation of decent work trainings.
 • Organisation of decent work trainings for civil servants and employers to help ensure decent work conditions.
 • Planning and implementation of media campaigns for promotion of decent work in Slovenia.
 • Organisation of final conference on decent work. 
 • Provision of promotional and awareness-raising material on decent work in Slovenia. 
   

Expected outcomes

 • Empowered civil servants and employers for ensuring decent work conditions.
 • Enhanced cooperation between social partners, stakeholders and other entities taking part in the project. 
 • Raised public awareness on decent work issues.
 • Implementation of Duo day concept.
   

Target group of the project

 • Employers,
 • civil servants,
 • unemployed,
 • social partners,
 • decision makers,
 • NGOs and  
 • general public. 
   

Project duration

From 1 March 2020 to 31 August 2022.
 

Project partners


logo zavod  logotip ozs a       logotip irdo a   logotip nav a

 

Budget and funding of the project

Budget of the project is 105.070,00 EUR. 

Project is financed by EEA and Norway Grants, operated by Innovation Norway. 

logotip norway a     logotip innovation a

Contact person 

Project leader: Sabrina Urnaut, sabrina.urnaut@ess.gov.si

Project leader (OZS): Maja Rigač, maja.rigac@ozs.si

Pišite nam