Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Decent work for all

Dostojno delo za vse – Decent work for all

S projektom si prizadevamo predvsem dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti in med deležniki na trgu dela.

Cilji projekta

Izvedene bodo naslednje projektne aktivnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev:

 • Prenos in uporaba znanj in dobrih praks iz Norveške.
 • Priprava koncepta Dan za dvojnika (Duo day) kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih in dve izvedeni aktivnosti v praksi.
 • Priprava in izvedba vsebine usposabljanj o dostojnem delu.
 • Izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji.
 • Organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev.
 • Organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu.
 • Načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.
   

Pričakovani rezultati

 • Usposobljeni javni uslužbenci in delodajalci za zagotavljanje pogojev dostojnega dela.
 • Okrepljeno sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta. 
 • Uvedba in uveljavitev koncepta Dan za dvojnika.
 • Izboljšana ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).
   

Ciljna skupina projekta

 • Delodajalci,
 • javni uslužbenci,
 • brezposelni,
 • socialni partnerji,
 • odločevalci,
 • nevladne organizacije in
 • splošna javnost.
   

Trajanje projekta

Od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.
 

Projektni partnerji


logo zavod     logotip ozs       logotip irdo   logotip nav

 

Vrednost in financiranje projekta

Projekt je vreden 105.070,00 EUR.  Financiranje zagotavlja EEA and Norway Grants preko Innovation Norway v višini 82,1 %. 

     logotip norway     logotip innovation

Kontaktna oseba 

Vodja projekta: Sabrina Urnaut, sabrina.urnaut@ess.gov.si

Vodja projekta pri OZS: Maja Rigač, maja.rigac@ozs.si 

 

Decent work for all

The purpose of the project is raising awareness on decent work issues in expert and general public as well as among labour market stakeholders.

Project objectives

In order to achieve project objectives, the following project activities will be carried out:

 • Transfer and implementation of expertise and good practices from Norway.
 • Development of the Duo day concept to support employment of the long-term unemployed and two executions of Duo day.
 • Preparation of decent work trainings.
 • Organisation of decent work trainings for civil servants and employers to help ensure decent work conditions.
 • Planning and implementation of media campaigns for promotion of decent work in Slovenia.
 • Organisation of final conference on decent work. 
 • Provision of promotional and awareness-raising material on decent work in Slovenia. 
   

Expected outcomes

 • Empowered civil servants and employers for ensuring decent work conditions.
 • Enhanced cooperation between social partners, stakeholders and other entities taking part in the project. 
 • Raised public awareness on decent work issues.
 • Implementation of Duo day concept.
   

Target group of the project

 • Employers,
 • civil servants,
 • unemployed,
 • social partners,
 • decision makers,
 • NGOs and  
 • general public. 
   

Project duration

From 1 March 2020 to 28 February 2022.
 

Project partners


logo zavod  logotip ozs a       logotip irdo a   logotip nav a

 

Budget and funding of the project

Budget of the project is 105.070,00 EUR. 

Project is financed by EEA and Norway Grants, operated by Innovation Norway. 

logotip norway a     logotip innovation a

Contact person 

Project leader: Sabrina Urnaut, sabrina.urnaut@ess.gov.si

Project leader (OZS): Maja Rigač, maja.rigac@ozs.si

Pišite nam