Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

O projektu finMED

V času, ko zeleni prehod ni več izbira, temveč je nujna za gospodarsko in socialno prihodnost blaginje ljudi po vsej Evropi, je 15 javnih in zasebnih zainteresiranih institucij  iz 9 različnih sredozemskih držav zbralo v ambicioznem štiriletnem projektu z naslovom "FinMED - Povečanje financiranja inovacij za sektorje zelene rasti z inovativnimi grozdi oziroma povezavami na področju MED", ki ga financira program Interreg MED. Vključuje prizadevanja, prakse in ukrepe med različnimi vrstami akterjev, uveljavlja idejo, da je zelena rast koristna strategija za prihodnost državljanov, zasebnega sektorja, vlagateljev in financerjev ter jo je treba vzdrževati z ustreznimi finančnimi praksami. Povečanje financiranja inovacij v sektorjih zelene rasti z boljšim izvajanjem politik in strategij ter uvedbo inovativnih grozdov, pristopov in storitev za podporo podjetjem so navedeni kot glavni cilji tega dolgoročnega strateškega projekta.
 
V projektu sodeluje 15 partnerjev, projekt traja 48 mesecev (od februarja 2018 – januarja 2022), njegov skupni proračun znaša 4,3 M EUR, od tega 3,7 EUR ERDF/IPA sredstev.

Glavni doprinos projekta

Kaj želimo partnerji s projektom dolgoročno doseči?

  • Vplivati na izvajanje javnih politik z razvojem in sprejemanjem novih konceptov, načel in praks za financiranje strategij zelene rasti.
  • Prispevati k inovativnost in  boljšem poslovnem okolju z izboljšanjem interakcije in sodelovanja (na regionalni in nadnacionalni ravni) med vpletenimi deležniki in premostitvijo vrzeli med podjetji in financerji in s spodbujanjem in aktivnim podpiranjem prilagodljivosti krepiti finančne zmogljivosti zelenih sektorjev.
  •  Prispevati k oblikovanju ustreznega položaja o prihodnosti financiranja inovacij zelenih sektorjev v programskem obdobju 2021-2028 na področju MED in EU.
Sporočila za javnost

1. Sporočilo za javnost
2. Sporočilo za javnost
3. Sporočilo za javnost
4. Sporočilo za javnost


Izvedene študije, analize, orodja

Spletna stran projekta: https://finmed.interreg-med.eu/

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pišite nam