Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

MASTER 4.0 – Inovacije na področju mojstrskih izpitov in nadgradnja vprašanj za mojstrske izpite

Mojstrski izpiti so cenjeni in priznani v Evropski uniji in v partnerskih državah projekta.  logo

Mojstrski izpiti vam omogočajo napredovanje poklica, odpiranje podjetja, prevzem pripravništva. Tudi pridobitev mojstrskega izpita je prednost pred konkurenco, ker mojstrstvo poudarja odličnost in kakovost izdelka in storitve. Hrvaška in Slovenija imata večletno tradicijo opravljanja mojstrskih izpitov in soočanje z izzivom neusklajenosti izpitnih vprašanja z aktualnimi trendi in tehnologijami. Na drugi strani pa Severna Makedonija in Črna gora programe in vprašanja za mojstrske izpite še niso razvili, glede na to, da trenutno potekajo v vsaki državi opravljajo mojstrskega izpita za samo en poklic.

Da bi zagotovili enotnost vprašanj za mojstrske izpite, bo na začetku projekta razvit metodološki okvir s smernicami za izdelavo izpitnih vprašanj za mojstrski izpit. Poleg tega, da bi še izboljšali kakovost izpita in poenostavili vodenje samega izpita, bo razvita spletna platforma za pripravo in izvedbo mojstrskega izpita.

Projekt Master 4.0 bo združil partnerje iz držav z dolgoletnimi izkušnjami izvajanja mojstrskih izpitov, kot sta Slovenija in Hrvaška, in partnerje iz držav, ki so pred kratkim uvedli mojstrske izpite, kot sta Republika Severna Makedonija in Črna gora.

Cilj Master 4.0 je izboljšati pripravo in izvajanje mojstrskih izpitov z izboljšanjem  izpitnih vprašanja in programov, v skladu s potrebami trga dela in trenutnimi tehnološkimi trendi in uvedba IKT pri pripravi in ​​izvajanju mojstrskih izpitov. Z uvedbo inovativnih pristopov, digitalnih tehnologij in  z uvedbo spletne platforme za priprava in opravljanje mojstrskega izpita, bo izboljšana kakovost priprave in izvedbe mojstrskega izpita. Poleg tega bo del spletne platforme odprt za javnost, zaradi česar bo dostopen širši javnosti, kjer bodo lahko dobili informacije o poteku opravljanja  mojstrskega izpita, kakšni so pogoji in vprašanja.
 

Oblikovanje in izdelava spletne platforme je ključni inovativni element Master 4.0, ker uvaja povsem nov pristop k pripravi in ​​izvajanju mojstrskih izpitov v partnerskih državah.

 

Več o ciljih projekta:

- Projektni letak

 

Projektne novice:

- Junij 2020

- Junij 2021

 

Več o projektu:

https://e-majstor.eu/

https://www.facebook.com/emajstor.eu

 

Projektni partnerji so Hrvatska obrtnička komora (HOK), Visoko učilište Algebra iz Hrvaške, Zanatska komora Skopje I udruga Seken Zhivot iz Severne Makedonije in Zanatska komora Črne gore.

 

Trajanje projekta:
01.09.2019 – 30.06.2022

Proračun projekta (za vse partnerje):
215.870,00 €, sofinacira program Evropske unije Erasmus +

Kontaktni podatki:

Alma Ćeman, 01 58 30 829, alma.ceman@ozs.si

 

Majstorski ispiti se cijene i priznaju u Europskoj uniji i u partnerskim zemljama projekta. Majstorski ispiti omogućuju vam napredovanje profesije, započinjanje poslovanja, stažiranje. Polaganje majstorskog ispita također je prednost u odnosu na konkurenciju jer majstorstvo naglašava izvrsnost i kvalitetu proizvoda i usluge. Hrvatska i Slovenija imaju dugu tradiciju polaganja majstorskih ispita i suočavaju se s izazovom neusklađenosti ispitnih pitanja s trenutnim trendovima i tehnologijama. Sjeverna Makedonija i Crna Gora, s druge strane, još nisu razvili programe i pitanja za master ispite s obzirom da trenutno polažu majstorski ispit iz samo jedne struke u svakoj zemlji.

Kako bi se osigurala jedinstvenost pitanja majstorskog ispita, na početku projekta razvit će se metodološki okvir s projektom MASTER 4.0 s smjernicama za stvaranje ispitnih pitanja za majstorski ispit.

Pored poboljšanja kvalitete ispita i pojednostavljenja samog provođenja ispita, razvit će se internetska platforma za pripremu i izvođenje master ispita. Master 4.0 projekt okupit će partnere iz zemalja s dugogodišnjim iskustvom u provođenju majstorskih ispita, kao što su Slovenija i Hrvatska, te partnere iz zemalja koje su nedavno položile majstorske ispite kao što su Republika Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

Cilj Master 4.0-a je poboljšati pripremu i provedbu master ispita putem poboljšanja ispitnih pitanja i programa, u skladu s potrebama tržišta rada i trenutnim tehnološkim trendovima, te uvođenjem IKT-a u pripremu i provedbu master ispita. Uvođenjem inovativnih pristupa, digitalnih tehnologija i uvođenjem internetske platforme za pripremu i polaganje majstorskog ispita poboljšat će se kvaliteta pripreme i izvođenja master ispita. Osim toga, dio internetske platforme bit će otvoren za javnost, čineći ga dostupnim široj javnosti, gdje će moći dobiti informacije o tijeku master ispita, koji su uvjeti i pitanja.
 

 

Projektni partneri su Hrvatska obrtnička komora (HOK), Visoko učilište Algebra iz Hrvatske, Zanatska komora Skopje I udruga Seken Zhivot iz Sjeverne Makedonije, Zanatska komora Crne gore.
 

Trajanje projekta:
01.09.2019 – 31.12.2021

Proračun projekta (za vse partnerje):
215.870,00 €, sofinancira program Evropske unije Erasmus +

Kontaktni podatki:

Alma Ćeman, 01 58 30 829, alma.ceman@ozs.si


 

 


 

Pišite nam