Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Vavčer za prenos lastništva

Namen vavčerja je:

  • spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva
Upravičeni stroški: od 22.11.2019 (od datuma objave poziva) in trajajo do 30.9.2023
  • 1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
  • 2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
  • 3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja
Najmanjša spodbuda: 500 EUR za posamezen sklop aktivnosti
Največja spodbuda: 3.000 EUR za posamezen sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,99 EUR
Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za prenos lastništva v obdobju 2019-2023: 1.000.000 EUR

 

Strokovna predavanja
Dogodki in delavnice so organizirani z namenom ozaveščanja lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos, da le-ta izveden uspešno:
Za podjetnike podjetij, s sledečo tematiko:
1. pridobiti nanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki naredili na poti prenosa podjetij (kot na primer izziv pri prevzemu podjetij ali pozicioniranju novega lastnika podjetja);
2. spoznavali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje;
3. razmislili o novih idejah za strateške mremike pri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;
4. se srečali in izmenjali mnenja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva;
5. imeli možnost izmenjave izkušenj v mreži s kolegi podjetniki, ki imajo podobne izzive.

Za mrežo lastnikov in naslednikov podjetij , s sledečo tematiko:
1. predstavitev pomena prenosa lastništva z vidika kontinuiranega izvajanja poslovne dejanvosti, ohranjanja delavnih mest in širitve poslovanja;
2. predstavitev različnih možnosti ohranjanja kontinuitete poslovanja podjetij, ko lastnik ne more ali ne želi več izvajati aktivnosti;
3. predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v družinskih podjetjih;
4. predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v primeru, ko ni naslednikov znotraj družin, predstavitev osnovnih korakov prodaje podjetja in osnovnih korakov notranjega odkupa podjetja;
5. prikaz dobrih praks pri prenosu lastništva v podjetjih, prodaji mikro oz malega podjetja, delavskem oz managerskem odkupu podjetja;
6. predstavitev/napoved ukrepov in podpore države pri prenosu lastništva
 
Posebni pogoji: 
- prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge na podlagi svetovalnega intervjuja (https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalni-intervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva) pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)

- v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva

- prijavitelj lahko izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu

- evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/evidence/prenos-lastnistva

- pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni

- izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem

- aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva

- prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva za vsak slop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer mora za vsak posamezni sklop oddati ločeno vlogo
Dodatne informacije:

 

Pišite nam