Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Povračilo nadomestila plače za prostovoljca po ZOPNN-F in ZIUOPZP

04. SEPTEMBER 2023  |   Jasmina Malnar Molek

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zardi odpravljanja posledic poplav v avgustu 2023. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.

Delodajalec za dneve odsotnosti z dela obračuna nadomestilo plače v višini, kot bi jo delavec prejel, če bi delal.

Izplačano nadomestilo v celoti (bruto II) refundira pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun in mora v vsebovati:

  • e-račun vlagatelja zahtevka skupaj s prilogami v elektronski obliki:
    • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
    • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija.
    • obrazec

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, npr. zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.