Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Začasni ukrep za povračilo NUSZ za leto 2023 po ZIUOPZP

04. SEPTEMBER 2023  |   Jasmina Malnar Molek

Občina lahko davčnemu zavezancu, ki mu je zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov na nepremičnini nastala hujša škoda, na podlagi vloge zavezanca in potrdila o plačilu odmerjenega NUSZ za leto 2023, z odločbo določi izplačilo v celotni ali delni višini nadomestila za leto 2023 na podlagi kriterijev, ki jih sama določi.

Hujša škoda je škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življensjko okolje za bivanje ali onemogoča izvajanje dejavnosti.

Upravičenec prejeta sredstva porabi za odpravo posledic škode, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec.

Vsota vseh prejetih sredstev (zavarovalnine, donacije, sredstva iz proračuna RS ali občinskih proračunov) ne sme presegati dejanske škode.

Vračilo sredstev:

  • Če občina ugotovi, da je upravičenec predložil neresnične podatke, da škoda ni pravilno ocenjena ali da so bila porabljena sredstva v nasprotju  z namenom
  • Če je pri upravičencu ali povezanih osebah prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih deležev ali delnic, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu v letu 2023 (od 2. 9. 2023) ali v naslednjih letih za leto 2023.