Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
CVETLIČARJI IN VRTNARJI

Razpis MKGP: 15 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov

10. 06. 2024
Avtor: Anton Šijanec
CVETLIČARJI IN VRTNARJI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 7. junija 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa v skupni višini 15 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega 8 milijonov evrov za naložbe kmetij in 7 milijonov evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe

Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet podpore so naslednje naložbe:

  • postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada;
  • tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
  • nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  • nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Naložbe iz druge do četrte alineje prejšnjega odstavka niso samostojne naložbe, ampak se morajo hkrati izvesti z naložbo v postavitev oziroma obnovo trajnega nasada iz prve alineje prejšnjega odstavka v okviru iste vloge na javni razpis.

Naložba v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka oziroma trsnice.

Nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis). Nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov se zagotavljajo iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

  • 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD),
  • 15 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov

ter znaša maksimalno 75 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo.  Vlagatelji lahko v programskem obdobju 2023–2027 iz SN 2023-2027 pridobijo do vključno 800.000 evrov javne podpore. Vložitev vloge poteka od 1. julija 2024 do vključno 26. avgusta 2024, do 14. ure.

 

Povezavi na razpisa:

1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 >>>

1. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 >>>

 

 

 

Vir: MKGP