Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Kje, kako in kdo lahko prodaja ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih

28. 10. 2021
Avtor: OOZ Ravne

V Uradnem listu RS, št. 139/20 z dne 9.10.2020 je bila objavljena novela zakona o trgovini, po kateri trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Novelaje začela veljati je v soboto 24. oktobra 2020. Državni zbor je sicer odobril nekaj izjem, med drugim so to prodajalne do 200 m2 prodajne površine na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah,.. in prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2, če delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih v svojih prodajalnah opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost.

Kljub sprejeti noveli zakona o trgovini o "načeloma splošnem" zaprtju prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih pa bo prodaja pod določenimi pogoji nekaterim še vedno dovoljena, pri čemer si je najprej potrebno odgovoriti naslednje:

  • ali se prodaja izvaja v prodajalni ali zunaj prodajaln (t.j. na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati, potujočo prodajalno) kot je opredeljeno v zakonu o trgovini (ZT-1)?
  • ali prodajalna sodi med izjeme določene v  novem četrtem, petem ali šestem odstavku 8. člena zakona o trgovini?
  • ali je za delodajalca in za zaposlene zavezujoča KPDTS - kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije?

In še dodatno pojasnilo: Zakon o trgovini (ZT-1) v 4. členu določa, da se določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku, če drug zakon ne določa drugače.

Za ponazoritev "kje, kako in kdo" bo lahko prodajal ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih bomo predstavili variante v spodnji razpredelnici (brez bencinskih servisov in prodajaln na mejnih prehodih):

OB NEDELJAH IN Z ZAKONOM DOLOČENIH DELA PROSTIH DNEVIH

A/ KPDTS (kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije) je zavezujoča za delodajalca in zaposlene

B/ KPDTS NI zavezujoča za delodajalca in zaposlene

A1/ Ne glede lokacijo lahko obratujejo prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2, če delo opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe. Skupaj (sočasno) z njim lahko v prodajalni delajo še dijaki /študentje/upokojenci (novi peti odst. 8. člena ZT). Delo družinskih članov v teh prodajalnah ni dovoljeno.

B1/ enako kot A1 Ne glede lokacijo lahko obratujejo prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2, če delo opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe. Skupaj (sočasno) z njim lahko v prodajalni delajo še dijaki /študentje/upokojenci (novi peti odst. 8. člena ZT). Delo družinskih članov v teh prodajalnah ni dovoljeno.

A2/ Če je prodajalna locirana/deluje v zaključenem območju železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic oziroma njihovih zaključenih kompleksov:

Obratujejo lahko prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2.

Delo ob nedeljah lahko opravljajo zaposleni v skladu z omejitvami (41.- 44.člen) KPDTS ter nosilci dejavnosti, njegovi družinski člani 44.člen KPDTS 

ter še dijaki /študentje "študentsko delo" in upokojenci "občasno delo" pri čemer tu ni pogojeno, da je sočasno prisoten nosilec trgovinske dejavnosti.

 

Ob z zakonom določenih dela prostih dnevih lahko v teh prodajalnah delo opravljajo le nosilci dejavnosti, njegovi družinski člani 44. člen KPDTS  ter še dijaki /študentje "študentsko delo" in upokojenci "občasno delo".
Delodajalec ob z zakonom določenih dela prostih dnevih ne sme razporediti delavca na delo (43. člen KPDTS)

 

B2/ Če je prodajalna locirana/deluje v zaključenem območju železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic oziroma njihovih zaključenih kompleksov:

Obratujejo lahko prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2 brez omejitev po ZT.

Načeloma ni omejitev kdo lahko prodaja ob nedeljah in ob z zakonom določenih dela prostih dnevih. (**)

 

A3a/ Če se prodaja vrši zunaj prodajaln - s potujočo prodajalno (pridobljeno soglasje za prodajo zunaj prodajaln – 6. člen ZT-1)

Delo ob nedeljah lahko opravljajo zaposleni v skladu z omejitvami (41.- 44.člen KPDTS) ter nosilci dejavnosti, njegovi družinski člani 44.člen KPDTS ter še dijaki /študentje "študentsko delo" in upokojenci "občasno delo" pri čemer tu ni pogojeno, da je sočasno prisoten nosilec trgovinske dejavnosti.

Ob z zakonom določenih dela prostih dnevih lahko v teh prodajalnah delo opravljajo le nosilci dejavnosti, njegovi družinski člani 44. člen KPDTS  ter še dijaki /študentje "študentsko delo" in upokojenci "občasno delo".
Delodajalec ob z zakonom določenih dela prostih dnevih ne sme razporediti delavca na delo (43. člen KPDTS)

B3a/ Če se prodaja vrši zunaj prodajaln - s potujočo prodajalno (pridobljeno soglasje za prodajo zunaj prodajaln – 6. člen ZT-1)

Načeloma ni omejitev kdo lahko prodaja ob nedeljah in ob z zakonom določenih dela prostih dnevih. (**)

 

 

A3b/ Če se prodaja vrši zunaj prodajaln - na premični stojnici (pridobljeno soglasje za prodajo zunaj prodajaln – 6. člen ZT-1) ali na tržnici

Razen izjem za varovane kategorije (41.člen KPDTS) delo ob nedeljah kot tudi ob z zakonom določenih dela prostih dnevih lahko opravljajo tako zaposleni kot tudi nosilci dejavnosti ter njegovi družinski člani 44.člen KPDTS 

ter še dijaki /študentje "študentsko delo" in upokojenci "občasno delo" pri čemer tu ni pogojeno, da je sočasno prisoten nosilec trgovinske dejavnosti.

B3b/ Če se prodaja vrši zunaj prodajaln - na premični stojnici (pridobljeno soglasje za prodajo zunaj prodajaln – 6. člen ZT-1) ali na tržnici

 

 

 

Načeloma ni omejitev kdo lahko prodaja ob nedeljah in ob z zakonom določenih dela prostih dnevih. (**)

  

(*) če vlada ne bo sprejela kakšnih dodatnih omejitev povezanih z ukrepi proti s COVID-19

(**) Upoštevati je potrebno veljavno delovno zakonodajo in določila za delodajalca zavezujoče kolektivne pogodbe