Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
UPOKOJITEV

Novosti in pogoji za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2024

05. 01. 2024
Avtor: Nina Ličar
UPOKOJITEV

Ob koncu preteklega leta je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 133/23, v nadaljevanju ZPIZ-2N), pri čemer se večina novosti prične uporabljati s 1. 1. 2024.

Navedeni zakon vzpostavlja dve ključni novosti, ki bosta v prihodnje izboljšali socialni položaj nekaterih vdov oziroma vdovcev ter delovnih invalidov.

ZPIZ-2N uvaja pojem zagotovljene vdovske pokojnine, ki se odmeri vdovi ali vdovcu, ki uveljavlja ali je uveljavil pravico do pokojnine in izpolnjuje tako pogoje za pridobitev pravice do vdovske kot tudi pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine po ZPIZ-2.

ZPIZ-2N prav tako določa spremembo za delovne invalide s pravico do dela s krajšim delovnim časom, to je za uživalce delne invalidske pokojnine ali delnega nadomestila, ki bodo od 1. 1. 2024 dalje uveljavili pravico do pokojnine ali novo pravico iz invalidskega zavarovanja. Pravico do delne invalidske pokojnine so po ZPIZ-1 lahko uživali kadarkoli od 1. 1. 2003 dalje, pravico do delnega nadomestila po ZPIZ-2 pa kadarkoli od 1. 1. 2013 dalje. Za ugotovitev pokojninske osnove se bodo osnove za čas, ko so delali z delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti in so za ta čas tudi prejemali delno nadomestilo ali delno invalidsko pokojnino, preračunale na povprečni znesek, ki ustreza osnovi za polni delovni čas.

Navedena novela spreminja osnovo za plačilo prispevkov na podlagi dohodka iz drugega pravnega razmerja. Osnovo bo od 1. februarja 2024 dalje predstavljalo vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka (glede na 20. člen novele se od te osnove plačujejo tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje). Spreminja pa se tudi osnova za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje. Osnovo predstavlja plača zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu pred nastopom primerov, ki omogočajo podaljšano zavarovanje, valorizirana glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji na raven zadnjega meseca, za katerega Statistični urad Republike Slovenije objavi povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.


Pogoji za upokojitev v letu 2024 ostajajo enaki, kot so bili v letu 2023. Enaki ostajajo tudi odmerni odstotki za odmero teh pokojnin, ki so se v letu 2023 za oba spola izenačili.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe, kot je razvidno iz naslednje preglednice:

              Starost               Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

 

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je namreč možno znižati.

Več informacij je dostopnih na spletni strani ZPIZ TU.

VIR: ZPIZ