Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje obrat. stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

08. APRIL 2021  |   Vlasta Markoja

NE SPREGLEJTE!

Spoštovani!

Sporočamo vam, da so na spletni strani SPIRIT danes objavili Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

PRIJAVE SO MOŽNE OD PONEDELJKA 12.4.2021  od predvidoma 13.00 ure dalje. Vlogo je potrebno oddati elektronsko – postopek je opisan na desni strani na povezavi!!

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji)močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.
 

Znesek sofinanciranja: 𝗻𝗮𝗷𝗺𝗮𝗻𝗷 𝟵𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗶𝗻 𝗱𝗼 𝗻𝗮𝗷𝘃𝗲č 𝟵.𝟵𝟵𝟵,𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗶𝘁𝗲𝗹𝗷𝗮, v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

 

Upravičenci:

 • MSP podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (podrobnosti v javnem pozivu).
 • Na dan 12.3.2020 so glavno dejavnost opravljali v eni izmed:
  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55)
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.
 • Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali večna dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
 • Prejemniki pomoči po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije covid-19, objavljenem dne 16.11.2020, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
 • So imeli na dan 12.3.2020 vsaj enega zaposlenega oz samozaposlenega in vsaj enega zaposlenega oz samozaposlenega na dan oddaje vloge.

 

Zgoraj navedeno je le na kratko iz poziva, ki si ga lahko v celoti pogledate na spletni strani SPIRIT: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366. Na desni strani najdete povezavo do Javnega poziva in Pozivne dokumentacije.

Telefonska številka namenjena tehnični podpori prijaviteljem: 01/ 828 06 70. Tehnična podpora prijaviteljem bo na voljo od ponedeljka, 12. 4. 2021, od predvidoma 13.00 ure dalje.

Za pomoč pri oddaji vloge in elektronskem podpisu (tudi če nimate kvalificiranega digitalnega potrdila) se lahko obrnete tudi na najbližjo Točko SPOT Svetovanje.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja. (Na posamezna vprašanja na SPIRIT ne bodo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom).

V nadaljevanju pošiljamo zapisano na spletni strani SPIRIT

Najava odprtja prijavnega obrazca (oddaja vloge)

SPIRIT Slovenija, javna agencija najavlja, da bo predvidoma v ponedeljek 12. 4. 2021 po 13. uri odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2. Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa "Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija", v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

 • SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES.
 • SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

V javnem pozivu so objavljeni vsi pogoji za kandidiranje, v pozivni dokumentaciji pa način njihovega preverjanja.

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

 • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
 • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
 • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
 • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
 • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
 • Stroški najemnin najemodajalcev,
 • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme, za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

Višina sofinanciranja

 • SKLOP A:

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

 • SKLOP B

Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Način prijave

Vlogo morate izpolniti s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča enostavno izpolnjevanje obrazcev in dodajanje prilog javnega poziva. Na voljo so različna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki vam olajšajo izpolnjevanje vloge.

Kreirano vlogo prenesete na svoj računalnik in jo na za to predvidenem mestu z uporabo programa Adobe Reader* ali podobnega programa podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Podpisano vlogo naložite nazaj v Moj SPIRIT in jo oddate. Uspešno oddana vloga dobi status: Agencija prejela vlogo.

Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

*Brezplačni prenos na voljo na povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si.

Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Zaradi velikega števila potencialnih prijaviteljev in s tem velikega števila pričakovanih vprašanj vas prosimo, da si, predno vprašanje zastavite, ogledate že objavljene odgovore na prejeta vprašanja. 

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na tej spletni strani.

Vir: spletna stran SPIRIT

 

Preberite tudi:

Pišite nam