Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Objavljena Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja

09. 06. 2020
Avtor: Vlasta Markoja

1. Objavljena Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja

Vlada Republike Slovenije je 8.6.2020 na dopisni seji izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma in je že objavljena v  Uradnem listu Republike Slovenije 84/2020. V celoti si jo lahko preberete na povezavi:

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov

Uredba določa način koriščenja turističnih bonov preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki).

Bon bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

Upravičenec bon unovči tako, da ob prijavi na dan prihoda pri ponudniku storitve le-tega obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik nato v informacijski sistem FURS vnese podatke o upravičencu, na podlagi katerih FURS v informacijskem sistemu označi unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve izplača ponudniku storitev v rokih in na način, ki so določeni v omenjeni uredbi.

Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo bona v denarju ni možno.

 

Podrobneje bo uredba predstavljena danes, 9. junija na novinarski konferenci ob 14.30 uri v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

· »FURS načrtuje tudi izvedbo webinarja, ki bo predvidoma 16.6.2020, kjer boste izvedeli podrobnosti glede unovčevanja turističnih bonov preko informacijskega sistema FURS«.

· Bone bo skladno z Uredbo možno koristiti od 19. junija do 31.12.2020.

· Izjava upravičenca o prenosu bona

V Uredbi je zapisano, da je unovčevanje prenesenih bonov možno le s posebno izjavo. Ponudniku storitev bo potrebno predložiti Izjavo na obrazcu iz Priloge 3 «Izjava upravičenca o prenosu bona«, ki jo podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. (Med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.)

· Izplačilo sredstev za unovčeni bon s strani FURS
FURS izplača ponudniku storitev ali upravičencu sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.

Pomembno!

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je objavljen v Uradnem listu 80/2020 30.5.2020

Iz zakona pa je že jasno pri katerih ponudnikih nočitev boste lahko koristili bone. To velja za ponudnike, ki so na dan 13.3.2020 izpolnjevali vse zahteve iz zakona

»Ponudnik na področju turizma (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), pri kateremu se bon unovči, je za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020:

 vpisan v Poslovni register Slovenije in

– vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in

– opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:

– 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 

– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča, 

– 55.202 – Turistične kmetije s sobami, 

– 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom, 

– 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, 

– 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas, 

– 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov. 

Kot že rečeno, je v zakonu določeno, da se bon lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.