Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
FINANCIRANJE RAZVOJA

Podpisan jamstveni sporazum za dostopnejše financiranje trajnostnega razvoja

08. 06. 2023
Avtor: Anton Šijanec
FINANCIRANJE RAZVOJA

V skladu z jamstvenim sporazumom bo EIF zagotovil dve vrsti portfeljskih jamstev za nova ugodna posojila SID banke v skupnem obsegu 72 mio EUR, namenjena mikro podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem. Bistvena prednost teh posojil so nižje obrestne mere in nižje zahteve po zavarovanjih. S koriščenjem EIF Trajnostnega jamstva InvestEU bosta na voljo nova programa SID ZELEN v skupni višini 44,3 milijonov EUR in SID DIGITALEN v skupni višini 27,5 milijonov EUR.

 

sid in eif

 

Podpis jamstvenega sporazuma

Generalna direktorica Evropskega investicijskega sklada in predsednik uprave SID banke sta podpisala Jamstveni sporazum v obsegu 42 milijonov EUR jamstvene kvote InvestEU za ugodnejše kreditiranje trajnostnih naložb ter raziskav, inovacij in digitalizacije. Podpis sporazuma omogoča slovenskim podjetjem spodbujanje zelenega prehoda, digitalne preobrazbe in inovacij.

SID banka in MGTŠ

SID banka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju MGTŠ) že od leta 2011 nudi podjetjem ugodno neposredno kreditno financiranje raziskav, razvoja in inovacij z državnimi pomočmi. Leta 2018 pa je SID banka še razširila ukrepe spodbujanja tega področja s kohezijskimi finančnimi instrumenti, ki jih izvaja sama in preko finančnih posrednikov. SID banka je skupaj z Evropskim investicijskim skladom (v nadaljevanju EIF) v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (v nadaljevanju SEGIP) vzpostavila platformo in zagotovila sredstva za lastniško financiranje inovativnih start-up podjetij in za financiranje prenosa tehnologij iz javnih raziskovalnih institucij v gospodarstvo preko skladov tveganega kapitala.

SID banka in Evropski investicijski sklad

SID banka že vrsto let zelo uspešno sodeluje z EIF, je tudi njena delničarka, ravno tako pa redno izmenjuje najboljše prakse z drugimi spodbujevalnimi in razvojnimi institucijami v EU. Danes EIF in SID banka, kot prva od razvojno-spodbujevalnih institucij v Republiki Sloveniji, podpisujeta Jamstveni sporazum v višini 42 milijonov EUR jamstev InvestEU. V skladu z jamstvenim sporazumom bo EIF zagotovil dve vrsti portfeljskih jamstev za nova ugodna posojila SID banke v skupnem obsegu 72 mio EUR, namenjena mikro podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem. Bistvena prednost teh posojil so nižje obrestne mere in nižje zahteve po zavarovanjih.

Nov program SID ZELEN v skupni višini 44,3 milijonov EUR

S koriščenjem EIF Trajnostnega jamstva InvestEU bo na voljo nov program SID ZELEN v skupni višini 44,3 milijonov EUR, pri čemer bodo ta posojila krita s 70 % jamstvom tistim podjetjem, ki se kvalificirajo kot trajnostna ali projektov, ki doprinesejo k zelenemu prehodu ali trajnostnemu prehodu gospodarstva (npr. blažitvi posledic podnebnih sprememb in prilagoditvi le-tem, prehodu v krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzoru onesnaževanja, ipd). Najvišji znesek ugodnega posojila bo 2 mio EUR z dodatno možnostjo maksimalne višine posojil do 7,5 mio oziroma 15 mio EUR ter najdaljšo ročnostjo 12 let.

Nov program SID DIGITALEN v skupni višini 27,5 milijonov EUR

S koriščenjem EIF Portfeljskega jamstva InvestEU za inovacije in digitalizacijo pa bo prav tako na voljo nov program SID DIGITALEN v skupni višini 27,5 milijonov EUR. Ta posojila bodo krita s 40 % jamstvom, namenjena pa so hitro rastočim ali inovativnim podjetjem, financiranju inovacij (procesnih, produktnih, organizacijskih) ter naložb v intelektualno lastnino in digitalizacijo. Prav tako bo najvišji znesek ugodnega posojila 2 mio EUR z dodatno možnostjo maksimalne višine posojil do 7,5 mio oziroma 15 mio EUR ter najdaljšo ročnostjo 12 let.

Transformacija v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja

Že od leta 2010 SID banka posveča posebno pozornost tudi spodbujanju transformacije gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja. SID banka je orala ledino pri trajnostni presoji komitentov s sistemom ocenjevanja petih bilanc (finančne, surovinske, okoljske, energetske in inovacijske bilance), leta 2018 je SID banka izdala Zeleno obveznico, sredstva katere so omogočila financiranje 22 projektom v skupni višini 87 milijonov evrov in za kar je banka prejela prestižno mednarodno nagrado organizacije Climate Bonds Initiative. V sodelovanju z MGTŠ je SID banka preko skupnih posojilnih skladov izvajala tudi kreditiranje projektov gospodarstva, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo.

Ob podpisu jamstvenega sporazuma

Ob tem je predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, povedal: »V SID banki uspešno sledimo  evropskim usmeritvam in tudi sami postavljamo okvirje za prepoznavanje in financiranje okoljsko-trajnostnih aktivnosti ter inovacij in razvoja. Podpis jamstvenega sporazuma z EIF bo podjetjem prinesel zelo ugoden vir za financiranje potrebnega  zelenega razvoja gospodarstva. Gre za dva nova programa financiranja podjetij SID ZELEN in SID DIGITALEN, ki uresničujeta tudi strateške cilje Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja in digitalizacije, saj so takšne investicije ključne za dolgoročno preživetje in razvoj podjetij. S tem tudi uresničujemo strategijo Republike Slovenije na področjih inovacij, digitalizacije in zelene tranzicije.«

Generalna direktorica Evropskega investicijskega sklada, Marjut Falkstedt, je povedala: »Zelo smo veseli, da nadaljujemo zelo plodno sodelovanje s SID banko, namenjeno podpori slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Ta pogodba, ki jo omogoča program InvestEU, bo omogočila večjo dostopnost financiranja za inovacije in k digitalizaciji usmerjena slovenska podjetja ter tista, ki vlagajo v okolju prijazne, zelene in vključujoče projekte ter podpirajo zeleno in trajnostno preobrazbo slovenskega gospodarstva«

O partnerjih in programu InvestEU

Program InvestEU si prizadeva okrepiti gospodarsko odpornost ter spodbujati inovacije in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Namen pobude je podpreti več kot 372 milijard evrov naložb v obdobju med letoma 2021 in 2027 z uporabo proračunskega jamstva EU. Podprti projekti so usklajeni s prednostnimi nalogami politike EU, vključno s konkurenčnostjo in evropskim zelenim dogovorom. Skupina Evropske investicijske banke, vključno z Evropskim investicijskim skladom, je glavni izvedbeni partner InvestEU.

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo prek opravljanja finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Evropski investicijski sklad - EIF je del skupine Evropske investicijske banke. EIF je od ustanovitve v Sloveniji z 19 pogodbami zagotovil financiranje v vrednosti 359 milijonov evrov. Te naložbe so pritegnile približno 1,5 milijarde EUR financiranja in podprle več kot 7.000 delovnih mest. EIF podpira mala podjetja v Evropi z izboljšanjem njihovega dostopa do financiranja prek številnih izbranih finančnih posrednikov, kot so banke, garancijske in lizinške družbe, ponudniki mikrokreditov in skladi zasebnega kapitala. EIF oblikuje in ponuja lastniške in dolžniške instrumente financiranja, ki spodbujajo cilje EU v podporo podjetništvu, rasti, inovacijam, raziskavam in razvoju, zelenim in digitalnim prehodom ter zaposlovanju.

SID banka in EIF že vrsto let uspešno sodelujeta. SID banka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) od leta 2011 podjetjem omogoča ugodno neposredno kreditiranje raziskav, razvoja in inovacij z državno pomočjo. SID banka je v letu 2018 razširila ukrepe za spodbujanje to področje s kohezijskimi finančnimi instrumenti izvaja sama in preko finančnih posrednikov. SID banka je v partnerstvu z EIF v okviru Slovenskega programa lastniških naložb rasti (SEGIP) vzpostavila platformo in zagotovila sredstva za lastniško financiranje inovativnih start-up podjetij in za financiranje prenosa tehnologij iz javnih raziskovalnih institucij v gospodarstvo prek skladov tveganega kapitala v višini 100 mio ter ga v letu 2022 povečali za dodatnih 120 mio €, kar jim omogoča, da z EIF (vsak polovico) lastniško financirajo preko skladov zasebnega in tveganega kapitala  inovacije in rast Slovenskih podjetij. Za blažitev posledic COVID-19 je SID banka v svoji proticiklični vlogi od aprila 2021 do decembra 2022 slovenskemu gospodarstvu odobrila za 102,4 mio EUR ugodnih kreditov, kritih s 70%  EIF jamstvom iz Pan Evropskega jamstvenega sklada. SID banka je šesti največji delničar EIF med finančnimi institucijami v EU in širše, in je podprla dokapitalizacijo EIF, ki omogoča pridobivanje in izvajanje novih mandatov EIF na ravni EU v okviru finančne perspektive 2021-2027, slednje pa možnosti nadaljnje krepitve programskega sodelovanja med SID banko in EIF tako pri ukrepih za povečanje odpornosti gospodarstva na nove krize kot tudi pri razvojnih ukrepih spodbujanja zelenega in digitalnega prehoda ter prehoda gospodarstva v industrijo 5.0.

 

Preberite tudi
VIZIONAR ŽE V ARHIVU

O uspehu s stikali in vtičnicami, za pravičen odnos zavarovalnic do avtoserviserjev in zelo iskanih varilcih

V aktualni oddaji Vizionar – obrtnik in podjetnik smo obiskali uspešno podjetje Elektromaterial Lendava, kjer že sedmo desetletje razvijajo in izdelujejo stikala in vtičnice. Podjetje je uspešno preživelo čase tranzicije, ni se odreklo starim tehnologijam vsem znanih bakelitnih stikal in vtičnic ter tako s kombinacijo starih in kasnejših novih tehnologij ob preudarnem razvoju nadvse uspešno konkurirajo na tujih trgih kamor izvozijo veliko večino svojih izdelkov. Njihova posebnost je tudi, da vse naredijo sami, od načrtovanja, proizvodnje vseh sestavnih delov, do montaže in distribucije, s tem lažje konkurirajo, so neodvisni in hkrati zelo odporni na spremembe in morebitne težave poslovnega okolja. V studiu smo gostili Mirana Andrejeka, predsednika Sekcije avtoserviserjev pri OZS, ki nam je več povedal o prizadevanjih avtoserviserjev za bolj pravično usklajevanje cen njihovih storitev pri kritju škodnih zahtevkov z zavarovalnicami, slednje namreč s cenami, ki jih avtoserviserjem priznavajo, stroko postavljajo v nemogoč položaj in mnoge tudi že pred strečaj. Svoj sanjski poklic so nam tokrat predstavili varilci, kljub avtomatizaciji je človeška roka pri najbolj specialnih varilskih delih še vedno nenadomestljiva. Poklic varilca je deficitaren in zato zelo iskan. Delo varilcev smo spoznavali v prevaljskem podjetju ADteh, v katerem je okoli 45 zaposlenih. Večina njihovih varilcev prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije, kjer še šolajo za ta poklic, v Sloveniji potekajo izobraževanja zgolj po podjetjih.
27. 05. 2024