Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
POSLOVNI REGISTER

Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije

06. 12. 2023
Avtor: Maja Rigač
POSLOVNI REGISTER

Razlogi za pripravo novega zakona

Nov zakon bo nadomestil veljavni Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ki je bil sprejet leta 2006. V dobrih 17-ih letih izvajanja zakona so bila zaznana vsebinska področja, ki bi se jih dalo izboljšati in prenoviti. Obenem spremembe zakona narekuje tudi razvoj na področju vse širše uporabe digitalnih javnih storitev.

novelama Zakona o Poslovnem registru Slovenije leta 2015 in 2017 so bile opravljene najnujnejše spremembe, povezane s prenosom evropskega pravnega reda. Noveli sta zakon spremenili na področjih sistema povezovanja poslovnih registrov držav članic (tako imenovani BRIS), digitalizacije in mobilnosti poslovnih subjektov, in prenovo sistema za podporo poslovnim subjektom

Prenova slovenske registrske zakonodaje

Ključna vsebinska področja za prenovo veljavnega Zakona o Poslovnem registru Slovenije so opredeljena v izhodiščih za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji iz leta 2014 in njihovih spremembah iz leta 2019.  

Priprava izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji je bila leta 2014 zaupana medresorski delovni skupini za prenovo registrske zakonodaje. V njej sodeluje 20 članic in članov iz ministrstev in drugih državnih organov. Medresorska delovna skupina je ugotovila, da registracijo poslovnih subjektov urejajo številni predpisi. Posledično se registracija poslovnih subjektov izvaja na različne načine. Večina poslovnih subjektov odda prijavo prek sistema za podporo poslovnim subjektom, manjšina pa se najprej vpiše v register, evidenco ali razvid pri pristojnem registrskem organu, nato pa še v poslovni register pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Izhodišča novega zakona

Želimo, da je poslovni register med uporabniki prepoznan kot temeljni vir celovitih, verodostojnih in posodobljenih informacij o slovenskih poslovnih subjektih. Register mora vsebovati informacije, ki so pomembne za pravno varnost in varnost pravnega prometa v Republiki Sloveniji, imajo uporabno vrednost za uporabnike in imajo zagotovljen čim bolj verodostojen vir pridobivanja.

Med podatke poslovnega registra želimo vključiti tudi informacije, za katere so bile izkazane potrebe uporabnikov, kot je na primer podatek o spolu ustanovitelja, družbenika in zastopnika gospodarske družbe ter podatek o velikosti po merilih priporočila Evropske komisije, ki jo organi potrebujejo v postopkih dodeljevanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

Z novim zakonom želimo poenostaviti in poenotiti postopke registracije oziroma vpisa poslovnih subjektov v poslovni register. V postopkih vpisa želimo v čim večji meri uveljaviti načelo »samo enkrat«. To pomeni, da se prijava v postopkih odda enkrat za več namenov hkrati, na primer za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, vpis v primarni register in vpis v poslovni register. Prijave se bodo lahko oddale na točkah za podporo poslovnim subjektom ali pri registrskih organih, v primeru tehničnih pogojev pa tudi neposredno prek sistema za podporo poslovnim subjektom.

Postopki vpisa poslovnih subjektov v poslovni register se bodo v še večji meri izvajali prek sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga zagotavlja nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. SPOT, Slovenska poslovna točka že danes ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev za poslovne subjekte in pod enotno znamko SPOT združuje različne organe, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje poslovnim subjektom.

Vpis v poslovni register bo tudi v prihodnje zagotavljala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). AJPES ima več kot 20 let izkušenj in je vse bolj prepoznan kot osrednja nacionalna institucija na področju registracije poslovnih subjektov ter zbiranja, objavljanja in posredovanja informacij za zagotavljanje preglednega slovenskega in evropskega poslovnega okolja. Spletne strani AJPES nudijo uporabnikom dostop do informacij poslovnega registra, sodnega registra, registra dejanskih lastnikov, registra transakcijskih računov in drugih registrov pa tudi objave informacij in listin, za katere zakon določa njihovo objavo.

Javna razprava

Javna razprava o osnutku predloga novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije bo trajala do vključno petka, 5. januarja 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo prek spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen osnutek predloga zakona, ali neposredno na elektronski naslovgp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na osnutek Predloga ZPRS-2«.  

Vir: MGTŠ

Predlog zakona o poslovnem registru Slovenije