Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Prijava delovnih nezgod

06. NOVEMBER 2019  |   Iris Brkovič

Glede na povečano pozornost inšpekcije za delo na prijave nezgod, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni,  vas v izogib morebitnim nevšečnostim ob obisku inšpekcije opozarjamo, da ste dolžni prijavo narediti najkasneje v treh dneh po nastopu dogodka.

Pravna osnova:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

41. člen

(prijave inšpekciji)

(1) Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

(2) V zvezi s prijavo nezgod pri delu in poklicnih bolezni iz prejšnjega odstavka tega člena delodajalec zbira in posreduje v obrazcih naslednje osebne podatke:

-        ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva v nezgodi udeleženega delavca;

-      ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva delavca, pri katerem je bila ugotovljena poklicna bolezen, podatki o poklicni bolezni in odločba, s katero je delavcu priznana poklicna bolezen.

(3) Minister, pristojen za delo, podrobneje predpiše obrazce za prijavo nezgod, nevarnih pojavov in bolezni iz prvega odstavka tega člena.

 

Ministrstvo, pristojno za delo, je na svoji spletni strani izdalo obvezna navodila za prijavo, kjer je med drugim tolmačen pojem takoj:

Pojem "TAKOJ" pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na voljo delodajalec.

Več na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-nezgode-pri-delu/

Preberite tudi:

Pišite nam