Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcije in odbori

novica Povzetki protikorona paketa

PROTIKORONA MEGA ZAKON, 29.3.2020

 

- Ukrepi so vredni 3 milijarde evrov

- Ukrepi bodo veljali do 31.5.2020 (z možnostjo podaljšanja vseh ali nekaterih ukrepov do 30.6.2020)

- Sprejem na izredni seji državnega zbora predvidoma v sredini prihodnjega tedna

 

UKREPI:

 

- Univerzalni temeljni dohodek - Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na portalu e-davki), bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost (od 13.3. do 31.5.2020). Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni strani finančne uprave.

- Če izjava vsebuje neresnične podatke mora upravičenec vrniti celotno pomoč

 

- Delavci, ki so na čakanju na delo doma – država jim plača nadomestilo plač in prispevke - če so podjetju v prvem polletju prihodki upadli za več kot 20% glede na isto obdobje lani, in  v drugem polletju, da ne dosežejo več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje lani

 

- Višina nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo iz poslovnega razloga in zaradi višje sile je 80%, vendar ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Sloveniji. Nadomestilo bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 (do 31.5.2020)

 

- Vloga za povračilo nadomestila je samo še elektronska (na zavod za zaposlovanje)

 

- Delavci, ki delajo – država jim plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za april in maj), delodajalec pa mora delavcu izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov (če plača ne presega 3x minimalne plače), ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov

 

- Bolniško nadomestilo (bolezen in poškodba) – od dneva uveljavitve zakona do 31.5. krije država

 

- Znižanje funkcionarskih plač za 30%

 

- Oprostitev plačila akontacije iz dejavnosti, dohodka pravnih oseb

 

- Plačilni rok iz proračuna zasebnim subjektom je skrajšan na 8 dni

 

- Dodatno nagrajevanje za tiste, ki so dodatno obremenjeni zaradi epidemije (civilna zaščita, vojska, policija)

 

- Praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti: če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.

 

- Za banke: dano je poroštvo bankam; 25% za vse kredite ; za tiste kredite, ki bo SID ugotovila, da je poroštvo potrebno; 50% za kredite kreditojemalcev, ki jim je država ali občina z odlokom prepovedala poslovanje in za fizične osebe

 

- Vrednotenje nepremičnin: vsi lastniki ne bodo dobili obvestila o novem vrednotenju, ker je prišlo do sprememb na tem področju; to obvestilo bo prestavljeno. Vrednost nepremičnin ne bo vplivala na kakršnekoli prejemke (socialne ali druge, ki jih posamezniki dobivajo od države)

 

- Tudi za kredite, ki jih najemajo pri Slovenskem podjetniškem skladu in Slovenskem regionalnem skladu Ribnica bo možen odlog plačila obveznosti za 12 mesecev

 

- Oddaja poročil o odpadkih, embalaži, odpadni embalaži… (vezano na zakon o varstvu okolja)– roki so  prestavljeni na 60 dni po koncu epidemije

 

- Ukrepi so enostavni za posameznike in podjetja – prejemke dobijo na podlagi prijave, brez dodatnih administrativnih zahtev

 

Besedilo predloga zakona

 

                                         

novica kovinarji /plastičarji: Kratka pojasnila, povzetki- Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenijije je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, odlok pa NE PREPOVEDUJE PA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV MED PODJETJI.

novica Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 (ali sumom na COVID-19)

NIJZ je pripravil Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 (ali sumom na COVID-19), posodbljena 25.3.2020, s predlogi Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS

novica Roki glede obveznosti poročanja na podlagi Zakona o varstvu okolja se preložijo

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) imamo zagotovila, da se roki glede obveznosti poročanja, vzpostavljeni na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in na podlagi podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi ZVO-1, preložijo tako, da ta obveznost poročanja nastopijo v roku dveh mesecev po preklicu izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID 19).

novica Slovenija sprejela odstopanja glede določil Uredbe (ES) 561/06

Republika Slovenija se je odločila za odobritev odstopanja od členov 6, 7 in 8 Uredbe 561/06: - v obdobju od 16.03.2020 do 14.04.2020, - tako za domače/notranje prevoze blaga kakor tudi za mednarodne prevoze blaga. Komisijo je o odstopanju obvestila z dnem 23.03.2020.

novica Kratki povzetki /pojasnila - Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenijije je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, odlok pa NE PREPOVEDUJE PA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV MED PODJETJI.

novica SAZAS, IPF in ZAMP - ne bodo zaračunavali v času prepovedi opravljanja dejavnosti.

Tudi SAZAS, IPF in ZAMP sporočajo, da nadomestil ne bodo zaračunavali v času prepovedi opravljanja dejavnosti. Aprilskega računa tudi na RTV ne bodo poslali. Z dejavnosti za katere Odlok prepoveduje poslovanje (kozmetični saloni, frizerski saloni, gostinski lokali, nastanitve …) kolektivne organizacije SAZAS, ZAMP IN IPF ne bodo zaračunale nadomestil oziroma jih bodo ustrezno znižali. Pri tem, so pojasnili, da nadomestil samodejno ne bodo zaračunali, tako posamezno javljanje o zaprtju ni potrebno. S tem želijo podjetja razbremeniti administrativnih opravil.
Pišite nam