Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcije in odbori

novica Prevoz skupine otrok z vozili do 1+8 potnikov

Kot smo že pojasnili - za prevoz otrok z vozili, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika - ni potreben tehnični pregled vsakih šest mesecev (ne glede na to ali gre za javni prevoz skupine otrok ali za osebni prevoz skupine otrok).

 

S sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa se torej:

-  določa, da se za skupino otrok ne šteje tudi skupina petih ali več otrok družine in sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega tretjega kolena (torej ne samo iste družine);

izključuje obvezna uporaba tahografov za prevoz skupine otrok z vozili, ki so zaradi svoje konstrukcije ali stalne opreme primerna za prevoz največ osmih otrok, kar izhaja tudi iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, ki v 2. členu določa, da se uredba uporablja za prevoz po cesti potnikov za vozili, ki so zaradi svoje konstrukcije ali stalne opreme primerna za prevoz več kot devet oseb, skupaj z voznikom, in so temu tudi namenjena ter  

izključuje opravljanje šestmesečnih tehničnih pregledov vozil, s katerimi se opravljajo prevozi skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika.

vir: Ministrstvo za infrastrukturo RS

novica OZS vlado pozvala k odprtju dejavnosti

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je danes na vlado naslovila pobudo za odprtje dejavnosti. Da bi lahko ponovno delali, si želijo frizerji, kozmetiki, cvetličarji, vrtnarji, trgovci, kemični čistilci, lastniki avtopralnic, gostinci, usnjarji, tekstilci, avtošole in drugi. Številne storitve se sedaj odvijajo na črno, brez vsakršnega nadzora nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov, s čimer še dodatno povečujemo tveganje za širjenje okužb s Covid-19.

novica Razlaga devete alineje 1.1 točke Dela A Priloge II Pravilnika o delih in opremi vozil

V zvezi z razlago devete alineje 1.1 točke Dela A Priloge II Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki določa največjo dolžino skupine vozil, prirejene posebej za prevoz vozil, Ministrstvo za infrastrukturo podaja naslednja pojasnila:

novica Ponovno zapiranje - Kaj lahko vseeno delamo?

S ciljem preprečevanja širjenja okužbe z novim korona virusom je vlada v odnosu do končnih potrošnikov s ponedeljkom, 16. novembra 2020 ponovno zaprla veliko večino dejavnosti naših obrtnikov in podjetnikov. Tudi tokrat vseeno velja nekaj izjem, te dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode. Interpretacije izjem, ki so jih pripravile naše strokovne sekcije, najdete v drugem delu prispevka. Pri poslovanju v odnosu do podjetij na t.i. B2B nivoju pa ni sprememb, to je dovoljeno v celoti, omejitve torej veljajo le v odnosu do končnih potrošnikov, torej kupcev, fizičnih oseb.

novica Prevozi nevarnega blaga - ADR (Sporazum M330)

Ministrstvo za infrastrukturo RS nas je obvestilo, da je Slovenija na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala večstranski sporazum M330, ki bo prevoznikom olajšal prevoz nevarnega blaga v domačem in mednarodnem prometu.

novica Pojasnilo v zvezi z začasno prepovedjo izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil

Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela odlok, s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
Pišite nam