Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcije in odbori

novica Informacije za opravljanje dejavnosti elektroinštalacij v času korona virusa

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS povzema kar največ informacij v zvezi z izvajanjem elektroinštalacij ob upoševanju Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS: Glede na stalno spreminjajoče se razmere zaradi korona virusa in s tem povezane nujne ukrepe, ste člani OZS v prejšnjem tednu po mailu že prejeli nekaj povzetkov z informacijami glede izvajanja elektroinštalacij, trudili pa smo se po najbolših močeh tudi odgovoriti na vaša številna individualna vprašanja in primere.

novica Informacije za serviserje električnih (gospodinjskih) aparatov

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS povzema trenutnih informacij glede izvajanja servisa (električnih) gospodinjskih aparatov v ob upoševanju Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS:

novica Koronavirus - Komisija EU predstavila smernice za zagotovitev "zelenih pasov" za pretok blaga

Komisija je 23.3.2020 izdala nove praktične nasvete, kako izvajati smernice za upravljanje meja, da bi se tovor premikal tekoče po EU med sedanjo pandemijo. Zagotoviti je potrebno, da še naprej delujejo oskrbovalne verige po vsej EU, zato se od držav članic zahteva, da nemudoma določijo vse ustrezne notranje mejne prehode v vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) „mejni prehodi“ zeleni pasovi. Mejni prehodi na zelenem pasu bi morali biti odprti za vsa tovorna vozila, ne glede na blago. Prestop meje, vključno s pregledi in pregledi zdravja, ne sme trajati več kot 15 minut

novica Navodila Sekcije lesnih strok pri OZS

Sekcija lesnih strok pri OZS je zbrala kar največ informacij v zvezi z dejavnostmi lesarjev, ki so vezane na proizvodnjo, trgovino, storitve, montažo in gradbišča. Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate sporočilo sekcije s pojasnili in številnimi koristnimi povezavami, ki so za opravljenje dejavnosti v tem trenutku še posebej pomembne.

novica Izvajanje del na gradbenih objektih

Sekcije gradbincev, kleparjev krovcev in instalaterjev-energetikov so pripravile dodatna navodila za izvajalce del na gradbenih objektih, ki so vezane predvsem na pogodbene obveznosti (začasna prekinitev del, podaljšanje rokov,….).

novica Seznam standardov za izdelavo zaščitnih mask, ki pa so BREZPLAČNO DOSTOPNI

Seznam vseh trenutno pomembnih standardov je na spletni povezavi . http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/OBJAVE/2020/Standardi-zascita-COVID-19_1.pdf Začasno so ti standardi tudi brezplačno dostopni, info na povezavi: http://www.sist.si/aktualno-main/zdravstvo-brezplacne-dostop-do-standardov.html Preizkušanje je možno opraviti na: SIQ - Slovenaki inštitut za kakovost in meroslovje (medicisnki pripomočki) ZVD - Zavod za varstvo pri delu (osebna varovalna oprema)

novica Obvestilo ZZZS pogodbenim partnerjem glede poenostavitev postopkov pri dobaviteljih MP

Obvestilo ZZZS pogodbenim dobaviteljem, da se zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, od 23. 3. 2020 pa do preklica, zagotavljanje medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, s strani pogodbenih dobaviteljev (lekarne in specializirane prodajalne) spreminja

novica Standardi za izdelavo zaščitnih mask, obleke in rokavic ter obuval

V kolikor razmišljate o izdelavi različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo, objavljamo standarde, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi zaščitnih mask, oblek in rokavic ter obuval. Objavljeni so tudi na spletni strani MGRT RS. Standardi za izdelavo zaščitnih mask, oblek, rokavic ter obuval

novica Po novem Odloku pogrebi z ožjimi družinskimi člani ali člani skupnega gospodinjstva.

S strani pogrebnih podjetij smo prejeli vrsto vprašanj kako interpretirati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji v primeru pogrebov?
Pišite nam