Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcije in odbori

novica 50 let Sekcije za promet pri OZS

V soboto, 30.11.2019 je v Moravskih Toplicah potekala svečana skupščina Sekcije za promet pri OZS. Prevozniki so se zbrali v počastitev ustanovne skupščine svojega društva, ta je bila 20. januarja 1969 v Mariboru in velja za začetek organiziranega delovanja slovenskih prevoznikov.

Slovenski prevozniki danes združeni pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, letos zato praznujejo 50 let svojega organiziranega delovanja. Zanje upravičeno velja, da so bili med začetniki obrtniškega organiziranja in povezovanja pri nas, saj so že decembra 1969 s še dvema sorodnima združenjema ustanovili Zvezo združenj samostojnih obrtnikov za področje obrti, ki je predhodnica današnje OZS.

Goste je uvodoma pozdravil Peter Pišek, predsednik sekcije za promet in podpredsednik OZS, pozdrave in čestitke pa so v svojih nagovorih izrazili tudi Violeta Bulc, evropska komisarka za transport, Franc Vesel, državni sekretar vlade za malo gospodarstvo, Milan Slokar, predsednik sekcije za cestni transport pri GZS, Dragutin Kranjčec, predsednik Združenja hrvaških prevoznikov UHCP in Danijel Lamperger, generalni direktor OZS, ki je prevoznikom čestital tudi v imenu Branka Meha, predsednika OZS

Prevozniki so se za pionirsko delo in razvoj sekcije najprej zahvalili vsem nekdanjim predsednikom sekcije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije pa je najzaslužnejšim članom sekcije podelila tudi svoja najvišja stanovska priznanja. Oglejte si fotografije v nadaljevanju.

 

Prevozniki so člani velike družine strokovnih sekcij OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije svoje člane povezuje tudi po dejavnostih, v njenem okviru zato deluje kar 30 strokovnih sekcij.

Sekcije s svojega zornega kota spremljajo zakonodajo ter pripravljajo predloge sprememb in dopolnitev, ukvarjajo se z reševanjem konkretnih strokovnih vprašanj, pomembnih za izboljšanje dela in poslovanja članov na področju kakovosti, standardizacije, uvajanja sodobnih tehnologij in poslovanja, navezujejo pa tudi poslovne vezi s številnimi dobavitelji v stroki.

Zelo aktivno se vključujejo v sejemske in druge promocijske aktivnosti zbornice na domačih in tujih trgih, povezujejo se s strokovnimi organizacijami v tujini ter organizirajo številne izobraževalne dogodke in strokovna srečanja.

Sekcije imajo tudi dobro obiskane spletne strani, svoje člane pa o vsem pomembnem obveščajo z eNovicami in prispevki v reviji Obrtnik podjetnik.

Vsaka strokovna sekcija ima profesionalnega strokovnega sodelavca, ki je organizacijsko in vsebinsko zadolžen za njeno delovanje. Delo poteka na podlagi sprejetega celoletnega programa, ki ga na predlog upravnega odbora sekcije vsako leto sprejme skupščina sekcije.

 

Razvoj prometa, transporta in logistike v Sloveniji

Čez področje naše države so glavne prometne poti vodile že v kameni dobi, glavna smer je potekala od Sredozemlja vzdolž Vzhodnih Alp v Panonijo, ta pot je šla skozi postojnska vrata, mimo Ljubljanskega barja in naprej proti Ptuju.

V času bronaste dobe, ko se je razvilo prvo kolo, so koliščarji na Ljubljanskem barju izdelali prvi dvokolesni voz, tega so naši arheologi odkrili leta 2002 in velja za najstarejše leseno kolo na svetu. Če je temu tako, lahko mirno rečemo, da smo ravno Slovenci, prvi prevozniki na svetu!

V železni dobi se je razvila jantarjeva cesta, ki je iz severne Evrope čez Slovenijo peljala do Sredozemlja. Tudi Rimljani, ki so v naših krajih vladali od 5. do 2. stol. pr. n. št., so pri nas zgradili pomembne cestne povezave tistega časa.

V sedmem stoletju so prispeli Slovani, v srednjem veku se je razvijala obrt, trgovina in druge gospodarske aktivnosti, novi vek pa je prinesel sunkovit napredek na področju pomorskega in kopenskega prometa.

Že v 18. stoletju so zgradili cesto Dunaj - Trst - Reka, kmalu za njo pa tudi železniško progo. V Sloveniji so se v tem času razvili furmani, ki so predhodniki zasebnih prevoznikov, in izvoščki oziroma kočijaži, ki so bili predhodniki današnjih taksistov. Razvila se je tudi špedicija, predhodnica današnje logistike. Konec 19. stoletja in začetek 20. stoletja sta prinesla dobo avtomobilskega in letalskega prometa ter furmanstvo in izvoščke postavila v zgodovino.

 

Strokovno povezovanje slovenskih prevoznikov

V času Jugoslavije so delovali različni odbori in telesa, ki so usklajevali interese in pospeševali razvoj transporta in logistike. Že leta 1969 so tako v Mariboru ustanovili prvo društvo slovenskih prevoznikov, decembra 1969 pa so prevozniki s še dvema sorodnima združenjema ustanovili Zvezo združenj samostojnih obrtnikov za področje obrti, ki je predhodnica današnje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in bo prihajajoči četrtek praznovala svojin 50 let.

Slovenski avtoprevozniki danes združeni pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, letos zato praznujejo 50 let svojega organiziranega delovanja, zanje zato upravičeno velja, da so bili med začetniki obrtniškega organiziranja in povezovanja pri nas.

Začetki njihovega organiziranja torej segajo v konec šestdesetih let, kot smo že omenili, je leta 1969  28 avtoprevoznikov v Mariboru ustanovilo svoje društvo. Ustanovni zbor so imeli v začetku leta, 20. januarja in se takoj pospešeno lotili dela. Le slabega pol leta pozneje julija 1969 je društvo slovenske zasebne avtoprevoznike že popeljalo v prvi štrajk proti restriktivni zvezni zakonodaji, ki jim je onemogočala normalno delo.

Protest, ki je potekal v Ljubljani in Mariboru, se je v nasprotju z vsemi pričakovanji za avtoprevoznike končal zelo dobro, saj tedanja slovenska socialistična oblast proti njim ni nastopila z represijo, pa tudi pozneje je avtoprevoznikom spregledala številne kršitve zvezne zakonodaje, ki je omejevala njihovo delo in razvoj panoge ter jim s tem pomagala pri delu in razvoju.

Svoj prvi zbor je sekcija, kot jo poznamo danes, imela v Zvezi obrtnih združenj Slovenije, predhodnici današnje OZS. Avtoprevozniki so se takrat oblikovali v sekcijo za promet in julija 1979 je prvi predsednik sekcije postal mariborski avtoprevoznik Ernest Draš.

Za prva leta delovanja so bila značilna predvsem prizadevanja za gospodarsko neodvisnost zasebnega avtoprevozništva, ob tem pa je sekcija nedvomno vsem orala podjetniško ledino in si prizadevala premagati takrat še zelo močne ideološke predsodke do zasebnega dela. Zasebnim avtoprevoznikom je s tem utirala pot bolj enakopravnim odnosom v primerjavi z drugimi takrat še v celoti državnimi avtoprevozniškimi podjetji.

V naslednjem obdobju, delno že v času samostojne Slovenije, so v ospredje prizadevanj sekcije prišle druge naloge. Aktivnosti sekcije so se usmerile v ureditev pogojev za pridobitev licenc v skladu z evropskim pravnim redom.

Po letu 2000 je sekcija odprla prostor za vstopanje zasebnih avtobusnih prevoznikov v sistem javnega linijskega prometa, vsestransko je okrepila tudi partnerstvo z državo, v okviru katerega je kmalu postala sogovornik državi pri oblikovanju zakonodaje.

Najnovejše obdobje dejavnosti sekcije predstavlja njeno vključevanje v evropske avtoprevozniške organizacije, kjer se sekcija povezuje s sorodnimi združenji in zvezami ter znotraj njih in skupaj s partnerji uveljavlja interese svoje stroke. Sekcija ves čas aktivno sodeluje tudi pri delu meddržavnih komisij za cestni transport, ki rešujejo bilateralno ali regijsko problematiko.

V tej točki se spomnimo nekdanjih predsednikov sekcije to so prvi predsednik Ernest Draš v obdobju od 1979 do 1983, Danilo Figelj v obdobju od 1983 do 1986, Dušan Jarc v obdobju od 1986 do 1990, Rafael Srabotič v obdobju od 1990 do 1994, Ivan Sešel v obdobju od 1994 do 1998, Darko Hlupič v obdobju od 1998 do 2002, Mirko Gliha v obdobju od 2002 do 2004 in Andrej Klobasa v obdobju od 2004 do 2017.

 

Sekcija danes

Sekcija je v zadnji aktualni mandat vstopila kadrovsko prenovljena, v ospredje pa so s tem prišle tudi nove prioritete in način njenega delovanja. Usmerjena je predvsem v zagotavljanje boljših pogojev dela tako prevoznikov kot njihovih voznikov. Sekcija deluje projektno in s tem aktivno pokriva široko paleto področij, ki se dotikajo prevozništva. Problematiko analizira, išče rešitve, podaja predloge in jih skuša tudi uveljaviti.

Ker razlik med velikimi in malimi ni več in ker je večina prevozniških podjetij tako ali drugače v zasebni lasti, je v ospredju povezovanje skupnih interesov vseh prevoznikov in s tem sodelovanje obeh stanovskih organizacij, ki pri nas združujeta prevoznike. Pri tem ne smemo biti skromni in si priznajmo, da prav sekcija za promet pri OZS, daje ključne pobude in zagon aktivnostim ter izkorišča to, kar ji je že zgodovinsko dano, upornost, iskrena prizadevanja in vera v boljši jutri.

Sekcija za promet aktivno sodeluje tudi s široko paleto državnih organov in institucij, ki se bodi si strokovno ali zakonodajno dotikajo njihove dejavnosti. Prizadeva si za sprotno reševanje problematik in daje pobude za vrsto aktivnih mešanih strokovnih komisij, na katerih lahko državi izpostavlja problematiko in predloge ter skupaj z njo oblikuje rešitve še v realnem času. Sekcija se aktivno vključuje tudi v oblikovanje evropske zakonodaje, svoje predloga predstavlja tako strokovnim organom kot našim evropskim poslancem ter jim po svojih močeh tudi pomaga pri uveljavitvah pravih rešitev.

Tako se v zadnjem času rešujejo problemi cestninjenja v prostem pretoku vozil, ki je pri nas že skoraj popolnoma vpeljano, rešuje se delovna zakonodaja vezana na zaposlovanje tujih voznikov, preganjajo se slamnata podjetja in nelojalna konkurenca, zagotavlja se korekten in dosleden nadzor, oblikujejo se sheme subvencij pri nabavi najrazličnejše opreme in vlaganj v ekološko sprejemljivejša vozila, odpravljajo se zastoji na mejnih prehodih, usklajujejo se številni strokovni predpisi, ti se posodabljajo in postajajo bolj življenjski, iščejo se rešitve za nemoteno delo na globalnem trgu, aktivno pa se spodbuja tudi izgradnja prepotrebne infrastrukture.

Sekcija pa ne pozablja tudi na strokovno povezovanje in druženje. Med drugim je tako skupaj s partnersko zbornico uspešno uveljavila Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki je postalo nov praznik slovenskih prevoznikov in vsako leto sedaj že tradicionalno združi dobrih 2000 prevoznikov, članov njihovih družin, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in predstavnikov države ter strokovnih služb iz domovine in tujine.

Za vse to in še več si prizadeva ekipa članov upravnega odbora, ki vsak zase vodijo delo svojih projektnih delovnih skupin za posamezna področja. Sekcija se namreč zaveda, da mora čim prej zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje svoje dejavnosti, kar ne bo koristilo le njej, ampak celotni državi, ki geostrateško leži na eni najbolj izpostavljenih prometnih poti, to pa moramo izkoristiti, tako stroka kot družba v celoti.

 

 

novica UČILNICE V OŠ ORMOŽ ŽE ODETE V SVEŽE BARVNE ODTENKE

29. novembra je v Osnovni šoli Ormož v organizaciji sekcije slikopleskarjev pri OZS potekala tradicionalna humanitarna akcija in 21. državno tekmovanje slikopleskarjev, v kateri je moči združilo kar 130 slikopleskarjev, 80 domačih in 50 tujih. Po zgledu lanske se je akciji tudi letos pridružilo 5 članov Lions kluba Ljubljana Vega, tako da je v OŠ Ormož za valjčke in čopiče skupaj poprijelo kar 135 parov pridnih rok. Dejstvo, da je humanitarna akcija zaradi unikatne promocije poklica med mladimi odmevna tudi v evropskem prostoru, kjer je že dobila posnemovalce. To navdušuje zlasti predsednika UNIEP Helmuta Schulza, ki se v mednarodnem združenju slikopleskarjev zavzema še za večjo prepoznavnost poklica in vzpostavitev enotnega, vseevropskega poklicnega standarda 'evropski mojster' v vseh EU državah. Zgodaj zjutraj sta si utrip na humanitarni akciji v Ormožu ogledala ormoški župan Danijel Vrbnjak in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, dopoldan pa se jima je pridružila še ministrica Aleksandra Pivec, nekdanja učenka te šole. Slikopleskarji so s pleskanjem učilnic in hodnikov zaključili do 17. ure in tako v enem dnevu prepleskali kar 5.000 kvadratnih metrov zidnih in stropnih površin, za barvito prenovo učilnic in hodnikov pa porabili kar 1.800 litrov barv in premazov iz družine JUPOL. Pri tem so uporabili še več kot 1.000 valjčkov in čopičev, 29 kilometrov zaščitnih trakov, za 10.000 kvadratnih metrov pokrivnih folij in zaščitnega papirja ter druge fugirne in gladilne mase za finalno obdelavo zidov. Vsi skupaj so za prenovo opravili kar 1.600 delovnih ur. Vrednost vseh opravljenih del in materiala po prvih ocenah znaša več kot 80.000 evrov. Na večerni slovesnosti se je OZS zahvalila vsem sodelujočim in v tekmovalnem delu razglasila najboljše tri domače ekipe. Družba JUB, ki v akciji sodeluje že od vsega začetka, jim je za prva tri mesta podelila vrednostne nagrade, najboljša ekipa pa je poleg JUB-ove prejela še vrednostno nagrado družbe Saint-Gobain Rigips.

novica Nova EU komisarka za promet je ga. Adina Vălean

Po zaključku zaslišanj je Evropski parlament potrdil nove komisarje, ki jih je na plenarnem zasedanju predstavila predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Nova Komisija je bila izvoljena s 461 glasovi za, 157 proti in 89 vzdržanimi. Kolegij komisarjev bo petletni mandat začel 1. decembra. Primernost kandidatk in kandidatov je bila potrjena na parlamentarnih zaslišanjih.

novica Poročilo vladne medresorske komisije za boljšo pretočnost skozi mejne prehode

Vlada Republike Slovenije je na svoji 26. redni seji, ki je bila dne 4. 4. 2019, pod točko 7.5 sprejela sklep, da ustanovi Delovno skupino vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih. V skupino so bili imenovani predstavniki Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. K sodelovanju v skupino so bili povabljeni še predstavniki Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

novica Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Obveščamo Vas, da je v Uradnem listu RS, št. 69/2019 z dne 22.11.2019 objavljen javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet.

novica Strokovno srečanje Optikov 6. in 7. decembra 2019 v Portorožu

Sekcija Optikov tudi v tem letu organizira Strokovno srečanje Optikov z namenom, da se vsaj enkrat letno srečajo na strokovnem in družabnem dogodku predstavniki podjetij in njihovi zaposleni ter podjetja, ki ponujajo različne produkte za njihovo dejavnost.

novica Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki nadzirajo ali izvajajo dela na električnih instalacijah nizke in visoke napetosti

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 38. členu pravi, da rok za preizkus znanja ne sme biti daljši od dveh let.

novica Antonu Magdiču iz gostilne Ančka najvišje priznanje v slovenskem turizmu 2019

V okviru letošnjega dogodka Dnevi slovenskega turizma, ki ga pripravlja Slovenska turistična organizacija, so tistim, ki so še posebej zaslužni za rast ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot odlične turistične destinacije, podelili tudi posebna priznanja za njihov prispevek k razvoju in promociji našega turizma. Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu, ki ga v okviru dogodka podeljuje Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS, je prejel Anton Magdič iz gostilne Ančka.

novica Za pridobitev licence Skupnosti predpisane spremembe

Bistvene spremembe, ki vplivajo na izdajo licence Skupnosti se nanašajo na upravljavca prevozov. Za pridobitev licence Skupnosti je lahko upravljavec prevozov : - samostojni podjetnik sam ali več kot 50% lastnik podjetja / če je upravljavec prevozov zaposlen v podjetju, je lahko zaposlen le v enem podjetju za polni delovni čas / če je upravljavec prevozov pogodbeni upravljavec, je lahko ta oseba upravljavec le v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot 5 vozil. Zakon stopi v veljavo 23. 11. 2019, uporabljati pa ga bomo pričeli z dnem 25. 11. 2019. Podjetja, ki imajo na dan uveljavitve zakona veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, morajo pogoje zakona izpolniti v enem letu od uveljavitve.
Pišite nam