Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Sofinanciranje sejemskih predstavitev podjetij

12. FEBRUAR 2020  |   Edina Zejnić

Javna agencija, SPIRIT Slovenija je v letu 2019 objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih od 2019 do 2022, in seznam sofinanciranja skupinskih sejemskih predstavitev na sejmih v tujini za leto 2020 in 2021. Namen sofinanciranja individualnih in skupinskih sejemskih predstavitev je, da mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) povečajo svojo promocijo izdelkov in storitev v tujini, povečajo možnost vzpostavitve novih tujih poslovnih partnerstev, in s tem posledično povečajo rast ter konkurenčnost podjetja.

Za prijavo na javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini so upravičenci MSP, ki želijo poslovanje razširiti na nove tuje trge ali širiti svojo obstoječo dejavnost na tujih trgih. Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Vlogo podjetje mora oddati preden se sejemski nastop zaključi. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti najetega razstavnega prostora, in je 75 %   če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija ter 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. 

Roki za oddajo vlog, obdobje za oddajo vlog, roki za sejemske nastope:

Zap. št. roka

Datum, do katerega je potrebno oddati vlogo *

Obdobje, v katerem se lahko odda vlogo

Rok velja za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno

4. rok

6. 1. 2020

od 6. 9. 2019 do 6. 1. 2020

3. 9. 2020

5. rok

15. 5. 2020

od 7. 1. 2020 do 15. 5. 2020

6. rok

4. 9. 2020

od 16. 5. 2020 do 4. 9. 2020

2. 9. 2021

7. rok

5. 1. 2021

od 5. 9. 2020 do 5. 1. 2021

8. rok

14. 5. 2021

od 6. 1. 2021 do 14. 5. 2021

9. rok

3. 9. 2021

od 15. 5. 2021 do 3. 9. 2021

30. 9. 2022

10. rok

5. 1. 2022

od 4. 9. 2021 do 5. 1. 2022

11. rok

16. 5. 2022

od 6. 1. 2022 do 16. 5. 2022

* Navedeni datumi do katerega Javna agencija, SPIRIT Slovenija sprejema vloge za posamezni rok, pri tem pa upravičence opozarjajo še na posebni pogoj za prijavitelje iz točke 4.2.2. javnega razpisa, kjer je navedeno, da sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis. (Vir: Javna agencija, SPIRIT Slovenija)

Informacije in obrazci za pripravo na javni razpis so objavljeni na spletni strani www.spiritslovenia.si.

Sofinanciranje skupinskih sejemskih predstavitev podjetij

Javna agencija, SPIRIT Slovenija vsako leto objavi povabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini, in na podlagi tega sestavi in objavi seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

V okviru skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih Javna agencija, SPIRIT Slovenija krije stroške neopremljenega razstavnega prostora, tehnične priključke in vpis v sejemski katalog. MSP krijejo individualne stroške in sicer stroške opremljanja svojega razstavnega prostora, službenih poti zaposlenih ter prisotnosti osebja na sejmu.

V letu 2020 bo Javna agencija, SPIRIT Slovenija organizirala enajst skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2020

 

Naziv sejma

Termin     

Mesto

Država

Prijava

1.

ARAB HEALTH*

27.–30. januar 2020

Dubaj

Združeni Arabski Emirati

Zaključeno

2.

HANNOVER MESSE 2020*

20.–24. april 2020

Hannover

Nemčija

Zaključeno

3.

EUROSATORY

8.–12. junij 2020

Pariz

Francija          

Zaključeno

4.

IBEX

29. september – 1. oktober 2020

Tampa, Florida

ZDA

V pripravi

5.

SIAL

18.–22. oktober 2020

Pariz

Francija

V pripravi

6.

ELECTRONICA

10.–13. november 2020

München

Nemčija

V pripravi

7.

METSTRADE

17.–19. november 2020

Amsterdam

Nizozemska

V pripravi

8.

AF - L 'ARTIGIANO in FIERA

november – december 2020

Milano

Italija

V pripravi

*Pripravo in izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih ARAB HEALTH 2020 in HANNOVER MESSE 2020  sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Projekt SPOT Global). (Vir: Javna agencija, SPIRIT Slovenija)

Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2020 s področja lesnopredelovalne industrije

 

Naziv sejma              

Termin                       

Mesto

Država               

Prijava

1.

IMM

13.–19. januar 2020

Köln

Nemčija

Zaključeno

2.

MAISON&OBJET

4.–8. september 2020

Pariz

Francija

V pripravi

3.

BIENNALE INTERIEUR

22.–26. oktober 2020

Kortrijk

Belgija

V pripravi

(Vir: Javna agencija, SPIRIT Slovenija)


Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v letu 2021 (seznam še ni dokončen)

 

Naziv sejma              

Termin                       

Mesto

Država               

Prijava

1.

IDEX

21.–25. februar 2021

Abu Dhabi

Združeni Arabski Emirati

V pripravi

(Vir: Javna agencija, SPIRIT Slovenija)

Podjetja se prijavijo na skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na osnovi javnega povabila k udeležbi, ki je vsakič objavljeno na spletni strani www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si. Dodatne informacije: Matjaž Rovan, tel. 01 5309 828, e-pošta. matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

MSP je na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada tudi Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, če se udeležijo skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v okviru Javne agencije, SPIRIT Slovenije. Upravičeni stroški v okviru tega vavčerja od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023 so: stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju (oblikovanje sejemske stojnice, postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije), prevoz eksponatov oziroma logistika. Minimalna višina sofinanciranja je 500 EUR, maksimalna višina sofinanciranja pa 3.000 EUR. Pozivna dokumentacija za vavčer, kjer je  točno določena višina in stopnja sofinanciranja, obdobje upravičenosti, programsko obdobje, dokazovanje izpolnjevanja pogojev, upravičeni in neupravičeni stroški, navodila za izpolnjevanje vloge, itd. je objavljeno na spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.


Ugodnosti za člane

Člani OZS lahko koristijo cenovno ugodne aranžmaje sejemskih obiskov specializiranih sejmov v tujini ali se udeležijo sofinanciranih skupinskih sejemskih predstavitev na sejmih v Sloveniji in tujini, ki jih organizirajo strokovne sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ali Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ). Za pomoč in svetovanje glede sejemske predstavitve podjetij v Sloveniji in tujini se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ali na vašo Območno obrtno-podjetniško zbornico.


Sejmi so velika naložba v prihodnost

Izkoristite možnosti sofinanciranja sejemskih nastopov, in podjetje predstavite individualno na specializiranem sejmu v tujini ali se udeležite skupinskega sejemskega nastopa slovenskih podjetij na sejmu v tujini. S sofinanciranjem si znižate stroške sejemskega nastopa, ki je velik finančni zalogaj za MSP ter s pomočjo sejma lahko lažje vstopate na tuje trge. Sejmi so še vedno učinkovita oblika promocije in velika naložba, ker so namenjeni promociji, pregledu ponudb, trendov, priložnost za pridobivanje informacij in spoznavanju konkurence. Na sejmih se srečuje v živo ponudba in povpraševanje, in se ustvarjajo poslovne priložnosti.


Edina Zejnić

 

Pišite nam