Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Sprememba pojasnila pri primerjavi upada prihodkov pri zavarovanju za krajši delovni čas

10. MAJ 2021  |   Jasmina Malnar Molek

FURS pojasnjuje, da se pri vključenosti v zavarovanje za krajši delovni čas, lahko opravi primerjava upada prihodkov tudi na letni ravni, če je za zavezanca to ugodneje.

Skladno s preteklimi pojasnili FURS so zavezanci, ki so bili vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas (manj kot 40 ur/teden), primerjavo upada prihodkov izvedli s preračunom povprečnih mesečnih prihodkov v 2020 napram povprečnim mesečnim prihodkom v letu 2019. Po spremembi pojasnila pa velja, da se pri zavezancih, ki so poslovali v letu 2019 in 2020 ter so bili vključeni v tem obdobju v zavarovanje za krajši delovni čas (delno zaposleni,  delno upokojeni, starševsko varstvo, ipd ...) primerjava upada prihodkov lahko izvede tudi glede na celoletne prihodke zavezanca v letu 2020 napram 2019.

Spremenjeno pojasnilo velja za interventne ukrepe od PKP2 dalje in sicer za:

1. temeljni dohodek (po PKP2 in PKP5)

2. oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene (po PKP2)

3. čakanje na delo (od PKP2 do PKP5)

Zavezanci, ki dosegajo zadosten upad po spremembi pojasnila in so oddali vlogo za vračilo, lahko vlogo umaknejo, v kolikor odločba o vračilu še ni pravnomočna. Zavezanci, ki so na podlagi pravnomočne odločbe že vrnili sredstva, ne bodo mogli ponovno zahtevati izplačilo pomoči. Materialni rok za vložitev vloge je namreč že potekel, zato ne glede na spremembo stališča, vložitev vloge po roku ni mogoča.

Primer:

S.p. je posloval v letu 2019 in 2020. V letu 2019 je dosegel 30.000 eur prihodkov, v letu 2020 pa 23.000 eur. V tem obdobju je zaposloval eno osebo do 30. 9. 2020 in zanjo koristil ukrep čakanja na delo, s 1.10.2020 pa se je nosilec dejavnosti delno upokojil in bil vključen v zavarovanje na podlagi 005 za 10 ur/teden. Ali je po novem pojasnilu FURSa zavezanec upravičen do temeljnega dohodka, oprostitve plačila prispevkov za samozaposlenega in nadomestil iz naslova čakanja na delo ter oproščenih prispevkov iz tega naslova?

  2019 2020
prihodki v letu 30.000 23.000
dni/zav. čas 365 297
     
povp.mes.prih. 2.498,63  2.361,95 
     
upad povp. mesečni 5,47%
  letni 23,33%

Zavezanec s primerjavo celoletnih prihodkov dosega zadostni upad prihodkov in je upravičen do prejetih pomoči..

 

Preberite tudi:

Pišite nam