Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Spremembe Uredbe o določitvi cen električne energije

22. 07. 2022
Avtor: Tamara Starič Petrović

Vlada RS je na včerajšnji seji s sprejemom Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS. št. 98/2022) dopolnila definicijo malega poslovnega odjemalca iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS št. 95/2022 z dne 14. 7. 2022). Skladno s to spremembo so do ukrepov po tej uredbi (predvsem glede omejitve maloprodajne cene elektrike, kot opisano tu) upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

– skupna priključna moč vseh njihovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in
– za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (v primeru objektov, ki se skladno z zakonom, ki ureja graditev, štejejo za novogradnjo, velja tudi za merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje).
 
Distribucijski operater je dolžan na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotoviti podatke o izpolnjevanju pogojev za malega poslovnega odjemalca.
 
Pojasnilo Vlade glede sprememb
 

Z uredbo je vlada določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah bo od 1. septembra 2022 dalje za višjo dnevno tarifno postavko znašala 0,11800 evrov/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 evrov/kWh in za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 evrov/kWh.

 

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci,  bo znašala za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 evrov/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 evrov/kWh, za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 evrov/kWh.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je bilo s strani distribucijskega operaterja sistema električne energije in udeležencev trga obveščeno, da določeni poslovni odjemalci, ki po Zakonu o oskrbi z električno energijo ne izpolnjujejo pogojev za male poslovne odjemalce, izvajajo aktivnosti, s katerimi bi pridobili status malih poslovnih odjemalcev za določena merilna mesta. Te aktivnosti izvajajo za namen koriščenja ugodnosti, ki jih prinaša uredba. Pojavljajo se primeri, ko večji poslovni odjemalci z več merilnimi mesti na isti pogodbi o dobavi električne energije iz pogodbe izločajo merilna mesta z močjo, nižjo od 43 kW. Zanje želijo sklepati ločene pogodbe, da bi se na ta način uvrstili pod male poslovne uporabnike in prišli do nižjih cen električne energije.

 

To je neskladno z namenom uredbe, torej zaščititi najranljivejše kategorije odjemalcev električne energije. Da se to dogajanje prepreči, je vlada uredbo dopolnila.

 

Dopolnitve zagotavljajo, da se bo odslej upoštevalo le dejanske male poslovne uporabnike, ki naj bi jih uredba ščitila. Mali poslovni odjemalci sicer lahko imajo več merilnih mest, a njihova skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW (pod pogojem, da imajo različne pogodbe za merilna mesta pod in nad 43 kW). Poleg tega pa morajo v izogib bodočim zlorabam  izpolnjevati tudi pogoj, da je bilo soglasje za priključitev merilnih mest izdano do vključno 21. julija 2022.

 

Vlada je na seji odločila, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo do prihodnje redne seje pripravi analizo o možnosti vključitve ostalih malih odjemalcev v shemo regulirane cene električne energije.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo