Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Aktualnosti pri poročanju AJPES-u za leto 2016

10. 03. 2017
Avtor: Jasmina Malnar Molek

Podjetnikov dohodek v bilanci stanja
Samostojni podjetnik v AOP 070 – Podjetnikov dohodek v bilanci stanja vpiše znesek podjetnikovega dohodka, kot ga je ugotovil v izkazu poslovnega izida v AOP 182, torej pred odštetjem akontacije davka od dohodka iz dejavnosti. Akontacijo davka od dohodka iz dejavnosti evidentira v breme priporočenega konta 919 oziroma med pritoki in odtoki denarnih sredstev (AOP 060b). V podjetnikov dohodek (AOP 070) vključi znesek poslovnega izida za poslovno leto 2016 iz AOP 182, prav tako pa tudi podjetnikov dohodek za pretekla poslovna leta (povzeto po Obvestilu Zveze RFR dne 21.2.2017);

Poročanje AJPES-u s strani davčnih zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov – NORMIRANCI*
V povezavi z načinom poročanja AJPES-u s strani davčnih zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov, normiranci, velja (kot izhaja iz uradnih navodil AJPES-a) :

Podatkov iz letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko ne predlagajo:

  • samostojni podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov ter
  • poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa samostojnega podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja).

Poročanje AJPES-u » v EUR s centi«
Za leto 2016 se bodo podatki v letna poročila vnašali v evrih s centi, tako kot zavezanci poročajo davčnemu organu. Navedena določba ne zahteva od predlagateljev letnih poročila da začetna stanja, stanja 1.1.2016, dopolnijo s centi (pustimo 00 centov).

Členitev bilance (podjetnikov kapital) pri enostavnem / dvostavnem knjigovodstvu
Poslovnim subjektom, ki vodijo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, ni potrebno členiti postavk podjetnikovega kapitala (znesek podjetnikovega kapitala izračuna program, kot razliko med aktivo in pasivo), samostojni podjetniki, ki vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, pa so podjetnikov kapital dolžni členiti, kot to določa SRS 30.