Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Darila

14. 12. 2018
Avtor: Tadeja Bučar

Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim vprašanjem, kako pravilno obravnavati darila. Pri tem gre za darila zaposlenim, njihovim otrokom, poslovnim partnerjem…

Pri davčni obravnavi daril moramo tako slediti določbam (najmanj) Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) in Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1).

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Obdavčitev daril fizičnim osebam je po ZDoh-2 odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila.

Darila zaposlenim

Če prejme fizična oseba darilo (brezplačno) od svojega delodajalca ali od osebe, ki je z delodajalcem povezana, se tako darilo šteje (načeloma) kot obdavčljiv dohodek po ZDoh-2 in se obdavči kot dohodek iz zaposlitve. Upoštevati moramo še:

o Če je vrednost darila delodajalca zaposlenemu manjša od 15 EUR in v kolikor delodajalec daril ne zagotavlja redno ali pogosto, se tako darilo ne obdavči;

 

o Če pa zaposleni prejme več daril, katerih skupna vrednost presega 15 EUR, se celoten znesek obdavči kot dohodek iz zaposlitve.

Darila otrokom zaposlenih ob koncu leta

Če v decembru delodajalec obdari otroke zaposlenih, ki niso starejši od 15 let, in tako darilo ne presega vrednosti 42 EUR, se ne obdavči. Če pa darilo presega vrednost 42 EUR, ali če se podari otroku, starejšemu od 15 let, se tako darilo obravnava (za starša) kot boniteta.

Darila poslovnim partnerjem ob koncu leta

Če vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenimo poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 42 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki smo jih podarili isti osebi, v davčnem letu ne presega 84 EUR, so tovrstna darila neobdavčena. Če pa vrednost teh daril preseže omenjena zneska, je potrebno obračunati 25 % akontacijo dohodnine, pri čemer se vrednost darila obravnava kot neto prejemek, posledično je potrebno vrednost darila obrutiti.

darila

Darilo, ki ga fizična oseba prejme pri nakupu blaga in storitev

Darilo, ki ga fizična oseba prejme pri nakupu blaga in storitev v obliki priložnostnega prejema dodatnega blaga ali storitev, se ne šteje za obdavčljiv dohodek po ZDoh-2, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v povezavi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje zaposlenih (drugačna obravnava za lastnike in povezane osebe), so praviloma davčno nepriznan odhodek, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčena po zakonu, ki ureja dohodnino.

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

Če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca,
  • darilo se daje občasno in ne istim osebam,
  • vrednost darila ne preseže 20 EUR,

se DDV ne obračuna, čeprav smo ob nabavi darila uveljavljali odbitek DDV.

Priporočljivo je, da davčni zavezanec zaradi zagotavljanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja DDV ter dokazovanja o izpolnjevanju pogojev za oprostitev vodi evidenco o danih darilih. To je dobro tudi z vidika uveljavljanja odhodkov kot davčno priznanih z dokazovanjem, da so bila darila res dana v poslovne namene in je to skladno z običajno poslovno prakso, kar je splošen pogoj za priznavanje davčnih odhodkov.