Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

26. 03. 2018
Avtor: Tadeja Bučar

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (obračun DDPO)

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017.

Obračun DDPO morajo do 3. aprila 2018 predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. 

Zavezanci morajo obračun DDPO vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo obračun DDPO za leto 2017 še s pomočjo podpornega programa Silvester Pelias, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije, kjer je objavljena tudi xml. shema. Obračunov DDPO za leto 2018 in naprej ne bo več mogoče oddati s pomočjo podpornega programa Silvester Pelias, ampak neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 

V obračunu DDPO za leto 2017 lahko davčni zavezanec, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, in izpolnjuje pogoje iz 67.b člena ZDDPO-2, najkasneje do 3. aprila 2018 prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2018 dalje. Ob tem morajo biti davčni zavezanci pozorni na posebne primere ugotavljanja prihodkov, ki so opisani v 67.d členu ZDDPO-2.

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so bili njegovi povprečni prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih davčnih obdobjih (v letu 2016 in v letu 2017) višji od 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zato mora takšen davčni zavezanec v obračunu DDPO za leto 2017, ki mora biti oddan v zakonskem roku (torej do vključno 3. aprila 2018), obvezno označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju. Pri tem mora zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in ima povezane osebe, pri ugotavljanju višine povprečnih prihodkov upoštevati tudi določbe 67.d člena ZDDPO-2.

To obvestilo mora v navedenem roku izpolniti tudi davčni zavezanec, ki sicer še izpolnjuje pogoje, vendar se prostovoljno odloči, da ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2018 dalje. 

OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DohDej)

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2017.

Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva. 

Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo obračun DohDej za leto 2017 še s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije. Obračunov DohDej za leto 2018 in naprej ne bo več mogoče oddati s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus, ampak neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih. 

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

V obračunu DohDej za leto 2017 lahko davčni zavezanec, najkasneje do 3. aprila 2018, spremeni izbrani način ugotavljanja davčne osnove za davčno obdobje od 1. januarja 2018 dalje. 

Če želi davčni zavezanec od 1. januarja 2018 dalje ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora najkasneje do 3. aprila 2017 priglasiti takšen način obdavčitve na obračunu DohDej. To stori tako, da v obrazcu obračuna v Prilogi 1 pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU označi s kljukico izjavo pod VII.A in ustrezno izpolni Prilogo 15 k davčnemu obračunu. Ob  tem morajo biti zavezanci pozorni na to, da izpolnjujejo vse pogoje za takšen način obdavčitve, ki so navedeni v 48. členu ZDoh-2.

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so njegovi povprečni prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2016 in v letu 2017) presegali 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za obdobje od 1. januarja 2018 dalje. Zato mora takšen davčni zavezanec v obračunu DohDej za leto 2017, ki mora biti oddan v zakonskem roku (torej do vključno 3. aprila 2018), v Prilogi 1 obračuna, pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU, obvezno označiti s kljukico izjavo pod VII.B. Pri tem mora zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in ima povezane osebe, pri ugotavljanju višine povprečnih prihodkov upoštevati vse določbe 48. člena ZDoh-2.

Na enak način v navedenem roku izpolni izjavo VII.B tudi tisti davčni zavezanec, ki sicer še izpolnjuje pogoje, vendar se prostovoljno odloči, da ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. januarja 2018 dalje.

Davčni zavezanec, ki s 1. januarjem 2018 preide na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2018 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, kot to določa 5. odstavek 308. člena ZDavP-2.

Povzeto po obvestilu Finančne uprave Republike Slovenije z dne 8.3.2018.