Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Delodajalci lahko pridobite subvencijo ZRSZ v višini 5.000 EUR!

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter vam jih ZRSZZ predlaga za vključitev. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlite za polni delovni čas.

novica Kaj bodo delovni inšpektorji kontrolirali v letu 2017?

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je izdal Programske usmeritve za leto 2017. Vas zanima, KAJ in KOGA bodo inšpektorji za delo v letu 2017, najbolj kontrolirali? Največ poudarka bodo namenili kontroli na področju spoštovanja določb o delovnem času ter počitkih in odmorih. Kontrolirali bodo prekarne oblike dela - če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.

novica Ustavno sodišče razveljavilo vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti

Ustavno sodišče je 20. marca 2017 izdalo odločbo U-I-200/15, Up-936/15, s katero je četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16) razveljavilo. Nadalje je sklenilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju.

novica Davčni obračun 2016

Davčni obračun so dolžne pripraviti gospodarske družbe, ki dosegajo dohodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in samostojni podjetniki, ki dosegajo dohodek iz naslova opravljanja dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb obračun davka od dohodkov pravnih oseb pripravijo z vnosom postavk v programu Silvester Pelias.

novica Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri delu podjetnika ni več mogoč

Problematika regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu, predstavlja dolgoletne travme predvsem malega gospodarstva, zato OZS še posebej zadnja leta išče ustrezne sistemske rešitve, ki bi vsaj deloma olajšale položaj delodajalcev v tovrstnih postopkih.

novica Brezplačni 2-dnevni seminar "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja"

Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: "Zdrava delovna mesta za vse generacije" organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo

novica Spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev v Nemčiji

od 1. januarja 2017 je spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev. Najave napotitve delavcev se ne bodo mogle več sporočati preko fax številke, ki je objavljena na prijavnem obrazcu. Najava se bo opravila preko spletne strani Meldeportal-mindestloh.

novica Obveznost nakazovanja plačil na transakcijske račune - ureditev in spremembe z letom 2017

Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) v skladu s katerim morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago

novica Ali je banka upravičena zahtevati podpis izjave o tem, ali je posameznik politično izpostavljena oseba?

V primeru pridobivanja izjave o posameznikovi morebitni politični izpostavljenosti banka ravna v skladu z zahtevo ZPPDFT-1, zato banka lahko od strank zahteva takšno izjavo. V skladu z vsem navedenim banka torej zaradi določil ZPPDF-1 lahko in celo mora ugotavljati, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba oziroma ali je le-ta ožji družinski član politično izpostavljene osebe.

novica Minimalna plača

Obrtnik sprašuje: Nekdanji delavec je bil nerezident. Ta ni izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa rezidenta, njegova plača pa je bila minimalna. Pri obračunu plače mu nismo upoštevati splošne olajšave, zato je bila njegova plača nekoliko nižja, kot naj bi sicer bila minimalna (neto) plača. Sedaj nas toži, ker mu podjetje ni izplačevalo niti minimalne (neto) plače. Kako je zakonsko urejeno konkretno to področje?
Pišite nam